Správna rada občianskeho zruženia IPčko sa 17.8.2018 na svojom zasadaní rozhodla prijať rezignáciu súčasného riaditeľa – štatutárneho zástupcu občianskeho združenia p. PhDr. Mareka Madra ku dňu 22.8.2018 z dôvodu zabezpečenia rozvoja organizácie v oblasti transparentnosti a dôveryhodnosti. 

Správna rada si je vedomá, že písomnej rezignácii dr. Madra z funkcie riaditeľa – štatutárneho zástupcu predchádzalo jeho skutočne starostlivé zvažovanie rôznych alternatív riešenia situácie v IPčku, viaceré konzultácie s členmi OZ aj s členmi Správnej rady a tiež jeho enormné úsilie upokojiť vzniknutú napätú situáciu v IPčku spôsobenú opakovanými atakmi na sociálnych sieťach proti štatutárovi IPčka a jeho dielu. Správna rada toto rozhodnutie prijala ako akt, ktorý môže  situáciu v IPčku  v najbližšom období upokojiť, skonsolidovať a do budúcna zlepšiť. 

Správna rada si plne uvedomuje, že PhDr. Marek Madro je zakladateľom IPčka, formovateľom jeho primárnych cieľov, vízií a celej koncepcie práce s mladými ľuďmi v ťažkých situáciách a je „dušou“ organizácie. Zároveň je Správna rada presvedčená, že PhDr. Marek Madro je jedným z významných expertov v oblasti dištančného poradenstva a fenoménov internetu v živote mladých ľudí, preto neprijíma rozhodnutie p. PhDr. Mareka Madra ukončiť svoje pôsobenie v organizácii.  


Správna rada po svojom dôkladnom zvážení zvolila do funkcie riaditeľky – štatutárnej zástupkyne p. Bc Gabrielu Zúbrikovú a kumuluje jej funkciu s doterajšou funkciou finančnej riaditeľky. 
Riaditeľkou a štatutárnu zástupkyňu občianskeho združenia IPčko sa stane 23.8.2018. 

 
Správna rada ďalej poveruje PhDr. Mareka Madra v IPčku funkciou programového riaditeľa, ktorý bude od 23.8.2018 v IPčku zodpovedný za riešenie otázok odbornej psychologickej povahy.

 

Správna rada IPčko:

Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

Mgr. Patrik Herman

Ing. Rudolf Lukačka