Po mnohých realizovaných kurzoch online krízovej intervencie, ktoré boli ochutnávkou našej práce s mladými ľuďmi v kríze, Vám ponúkame plnohodnotné dlhodobé akreditované MŠVVaŠ SR  vzdelávanie ONLINE KRÍZOVEJ INTERVENCIE – podstatná časť poznatkov vzdelávania je využiteľná v online aj offline prostredí. 

Podelíme sa s Vami o 

 • vedomosti a informácie psychológov z najvyužívanejšej krízovej linky dôvery na Slovensku
 • skúsenosti z rozhovorov s 2875 mladými ľuďmi v kríze len za rok 2019
 • techniky a nástroje využité v práci s 550 klientmi v akútnej suicidálnej kríze, rovnako len za posledný rok 
 • spôsoby a možnosti spolupráce zo záchrannými zložkami 
 • skúsenosti s face to face krízovou intervenciou s mladými ľuďmi 

Toto všetko s nami zdieľali a povedali na to… 

“Ťažko vybrať jednu najlepšiu vec z kurzu, bolo ich veľa, ale čo mi napadne ako prvé, je komunikácia s človekom v kríze – špecifiká, rozornanie krízovej situácie, konkrétne frázy, ciele vedenia rozhovoru, vysvetlenie prečo, reálne ukážky a nakoniec aj praktické precvičenie – chcelo by to ešte veeeľa precvičovania, ale teraz sa už cítim istejšia a pripravenejšia, mám v zásobe účinné zručnosti, viem ako ich použiť a to je pre mňa to najviac, to som potrebovala pre voj osobný aj profesný život.”

“ Upřímně jsem nic podobného nečekal. Děkuji za krásně připravené prostory, občerstvení a za pozornosti ve formě psacích potřeb, sešitu a náramku. A za super bábovku 🙂 Dozvěděl jsem se o metodách, o kterých jsem neměl ponětí, zároveň jsem si rozšířil obzory na poli krizové intervence a poradenství.”

“Kurz vkladá človeku do rúk to základné know-how na tie zradné situácie, kedy častokrát naozaj nevie how. Teória vysvetlená na konkrétnych ukážkach, reálnych príkladoch a praktických cvičeniach. Neoľutuješ – využiješ v profesijnom aj osobnom živote.”

Pre koho je dlhodobý výcvik Online krízovej intervencie ako stvorený

Pre odbornú verejnosť – psychológov, sociálnych pracovníkov, pedagógov, špeciálnych pedagógov, vychovávateľov, pomáhajúcich pracovníkov, pracovníkov s mládežou… ktorí majú chuť odborne a citlivo sa rozvíjať v pomoci mladým 

Ako vzdelávanie Online krízovej intervencie v IPčku vyzerá 

Veľa zážitkov, praktických ukážok a skúseností, minimálna potrebná teória podaná zaujímavým spôsobom, demonštrovaná praxou. 

Kurz krízovej intervencie je emočne nabitý, prináša množstvo zážitkov aj “aha” momentov. Vyžaduje otvorenosť k intenzívnej emočnej práci, s ktorou súvisí nutnosť poznať vlastné zvládacie stratégie. 

Otvorenosť na strane lektorov preukazujú reálne skúsenosti a ukážky vedenia  rozhovorov s mladými klientmi v kríze, tréningy využívania nástrojov a techník využívaných v rámci krízovej intervencie, neustála spätná väzba, intervízna a supervízna podpora. 

Účastník sa navyše naučí základné komunikačné a poradenské zručnosti 

Súčasťou vzdelávania je mesačná stáž na Internetovej poradni pre mladých IPčko.sk.
Kurz je zložený z dvoch častí z 80 hodín prezenčnou formou + 40 hodín stáže na internetovej linke dôvery pre mladých ľudí IPčko.sk pod odbornou supervíziou.

KDE a KEDY budú vzdelávacie stretnutia prebiehať

 1. 21. 2. – 22. 2. 2020
 2. 7. 3. 2020
 3. 28. 3. 2020
 4. 18. 4. 2020
 5. 8. 5. – 9. 5. 2020
 6. Stáž pod supervíziou na IPčko.sk
 7. 27. 6. 2020

Každé stretnutie prebieha v čase od 9:00 do 15:30 v sídle IPčko – Na vŕšku 6, Bratislava

Počet účastníkov: 10 

Poplatok za celé vzdelávanie: 700eur (možnosť hradiť po častiach, po dohode na gabika@ipcko.sk)

Vzdelávať sa s nami budete, ak…

 1. Vyplníte náš priložený online formulár (<–kliknite sem) do 9. 2. 2020
 2. Vo formulári pošlete video vizitku, v ktorej odpoviete na otázky
  1. Čo Vás motivuje vzdelávať sa v oblasti krízovej intervencie?
  2. Aké sú Vaše skúsenosti s poskytovaním krízovej intervencie
  3. V akej oblasti by ste vedomosti a skúsenosti z kurzu chceli/ potrebovali využiť najviac? 
  4. Čím obohatíte a čo prinesiete kolegom v skupine, s ktorými sa budete vzdelávať? 

O tom, či sa spolu v najbližších termínoch kurzu budeme stretávať, Vás informujeme do 12. 2. 2020. Chceme, aby bol výcvik kvalitný, preto si chceme vybrať najlepších z prihlásených a priniesť im celé naše know-how. Videovizitky a priložené informácie vo formulári nám v tom pomôžu. Ďakujeme.

Na Vaše prihlášky sa už teraz tešíme!

IPčko.sk je aktuálne najvyužívanejšou krízovou linkou dôvery na Slovensku. Mladí ľudia nás v roku 2019 kontaktovali 2875-krát s myšlienkami na samovraždu, 550-krát boli v akútnom ohrození života, 84-krát sme kontaktovali záchranné zložky a 17-krát sme poskytli „face to face“ krízovú intervenciu priamo v sídle občianskeho združenia IPčko. 

Prečo je to tak?

Vo svojej práci sa snažíme prepojiť to, čo najlepšie vieme a poznáme, aktuálne trendy z oblasti psychológie, s tým, čo je mladými ľuďmi najviac vyhľadávané a využívané, t.j. s modernými technológiami, v prostredí, ktoré je pre nich absolútne prirodzeným miestom nadväzovania kontaktov, komunikácie, získavania informácii, ale aj miestom, v ktorom hľadajú pomoc, prijatie a porozumenie, teda v online priestore.

Pri prežívaní náročných chvíľ, v čase, kedy sa ocitajú na „životnej križovatke“ a nevedia ako ísť ďalej, siahajú po svojich mobilných zariadeniach a počítačoch, v ktorých hľadajú pomoc, ako tieto chvíle zvládnuť a nebyť na ne sám.

Pocity samoty, depresie, sebapoškodzovanie, domáce a sexuálne násilie, myšlienky a tendencie na samovraždu u mladých ľudí majú, žiaľ, stúpajúcu tendenciu.

Čo v tejto chvíli môžete urobiť aj VY?

Ak sa aj Vy stretávate s mladými ľuďmi v online priestore, záleží Vám na tom, aby v tých najnáročnejších chvíľach neboli sami a dostali adekvátnu odbornú aj ľudskú pomoc, to najlepšie, čo môžete urobiť je, že sa na to odborne aj prakticky pripravíte. A náš kurz môže byť veľkou pomocou.

Teoretické poznatky o online krízovej intervencii spojené s našimi dlhoročnými skúsenosťami, ktoré sme nadobudli na linke dôvery IPčko.sk sme zosumarizovali a prinášame Vám ich v podobe tohto 8 – modulového odborného akreditovaného vzdelávania, ktoré je určené pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia…). Dozviete sa v ňom teoretické východiská, overené nástroje na poskytovanie pomoci v akútnom ohrození (nie len) v online priestore a získate odborné aj praktické skúsenosti z poskytovania krízovej intervencie prostredníctvom chatového a mailového poradenstva vrámci stáže pod supervíziou na online linke dôvery.
Kurz je výrazne zameraný na pomoc ľuďom v suicidálnej kríze, no poznatky sú použiteľné aj v iných typoch ohrozenia a krízy.

Lektormi vzdelávania sú PhDr. Marek Madro, Mgr. Dominika Rajznerová, Mgr. Lenka Nemcová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním krízovej intervencie nie len v online priestore.