Pomoc pri sebapoškodzovaní existuje

IPčko od roku 2012 stojí pri tých najzraniteľnejších, ktorí potrebujú podporu, prijatie a pomoc.Dávame im ju prostredníctvom nonstop anonymnej a bezplatnej pomoci na 3 linkách pomoci - IPčko.sk, Krízová linka…

0 Comments

Deň Online terénneho pracovníka

Od roku 2012 je hlavným cieľom IPčka, aby ľudia, ktorí sa ocitnú v náročných a krízových životných situáciách mali nonstop dostupnú anonymnú a bezplatnú odbornú prvú psychologickú a sociálnu pomoc…

0 Comments

Pomoc pre LGBTI mladých ľudí v roku 2020

V bežnom živote sa často stretávame so stigmatizáciou a negatívnym postojom spoločnosti voči mladým LGBTI ľuďom. Na našu linku dôvery IPčko.sk sa často obracajú mladí ľudia, ktorí sú touto stigmatizáciou ovplyvnení, poznačení…

0 Comments