Často sa nás odborníci pýtajú, či je možné prísť k nám na vzdelávanie.

Dnes preto odpovedáme – SAMOZREJME a chceme predstaviť vzdelávania rovno DVE ?

Veríme, že Vás zaujmú a uvidíme sa na niektorom z nich. 


Mladí ľudia trávia na internete množstvo času. Virtualitu vnímajú ako normálnu a prirodzenú cestu komunikácie a zdroj informácii. No často sa cítia sami a keď prežívajú pocity strachu a úzkosti, sú v krízovej situácii a majú pocit, že nič nemá zmysel, často hľadajú podporu a pomoc na internete.
Ak máte možnosť komunikovať s mladými aj online a priblížiť sa im aj v ťažkých chviľach, náš kurz môže byť veľkou pomocou.
Akreditovaný Kurz Online krízovej intervencie (Akreditácia MŠVVaŠ SR) sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia,…).

Od roku 2012 občianske združenie IPčko prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery, kde poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách.
Tento 30-hodinový zážitkový kurz ponúka teoretické východiská, overené nástroje na poskytovanie pomoci v akútnom ohrození (nie len) v online priestore a odborné skúsenosti z internetovej linky dôvery.
Kurz sa uskutoční v priestoroch IPčka v Bratislave.

Lektormi kurzu sú: PhDr. Marek Madro, Mgr. Dominika Rajznerová, Mgr. Veronika Kohútová a Mgr. Katarína Vincová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním krízovej intervencie nie len v online priestore.

Cena kurzu je 280,-eur.
V cene kurzu je malé občerstvenie, metodická publikácia a osvedčenie o absolvovaní vzdelávania.
Termín kurzu: 10.-12.1. 2019 (vždy v čase od 9,00 do 15,30)
Počet frekventantov na kurze je 7-9.
Registračný formulár a ďalšie informácie nájdete TU

Udalosť na facebooku, kde sú všetky aktuálne informácie o kurzeSociálne siete (Instagram, Facebook, Youtube, Twitch,…) sú fenoménom a prirodzenou súčasťou života mladých ľudí.
Vďaka disinhibičnému efektu sú priestorom, kde mladí spoznávajú iných ľudí, učia sa sociálnym kompetenciám, vyhľadávajú názory a informácie, otvorene hovoria o svojich problémoch i ťažkostiach, a zároveň hľadajú pomoc.

Ak chceme s mladými ľuďmi komunikovať a pomôcť im, musíme sa za nimi často vydať práve do online priestoru, ktorý je pre nich prirodzeným miestom zdieľania sa.
Ako však na to?
Akreditovaný kurz „Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach“ sme pripravili pre pracovníkov s mládežou a s deťmi (psychológovia, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci, špeciálni pedagógovia, učitelia,…) a môže byť pre nich účinnou pomocou a inšpiráciou.

Od roku 2012 občianske združenie IPčko prevádzkuje internetovú psychologickú linku dôvery, kde poskytuje prostredníctvom svojich odborníkov pomoc mladým ľuďom v krízových situáciách. IPčko je známe svojim projektom internetovej poradne pre mladých ľudí IPčko.sk, internetovou poradňou pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením s názvom Dobrá linka, no v posledných rokoch pracovníci IPčka mapujú uzatvorené online komunity, diskusné fóra a skupiny, kde priamo poskytujú psychologickú pomoc.

Počas 8-hodinového zážitkového kurzu sa ponoríme do online sveta mladých ľudí, kde si spoločne priblížime pomáhajúce ale aj ohrozujúce aspekty internetu pre našich mladých ľudí a zároveň si rovno vyskúšame, ako im môžeme čo najlepšie v jednotlivých situáciách pomôcť. Samozrejme nebudú chýbať ani konkrétne skúsenosti a príklady našich lektorov.

Kurz sa uskutoční v priestoroch IPčka v Bratislave.

Lektormi kurzu sú: PhDr. Marek Madro, Mgr. Dominika Rajznerová, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním pomoci mladým ľuďom v online priestore a s realizáciou inovatívnych nástrojov pomoci.

Cena kurzu je 90,-eur.
V cene kurzu je malé občerstvenie, metodická publikácia a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania (MŠVVaŠ SR).
Termín kurzu: 18.1. 2019 v čase od 9,00 do 15,30.
Maximálny počet frekventantov na kurze je 9.
Registračný formulár nájdete TU

Udalosť na facebooku, kde sú všetky aktuálne informácie o kurze

Veľmi nepremýšľajte a prihláste sa ?
Všetky ďalšie informácie si pýtajte na marek@ipcko.sk