HĽADÁME DOBRODÚŠIKOV – odborníkov a odborníčky na duševné zdravie pre naše linky pomoci.

V IPčku už viac ako 10 rokov makáme na tom, aby DUŠEVNÉ ZDRAVIE na Slovensku nebolo tabu. Aby sme sa oň zaujímali, starali, aby sa DUŠA každého z nás mala aspoň DOBRE (keď už nie na výbornú) 🙂 
O duševnom zdraví iba nehovoríme do vetra, ale ľuďom prinášame konkrétnu pomoc, ktorá je navyše bezplatná, anonymná, dostupná dištančne aj naživo a navyše tam, kde je najviac potrebná. 

V IPčku je nás takmer 150, no na to, aby sme svoje misie napĺňali k spokojnosti nás aj ľudí v trápení, ktorí nás kontaktujú, potrebujeme ďalšie , ktoré sa stanú POMOCOU.

POMOCOU na našich linkách pomoci IPčko.sk, Dobrá linka, Krízová linka pomoci a v projekte Online terénnej práce cez:

 • chat
 • e-mail
 • telefón
 • video
 • sociálne siete a stremovacie platformy, ktoré fungujú len vďaka každému jednému psychológovi či každej jednej psychologičke, sociálnemu pracovníkovi či sociálnej pracovníčke či špeciálnemu pedagógovi a špeciálnej pedagogičke. Vďaka tomu, že sú profesionáli a profesionálky, ktorí/é vedia a chcú pomôcť, podporiť, povzbudiť a pracovať na sebe! 

Na krízových linkách IPčka online, ale aj naživo, sme len za 1. polrok tohto roka uskutočnili 102 308 rozhovorov s ľuďmi, ktorým bolo ťažko, cítili sa osamelo, báli sa, zažívali konflikty v rodinách, rovesnícke ťažkosti, stres, úzkosť, paniku… žiaľ, nie je to všetko. Na neslávne popredných priečkach našich štatistík sú témy súvisiace s myšlienkami na ukončenie života a tendenciami ukončiť ho, sebapoškodzovaním, domácim násilím a sexuálnym zneužívaním. 

Posledné roky boli pre nás všetkých náročné – bojovali sme s pandémiou, vojnou na Ukrajine, snažili sme sa situáciu zvládať najlepšie, ako sme vedeli a na každého toho bolo raz za čas už dosť. 

Sme tu, aby mal každý priestor, kde môže hovoriť úprimne a otvorene o svojich ťažkostiach a dostane odbornú a citlivú POMOC.

Buď  takou POMOCOU aj Ty! 
Staň sa DOBRODÚŠIKOM IPčka! 
A my Ti, samozrejme,  na oplátku POMÔŽEME TIEŽ 😉 

KTO JE DOBRODÚŠIK?
Dobrodúšik je:

 • odborník a odborníčka s túžbou byť blízko ľuďom, ktorých práve bolí duša, 
 • človek, ktorý venuje svoj cenný čas ľuďom, ktorých nepozná a chce im byť blízko, 
 • ochotný/á mať pripravené 2 uši na počúvanie a 1 ústa na vyjadrenie podpory, pomoci a úcty,
 • pripravený/á vzdelávať sa, rásť a starať sa o svoju dušu,
 • autentický/á a „nie je robot“ :),
 • odhodlaný/á vystúpiť zo svojej zóny komfortu, 

DOBRODÚŠIK u nás môže získať

 • akreditované vzdelávanie v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve (220 hod.) v rámci všetkých foriem pomoci, ktoré v IPčku poskytujeme (chatové, e-mailové,  telefonické a video poradenstvo)
 • akreditované vzdelávanie v krízovej intervencii (150 hod.)
 • skúsenosti v práci s rozmanitým spektrom klientov, ktorých môžeš stretnúť v akomkoľvek zariadení poskytujúcom psychologickú a sociálnu pomoc 
 • uznávanú odbornú prax 
 • expertnú pravidelnú supervíziu a intervíziu
 • konzultácie a sprevádzanie od seniorných kolegov
 • podporu a inšpiráciu od mladého a priateľského tímu odborníkov
 • perfektný pocit z dobrovoľníckej činnosti a najmä toho, že ľudia, s ktorými budeš v kontakte, sa vďaka rozhovoru s Tebou môžu posúvať ďalej 

V IPčku Ti budeme pomocou počas celého Tvojho pôsobenia u nás, avšak na začiatku ešte intenzívnejšie. Počas prvých troch mesiacov absolvuješ adaptačné vzdelávanie v rámci všetkých uvedených foriem pomoci, by si mal/a byť pripravený/á pôsobiť na akejkoľvek uvedenej linke pomoci v IPčku. 

Počas vzdelávania však o Tvojom ďalšom pôsobení budeme hovoriť a spoločne sa rozhodneme tak, aby bola Tvoja “finálna destinácia” (linka pomoci, či už cez chat, e-mail, telefón, video) Tvojmu srdcu aj profesionalite čo najbližšia.

Vo video vizitke v rozsahu 3 – 5 minút nám povedz o tom, 

 • čo Ťa inšpiruje byť POMOCOU pre iných zrovna v IPčku 
 • čo zo seba (aké svoje schopnosti, vlastnosti, prístup) chceš tým, ktorí pomoc potrebujú, hrdo ponúknuť
 • aké skúsenosti v psychológii a psychoterapii/ sociálnej práci a poradenstve si získal/a (ak si si sám/sama prešiel/ prešla psychoterapiou, tiež sa to ráta)
 • pred čím máš ako DOBRÁ DUŠA v IPčku rešpekt

Vyplň tento prihlasovací formulár (klik sem).

Nezabudni k nemu priložiť natočenú video vizitku. 

S jeho vyplnením si nedávaj na čas, čím skôr nám ho odošleš, tým lepšie. 

Posledný deň však na to máš 29.septembra 2022 do 24:00

Buď pripravený/á na ďalšie inštrukcie. 

Výber nových dobrovoľníckych poradcov a poradkýň prebieha vo viacerých kolách. 

To znamená, že od nás môžeš najneskôr 30. septembra 2022 očakávať e-mail, v ktorom Ťa pozveme do ďalšieho kola.  To bude pozostávať zo splnenia “rýchlej domácej úlohy” (čas na jej splnenie budeš mať do 2. októbra 9:00), ktorej podrobnosti Ti vysvetlíme v e-maile. 

Pre istotu si občas skontroluj zložku “spam” vo svojej e-mailovej schránke. Naše e-maily tam zvyčajne nezablúdia, ale nikdy nevieš.

Počkaj si na rozhodnutie, ktorým Ťa informujeme, či sa staneš DOBRODÚŠIKOM v IPčku. 

O našom rozhodnutí Ti dáme vedieť po skončení všetkých kôl náboru. Malo by to byť najneskôr v pondelok 3. októbra 2022. V tomto termíne už budeme rozhodnutí, kto bude POMOCOU pre náš tím a najmä pre tých, ktorí nás potrebujú aj Ty sa dozvieš, či sme Ťa prijali alebo nie. V prípade, že sa staneš jedným/jednou z nás, pošleme Ti inštrukcie týkajúce sa adaptačného vzdelávania, ktoré u nás absolvuješ. 

Prvé vzdelávacie stretnutie sa uskutoční v sobotu 8.októbra v prípade priaznivej epidemiologickej situácie naživo v našom sídle v Bratislave.
Druhé vzdelávacie stretnutie
by malo prebehnúť v sobotu 15. októbra. 

Na ďalších termínoch vzdelávania sa dohodneme na 1. spoločnom stretnutí. 

Tak, chceš byť DOBRODÚŠIKOM v IPčku? 

Ak je Tvoja odpoveď „ÁNO“, poď s nami do toho a prihlás sa! 

Takmer 150 DOBRÝCH DUŠÍ v IPčku sa teší, že má v Tebe potencionálneho/nu kolegu/gyňu!