Skúste na chvíľu zaspomínať, koľko ste mali spolužiakov a spolužiačok so zdravotným znevýhodnením za všetky Vaše žiacke a študentské roky. Napríklad náš moderátor Marek sa zamyslel a viac ako päť veru nenapočítal. A dodal, že to dokonca ani nebolo ani priamo v jeho triedach, ale v rámci celých škôl.

Marekova skúsenosť však nie je ojedinelá, deti a mladí ľudia zo zdravotnou, či inou odlišnosťou sa jednoducho v minulosti na bežných školách neobjavovali. Najhoršie však je, že mnohým ani nechýbali a väčšinu spoločnosti ani nezaujímalo, kde takéto deti sú a kde sa vzdelávajú. Do istého veku jednoducho akoby neexistovali.

Dnes je to však inak a spoločnosť a zvlášť školstvo sa začína pomaly otvárať aj ľuďom s rôznymi druhmi postihnutí. A môže za to aj niečo, čo sa nazýva inklúzia a inkluzívne formy vzdelávania. Tie sa už niekoľko rokov celosvetovo snažia presadiť aj organizácie ako OSN a UNESCO.

Čo to teda inklúzia je? Ako v praxi prebieha? Aké možnosti vzdelávania majú dnes deti so zdravotným znevýhodnením, ako na ich psychiku vplýva segregácia a aké výsledky dosahujú deti v inkluzívnych triedach? Na tieto otázky odpovedala a pozvanie do nášho štúdia prijala školská psychologička z Paneurópskej súkromnej základnej školy s prvkami inkluzívnej edukácie a predsedníčka správnej rady IPčka prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

— — — — —

00:00​ Úvod

01:35 Ako možnosti vzdelávania majú deti so zdravotným znevýhodnením?

03:17 Kedy je dnes dieťa prihlásené do špeciálnej školy?

05:19 Kde sa vzdelávajú deti, ktoré majú iné ako mentálne znevýhodnenie?

07:18 Aký je rozdiel medzi inklúziou a integráciou?

12:39 Prispôsobuje sa pri súčasnom systéme dieťa škole? Či naopak?

13:44 Je cieľom inklúzie maximálna individualizácia prístupu ku každému žiakovi?

16:25 Dokážu dať dnešné školy deťom potrebné životné zručnosti?

17:40 Sú už aj dnešné školy inkluzívne?

18:10 Ako rýchlo sa darí zavádzať inkluzívnu edukáciu do škôl?

24:41 Ako vplýva segregácia na psychiku človeka?

27:40 Aké výhody a nevýhody má pre ľudí so znevýhodnením život v uzavretej komunite?

31:01 Vieme ako spoločnosť prijať odlišnosť?

33:03 Sú učitelia pripravení na to, aby učili aj deti so zdravotným znevýhodnením?

36:15 Môže byť každé dieťa so zdravotným znevýhodnením inkluzívne zaradené do bežnej školy? Kedy je vhodné a kedy nie je vhodné, aby tam bolo umiestnené?

39:40 Ďieťa s akou diagnózou, môže byť zaradené do inkluzívneho procesu?

42:12 Aké problémy sa vyskytujú v inkluzívnych triedach?

44:25 Čo je to prijímajúca klíma školy? Aké výsledky dosahujú deti v inkluzívnych školách?

49:50 Ako mení vzťahy v triede prechod na druhý stupeň?

53:01 Je možný aj návrat späť na špeciálnu školu? Aké to má výhody a nevýhody?

55:32 Ako funguje Paneurópska základná súkromná škola s inkluzívnym prístupom?

01:01:00 Koľko detí je triede? Všetky môžu ísť následne na strednú školu?

01:02:16 Aká je v inkluzívnej škole úloha školského psychológa?

— — — — —

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov: ⌲ IPčko.sk ⌲ Dobrá linka ⌲ Krízová linka pomoci, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: ⌲ Facebook ⌲ Instagram ⌲ Youtube ⌲ podcast[@]ipcko.sk

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc: ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu) ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko)

Naše Študijko si môžete aj prenajať! ⌲ Chcem vedieť viac

hmmm… pre Vás pripravujú: ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: PhDr. Marek Madro,PhD.Mgr. Lenka Nemcová a PaedDr. Zuzana Juráneková.

Apple Apple podcasty (iTunes) ¦ Google podcasty ¦ Spotify ¦ Youtube ¦ PodBean ¦ RSS