Svetový deň prevencie samovrážd je dňom a príležitosťou na celom svete hovoriť o samovraždách, prevencii a možnostiach pomoci. 
10. september je dňom, kedy si pripomíname, že existujú riešenia, ktoré prinesú nádej, dôveru a podporia ľudí v náročných a bolestivých chvíľach vykročiť iný smerom. Nie je to len o ľuďoch, ktorým je ťažko, ale aj o tých, ktorí prežívajú vo svojich životoch krajšie a šťastnejšie obdobia. Práve oni, ich ľudský záujem a podpora sú nádejou a „hnacou silou“, pre tých, ktorým je ťažko.

My všetci, naša vnímavosť a otvorené oči zohrávajú v živote a v podpore ľudí, ktorí uvažujú nad samovraždou tú najvýznamnejšiu rolu. Porozumenie, pripojenie, vypočutie, podpora a zdieľanie dodávajú odvahu a istotu do ďalších krokov, v ktorých už nie sú sami. 

V tento deň môžeme dať najavo, že nám pocity druhých nie sú jedno, že sme ľuďmi, ktorí sa pripájajú k snahe destigmatizovať  ľudí s duševnými ťažkosťami, podporujú otvorenú komunikáciu a normalizáciu vyhľadania odbornej pomoci.

My v IPčku sa s ľuďmi na hrane života a s myšlienkami na ukončenie života stretávame denne. 

Za prvý polrok 2021 sme uskutočnili 4054 komunikácií, v ktorých sa nám ľudia zdôverili s tým, že uvažujú nad samovraždou a 1336 rozhovorov pri pokuse o ukončenie života. 

Sme tu nonstop – bezplatne – anonymne na 3 linkách pomoci – Krízová linka pomoci, IPčko.sk a Dobrá linka prostredníctvom chatu, e-mailu, videa a bezplatného čísla 0800 500 333 pre všetkých, ktorí potrebujú nebyť osamote v tých najťažších momentoch života.

Odborníci z výjazdového Krízového intervenčného tímu IPčko neváhajú prísť za človekom v kríze aj osobne, nech je kdekoľvek a od minulého roka pravidelne realizujú preventívny a pomáhajúci trip, počas ktorého umiestňujú tabuľky s odkazom pomoci na miesta tragédie na koľajniciach.

Možnosti osobnej pomoci sme rozšírili do ďalších miest na Slovensku v podobe kontaktných bodov v krízových životných situáciách Káčko, ktoré sú k dispozícii v Bratislave, Banskej Bystrici a Nitre. Na ďalších Káčkach v ďalších mestách Slovenska už teraz neúnavne pracujeme. 

Ku Svetovému dňu prevencie samovrážd 2021 sme pripravili kampaň #BODKOCIARKA.

Výber tohto interpunkčného znamienka nie je náhodný.
Bodkočiarka je tvorená z bodky, ktorá symbolizuje koniec a čiarky, ktorá znamená pokračovanie. Bodkočiarka je „dokonalé spojenie“ týchto významov a má ďaleko hlbší význam, ako ten gramatický. Bodkočiarka je symbolom nádeje, odhodlania a pokračovania ísť ďalej pre ľudí, ktorí sa pokúsili o samovraždu. Znamená, že ich život neskončil, pokračuje ďalej, pretože na nich záleží a existuje šanca začať znova. 

Súčasťou kampane #BODKOCIARKA je spolupráca so Železnicami SR a Adelou Vinczeovou, ktorá „požičala“ svoj hlas do nahrávky, ktorá bude znieť týždeň (do 15.9.2021) na každej vlakovej stanici.

V nahrávke sa Adela prihovára všetkým cestujúcim, hovorí o tom, že život je niekedy náročný, prináša so sebou kadečo, v čom sa môžeme cítiť smutne a bezradne, ale zároveň hovorí aj o tom, že pomoc existuje a povzbudzuje ich v tom, aby so svojimi pocitmi nezostávali osamote.

V súvislosti s prevenciou samovrážd na koľajniciach naplánoval Krízový intervenčný tím IPčko ďalší preventívny a pomáhajúci trip po Slovensku. Odborníci sa v najbližších dňoch zastavia na frekventovaných miestach na železniciach, kde často dochádza k samovraždám, aby tam umiestnili tabuľky s odkazom pomoci. 

#BODKOCIARKA prináša pomoc v podobe článkov a tlačených materiálov pre rodičov, ktorých dieťa sa pokúsilo o samovraždu a pre rodičov, ktorých dieťa sa stalo obeťou samovraždy, s ktorými sme na našich linkách pomoci v kontakte. Uvedomili sme si, že rodičia v takýchto náročných chvíľach potrebujú dostupnú pomoc a informácie, aby dokázali lepšie porozumieť tomu, čo sa v nich samých deje a uniesť toto náročné obdobie.

Ako psychológovia a psychologičky z občianskeho združenia IPčko chceme stáť v týchto chvíľach pri Vás a pomôcť Vám uniesť toto náročné obdobie tak, ako to len bude možné. Preto sme sa rozhodli na pár stranách venovať tomu, čo najčastejšie pri rozhovoroch rodičia v podobnej chvíli opisujú, kde hľadajú úľavu od bolesti, ako zvládajú ťažšie chvíle, kde a u koho v takomto momente hľadajú pomoc a podporu a akým spôsobom i sami a sebe navzájom môžete byť pomocou.

Tento materiál sme vytvorili pre rodičov, ktorí sú momentálne oporou svojmu dieťaťu po pokuse o ukončenie svojho života a potrebujú vedieť, čo v tejto situácií robiť. Veľmi radi by sme poskytli podporu a pomáhajúce informácie, aby vedeli, že nie sú v tom, čo prežívajú sami. Veríme preto, že tu nájdu užitočné rady, smerovanie a povzbudenie.
V papierovej (tlačenej) podobe si môžete materiál objednať na emaile zuzka@ipcko.sk.

Okrem vytvorených materiálov a článkov sme na sociálnej sieti Facebook vytvorili svojpomocné skupiny pre rodičov, v ktorých majú nájsť bezpečný priestor.
Skupiny “Pomoc pre rodičov, ktorých dieťa je ohrozené samovraždou” a “Pomoc pre rodičov, ktorí prišli o dieťa pri samovražde” vznikli s cieľom ponúknuť rodičom priestor, kde môžu slobodne, bez strachu z odsúdenia či nepochopenia hovoriť o svojich pocitoch, ťažkostiach, bolesti, ale aj o nádeji, pomoci a podpore.
Takúto Pomoc pre rodičov, ktorých dieťa je ohrozené samovraždou nájdete tu.
A podpornú skupinu s názvom Pomoc pre rodičov, ktorí prišli o dieťa pri samovražde nájdete tu.

V IPčku je našou misiou byť blízko ľuďom, ktorí sa niečím trápia, je im ťažko na duši. Sme presvedčení, že nikto na svete by so svojimi ťažkosťami nemal zostávať sám alebo sama. 

Požiadať o pomoc nie je nikdy hanbou ani zlyhaním – práve naopak.

Z našich skúseností vnímame, že požiadať o pomoc chce naozaj veľa síl a neskutočnú dávku odvahy. Niekedy je bremeno, ktoré nám prinesie život, príliš ťažké a je úplne v poriadku, ak o tom niekomu povieme. Je ľahšie niesť bremeno na chvíľu spolu s niekým, kto nám pomôže alebo počká, kým sa zmenší.

Naše skúsenosti, odbornosť a snahu, aby bola pomoc dostupná ešte viac, sme vložili do leporela s názvom „Je OK, že nie si OK – Pomoc pri myšlienkach na samovraždu existuje“, ktoré tu je pre tých, ktorí majú myšlienky na ukončenie života, potrebujú vedieť, prečo to tak je a ako sa to dá zvládnuť. 

Informovanie o samovražde vhodným, presným a potenciálne pomáhajúcim spôsobom oboznámenými médiami môže zabrániť tragickej strate a tak prispieť k prevencii samovrážd, preto sme sa rozhodli v rámci kampane #BODKOCIARKA poskytnúť médiám odporúčania, ako o tejto téme citlivo informovať a podporovať tzv. Papagenov efekt, napríklad tým, že sa budú v článkoch uvádzať odkazy na pomoc a zdôrazní sa, že s náročnými pocitmi ľudia nemusia zostávať osamote, pretože POMOC EXISTUJE a má rôzne podoby, stačí si vybrať tú, ktoré je pre človeka v kríze najviac vyhovujúca – osobná, anonymná, dištančná. Žiaľ, máme skúsenosti, že detailné opisovanie miesta, prostriedku a metódy samovraždy (opis kroku za krokom môže prispieť k napodobňovaniu správania, dávať návody) tzv. Wertherov efekt. 

Preventívnu kampaň #BODKOCIARKA chceme šíriť aj na sociálnych sieťach, aby sa o nech a prevencii samovrážd dozvedelo čo najviac ľudí. Oslovili sme známe tváre sociálnych sietí, aby sa k nám pridali. Ako prejav spolupatričnosti a podpory ľuďom, ktorým je ťažko, ale nevzdávajú to si nakreslia na ruku, nohu alebo aj na papier bodkočiarku a postnú to aj s odkazom na pomoc na svojich sociálnych sieťach.

My a aj Vy sa samozrejme môžete pridať.

ĎAKUJEME, ak dáte najavo, že Vám bolesti duše nie sú jedno a podporíte ľudí, ktorí chcú výstúpiť z tmy a vidieť znova svetlo.