Dobrá linka ako špecializovaná linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením vznikla v novembri 2018. Od samého začiatku sa na našich vyškolených poradcov obracali aj mladí ľudia so sluchovým postihnutím, ktorým môže písaný text robiť problémy. Celý čas sme uvažovali ako túto bariéru vyriešiť a ako sa aj týmto mladým ľuďom priblížiť tak, aby na Dobrej linke našli bezpečné miesto, kde sa môžu dôverne pozhovárať s odborníkom, ktorí im bude rozumieť a bude s nimi vedieť komunikovať im blízkym spôsobom. Ako najvhodnejšie riešenie sme si zvolili videoporadenstvo v Slovenskom posunkovom jazyku. Naši poradcovia sa naučili základy Slovenského posunkového jazyku, vďaka čomu sme v septembri minulého roku mohli spustiť videoporadenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím.

Našim cieľom je neustále zlepšovať a zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb na bezbariérovej linke dôvery. Našim poradcom zabezpečujeme pravidelné vzdelávania a individuálne aj skupinové supervízie. V rámci projektu „Dobrá linka búra bariéry“ sme našim poradcom zabezpečili doplnkový kurz Slovenského posunkového jazyka s prof. Tarcsiovou a taktiež workshop o špecifikách komunikácie s mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Vďaka tomu sme získali ešte viac poznatkov a informácií o špecifikách práce s klientom so zdravotným (najmä sluchovým) znevýhodnením. Rýchlejšie a lepšie pochopíme premýšľanie klientov Dobrej linky a môžeme im tak poskytnúť adekvátnu odbornú psychologickú pomoc.

Vďaka tomuto projektu sme pomohli 164 mladým ľuďom, ktorým sme poskytli ešte kvalitnejšie odborné poradenstvo. Projekt bol veľkým prínosom pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú veľmi obmedzené možnosti pri hľadaní psychologickej pomoci.

Dobrá linka neustále pokračuje v búraní bariér, na ktoré mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením často narážajú.

„Tento projekt finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život“