Láska je niečo abstraktné

Láska je pre každého niečo iné
Láska sa vynútiť nedá
Láska nie je závisť bledá

Láska je veľké bludisko
Láska tá ťa nechá zablúdiť ľahúčko
Láska je ako ľadu tenká škrupina
Láska je keď sa večer spať nelíha

Láska je vyšší stupeň priateľstva
Láska je keď ta niekto v noci prikrýva
Láska je keď ti niekto dušu odkrýva
Láska je keď sa o niekoho bojíš
Láska je keď pri niekom za každých okolností stojíš

Láska je keď si pri niekom sám sebou
Láska je keď sa podelíš o posledné krajce chlebov
Láska je keď ťa niekto nezištne objíma
Láska je keď sa niekto o teba zaujíma

Láska je keď chce pre teba zniesť aj modré z neba
Láska je keď sa o to pokúša aj keď vie že sa to nedá
Láska je keď ti vždy znova odpustí
Láska je keď ti teplou vodou vaňu napustí

Láska je keď sa ťa nežne dotýka
Láska je keď mu pre ískanie tvojich vlasov hokej v telke uniká
Láska je keď sa po hádke k tebe vráti
Láska je keď ti po hádke bozk na čelo vtlačí

Láska je všetko
Láska je to bez čoho nevie žiť nikto

Tak rozdávajme Lásku aby sa nám žilo ľahšie.
             Veď láska rozdávaním rastie 🙂
nezabudka