Psychiatrická pomoc

Psychiater je lekár, ktorý môže do liečby psychických ťažkostí zaradiť aj medikamentóznu liečbu.

Kedy kontaktovať psychiatra? Psychiater je lekár, ktorý môže do liečby psychických ťažkostí zaradiť aj medikamentóznu liečbu. Jedná sa najmä o tie ťažkosti, pri ktorých riešení nepostačuje psychoterapia alebo ste na ich riešenie dostali odporučenie navštíviť psychiatria od iného odborníka (psychológ, obvodný lekár,…). Neváhajte však psychiatra navštíviť aj ak máte pocit, že by ste práve takýto typ odbornej pomoci potrebovali.

 

Psychiatrická pomoc