Za jeden rok sa dá toho celkom dosť postíhať a IPčko je toho dôkazom. Je až neuveriteľné, čo všetko sme v roku 2019 zažili.
Dovoľte nám, aby sme sa s Vami o pár informácií, čísel a hodnotení podelili.
Dúfame, že Vás neunudíme a že budete aspoň polovicu času híkať a wawkať.

Viete si predstaviť koľko hodinových psychologických poradenských rozhovorov sa dá uskutočniť za 365 dní?

IPčkovci pri práci

Bolo to presne 21 900 kontaktov s mladým ľuďmi, ktorí sa ocitli so svojimi duševnými bolesťami na životných križovatkách a nevedeli, ako ísť ďalej. Prichádzali vo chvíľach, kedy sa cítili osamelo, prežívali náročné obdobia vo svojich partnerských vzťahoch, hľadali pomoc  v otázkach sexuálneho a domáceho násilia, zápasili s anorexiou, drogovými závislosťami aj s myšlienkami na samovraždu. V „rozmenenom na drobné“ sme poradensky pomáhali spolu 17 200-krát cez chat, 4 700-krát cez e-mail.
Naši Online terenáci zasahovali na sociálnych sieťach viac ako 10 000-krát.

Najväčšou výzvou sú pre nás rozhovory, kedy sú mladí ľudia v krízovej situácii, keď stoja na hranici života a smrti. Zdá sa, že IPčko.sk je najvyužívanejšou krízovou linkou dôvery na Slovensku. Ale príbehy týchto najzraniteľnejších ľudí nás vedú k obrovskej pokore a aj nás robia lepšími. Z našich štatistík vyplýva, že 2875-krát sme pri našich projektoch v poslednom roku hovorili s mladými ľuďmi o ich myšlienkach na samovraždu a 550 kontaktov prebehlo v akútnej situácii. Záchranné zložky sme kontaktovali 84-krát.

S mladými ľuďmi v krízových momentoch sme sa stretávali aj naživo v našom office Na vŕšku 6 v Bratislave. Počas roka to bolo 17 krízových intervencií.

Stojíme pri mladých ľuďoch, ktorí potrebujú povzbudenie, prijatie, priateľstvo a kvalifikovanú odbornú pomoc. Tú na našej linke dôvery aktuálne poskytuje 40 odborne vyškolených dobrovoľníckych poradcov z oblasti psychológie. Máme v tíme aj 1 sociálnu prácovníčku, 1 špeciálnu pedagogičku a jedného právnika. Tento rok sa nám podarilo odborne pripraviť 20 poradcov, ktorí po absolvovaní 370-hodinového akreditovaného vzdelávania a niekoľkých expertných skupinových aj individuálnych supervíziach a intervíziach pomáhajú na IPčko.sk, na Dobrej linke a v Online terénnom programe.   

Štatistika kontaktov na internetovej linke dôvery pre mladých ľudí

V IPčku intenzívne vnímame komunikačné trendy mladých ľudí, reagujeme na ich potreby a snažíme sa k nim čo najviac priblížiť. Aby sme pre nich boli „trendy“, boli sme aktívni na rôznych platformách sociálnych sietí.

Do uší mladých ľudí (a nie len do ich uší) sme pustili 18 podcastov „Hmmm…“, v ktorých odborníci z rôznych oblastí približovali a vysvetľovali náročné témy v oblasti duševného zdravia. Veľmi nás teší, že za rok 2019 majú až 16 248 prehratí a viac ako 2000 pravidelných odoberateľov na rôznych podcastových platformách.
Témy, s ktorými sa vyrovnávajú mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením sme spracovali v 22 vlogoch a boli tlmočené do posunkového jazyka. Tieto témy sa síce dotýkajú mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ale užitočné informácie tam nájde každý z nás.

V životoch mladých ľudí sa písanie a čítanie statusov, blogov alebo článkov nestretáva s veľkým úspechom. Ak chcete hovoriť rečou mladých, používajte na to videá alebo live streamy. My sme to tak urobili tiež a na sociálnej sieti Twitch sme založili kanál IPckosk a naša séria „Opýtaj sa psychológa“, kde vytvárame priestor na kladenie otázok a získavanie odpovedí, ktoré sa týkajú duševných bolestí, získala veľký ohlas.
Sociálna sieť Twitch je pomerne zahltená patológiou, preto sme sa aj sem rozhodli priniesť iný formát a pomáhajúci obsah v 38 live streamoch. Niektoré záznamy sú dostupné aj na našom Youtube.

Toto všetko zvládame vďaka tomu, že sme si jedného dňa vytvorili aj slávnostne otvorili naše nahrávacie štúdio „Študijko

To, čo vieme, chceme posúvať ďalej k širokej verejnosti, odborníkom a inštitúciám, ktoré nám na ceste za lepším životom mladých ľudí pomáhajú.
V roku 2019 sme zrealizovali 884 hodín vzdelávania pre odborníkov v oblasti krízovej intervencie a fenoménov internetu.
Školili sme aj policajných psychológov, policajných vyjadnávačov, odborníkov z liniek dôvery, psychológov, učiteľov, úradníkov,… rodičov teeneagerov a dokonca zamestnancov firiem.

Vzdelávanie poradcov IPčko.sk

Aby nastali zmeny k lepšiemu je nevyhnutné spolupracovať aj s tými najkompetentnejšími, preto sme v tomto roku boli súčasťou 3 medzirezortných pracovných skupín, a to na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR a na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stretávali sme sa aj s politikmi a stakeholdermi, ktorí sa zaoberajú problamatikou mladých ľudí.

Samozrejme, že nám nie je vzdialená ani oblasť vedy a výskumu. Informácie, skúsenosti a poznatky, ktoré máme posúvame na akademickú úroveň, preto sme aj tento rok boli aktívne účastní na viacerých konferenciách. Za všetky spomenieme – Medzinárodná vedecká konferencia Psychológia inkluzívnej školy, kde sme boli partnermi Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy a Asociácie školskej psychológie, Križovatky XI. (Diagnostické centrum Záhorská Bystrica), Dieťa v ohrození (VÚDPaP), konferencia Modrej linky (ČR) o oznamovacej povinnosti liniek dôvery,… 

Participovali sme aj na kvantitatívnom a aj kvalitatívnom prieskume Slovenskej sporiteľne o slobode a mladých ľudí, ktorý zisťoval akí sú mladí ľudia 30 rokov od Nežnej revolúce a čo pre nich znamená sloboda. Následne sme participovali aj na kampani „Najslobodnejší„.

Sami sme realizovali výskum o ohrození mladých ľudí suicidálnym správaním.

Často sme pri poskytovaní online poradenstva šokovaní príbehmi, s ktorými mladí ľudia na Slovensku zápasia a chceme im stále viac sprístupňovať možnosti poradenstva a odbornej pomoci. Preto sme v posledných mesiacoch z verejne dostupných internetových zdrojov zozbierali vytvorili Mapu pomoci. Je určená predovšetkým mladým ľuďom, ktorí prežívajú z pohľadu psychológie najzložitejšie životné obdobie a potrebujú v ňom pomoc odborníka. 

Z dieľne IPčka pochádza aj portál Chcemsazabiť.sk, ktorý sa chce priblížiť všetkým mladým ľuďom, ktorí sa ocitajú na životnej križovatke a nechcú alebo nevládzu ísť ďalej. Práve v týchto chvíľach často prirodzene hľadajú spôsoby samovraždy a informácie o siucidálnom čine na internete, kde je akútny nedostatok pomáhajúceho obsahu v tejto téme a náš portál sa postupne počas posledných mesiacoch stal najvyhľadávanejším portálom v tejto téme na slovenskom internete. Chceme v týchto chvíľach stáť pri nich, podporiť ich k životu a pomôcť im znova život reštartnúť. Portál ponúka pomáhajúce informácie, kontakty na okamžitú pomoc aj možnosť priameho kontaktu na odborníkov.

Celý rok sa prioritne niesol v duchu šírenia myšlienky #POMOCEXISTUJE. Aj preto sme spustili na sociálnych sieťach kampaň #DEJE SA TO! a kampaň #ZÁLEŽÍNATEBE. Vytvoriť bezpečné miesto…aj preto má Záleží na TEBE svoj vlastný facebookový profil. Výrazne nám v kampaniach pomáhali aj „známe tváre“ z obrazoviek, youtuberi aj influenceri, ktorí posolstvo nášho zeleného náramku „Záleží na TEBE“ postovali, storkovali, natáčali videá a dokonca…!!!urobili špeciál relácie!!! za čo im vyslovujeme veľkú vďaku. 

Influenceri, ktorí pomáhali s kampaňou Záleží na TEBE!

V roku 2019 sa darilo aj Dobrej linke, ktorá oslávila svoj prvý rok fungovania a poskytovania pomoci mladým ľudom so zdravotným znevýhodnením. Aby sme pomoc sprístupnili všetkým, ktorí to potrebujú, pripravili sme špecifickú službu pre mladých ľudí so  sluchovým postihnutím, a to video poradenstvo v posunkovom jazyku. A tak sme sa začali učiť posunkový jazyk. Pod vedením Prof. PaedDr. Dariny Tarcsiovej, PhD. sme absolvovali 100 hodinový kurz. S Dobrou linkou sme pochodili už kus Slovenska, zúčastnili sme sa na HelpFest-e, bezbariérovom festivale Paráda, na oslavách Medzinárodného týždňa nepočujúcich, na odbornom školení Online tlmočníkov a na ďalších iných miestach.
Dobrá linka sa môže pýšiť aj svojim titulom „Dobrovoľnícky projekt roka“, ktorý jej udelilo Bratislavské dobrovoľnícke centrum a Úrad splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť.
A to nie je všetko, súčasná koordinátorka Dobrej linky, Zuzka Juráneková, bola ocenená titulom Dobrovoľníčka roka v sociálnej oblasti za roky 2018/2019. Oceňovanie prebiehalo na záverečnom evente k Európskemu hlavnému Mestu dobrovoľníctva v Košiciach. Ocenenie jej udelilo Národné dobrovoľnícke centrum Cardo a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Čo však považujeme za náš najväčší úspech Dobrej linky?
2026 chatov, 524 e-mailov a 36 videoporadenstiev v posunkovom jazyku.
Hmm, 170 chatov bolo o myšlienkach na samovraždu, 15 z nich bolo v akútnom ohrození života…teda minimálne 15 zachránených ľudských životov za jeden rok. 

Ocenenia pre Dobrú linku
Dobrá linka oslávila prvé narodeniny

V rámci projektu Online terénna práca sme vyškolili novú skupinu „tereňákov“, mapovali sme sociálne siete a hashtagy, zaradili sme sa na zoznam talkingegg, výdatne sme pomáhali s vývojom mobilnej aplikácie na prevenciu samovrážd „Žijem“, vytvárali sme rôzne podporné materiály, články a videá, ktoré sme šírili v online priestore.

 Čerešničkou na torte v tomto roku bol redizajn našich webov, jednoznačne aj vznik webu organizácie oz.ipcko.sk a náš krásny MERCH 🙂

Boli dni, chvíle, situácie, ktoré nám zobrali viac energie akoby sme chceli.
Média a ich bulvárne spracovanie najcitlivejších tém, film, ktorý v tomto roku na Slovensku vznikol, no jednoducho, veľmi sme sa snažili eliminovať negatívne dopady.
No médiá nám v tomto roku veľmi pomáhali pri informovaní o možnostiach pomoci.
Čoho dôkazom boli desiatky mediálnych rozhovorov, článkov, reportáží a odkazov na našu prácu.

Každodenným chlebíkom našej organizácie sú projektové žiadosti o granty a dotácie, reporty. Vďaka nim sa posúvame vpred a vytvárame niečo nové.

Nič z toho by sme nedokázali bez pomoci…či už finančnej, materiálnej alebo odbornej.
Bez partnerov, ktorí nám počas celého roka pomáhali a podporovali našu prácu, by sme ťažko mohli existovať. Veľmi ďakujeme. Teší nás, že vymenovať všetkých by bolo nečitateľné. No o to viac si vážime, že ste tu pre nás boli.
Na záver chceme veľmi pekne poďakovať všetkým našim odborným dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj čas mladým ľuďom, našej zlatej správnej rade, všetkým podporovateľom, ktorí nám pomáhajú a stoja pri nás, všetkým partnerom, sponzorom a donorom, ktorí vidia zmysel v našej práci a vďaka ktorým môžeme ísť s odhodlaním a veľkými snami do roku 2020.

IPčkovci


Želáme Vám úspešný a pohodový rok 2020.

Prosíme o Vašu ďalšiu pomoc a podporu, pretože prosieb o pomoc napr. cez chat na IPčko.sk bolo až 30 000. Naše kapacity však mohli pomôcť len asi polovici tých, ktorí to potrebovali. Ďalšou výzvou je pre nás obrovské množstvo kontaktov v krízových situáciách, spolupráca so záchrannými zložkami a aj množstvo výziev na sociálnych sieťach.
Najväčšou potrebou IPčka je však naša stabilita a udržateľnosť.
Veľmi preto prosíme, ak môžete, podporte IPčko TU.

ĎAKUJEME!