Naši poradcovia sú mladým, ktorých niečo trápi k dispozícií 17 hodín denne na našej chatovej poradni IPčko.sk. V kontakte s mladými ľuďmi chceme byť nie len online, ale aj v offline svete. Preto veľmi radi chodíme na festivaly, diskusie, workshopy, či do škôl. Pri outdoorových aktivitách sme mali vždy strach z počasia. Či nedostaneme úpal pri celodennom pobyte na slnku, alebo či neskončíme ako zmoknuté kura. Vždy sme preto obvolávalí známych aj neznámych a snažili sme sa zapožičať si nejaký stan. Bolo to nepraktické a tak sme si povedali, že potrebujeme niečo vlastné.

Vďaka firme EXPODOM máme náš vlastný zelený rýchlorozkladací nožnicový stan. Veľmi si vážime tento sponzorský dar a tešíme sa kedy ho prvýkrát rozložíme. Aj vďaka tomuto daru budeme mladým ľuďom bližšie.

Ďakujeme.