PSYCHOLOGICKÁ POMOC

nitriansky kraj

Komárno

Psych. ambulancia

Mgr. Monika Henczeová

Dopravný psychológ psychoterapeut
 • Pevnostný rad 151/18
 • 035/771 01 97
 • email
 • web

CPPPaP

Mgr. Irena Korimová

psychológ

Psych. ambulancia

Mgr. Karola Majlingová

dopravný psychológ Psychoterapeut (PA)
 • Rozmarínová ul. 3167/3
 • 0905 291 786
 • karola.majlingova@azet.sk
 • web

CPPPaP

Mgr. Marta Matusová

psychológ

Psych. ambulancia

Mgr. Vladimíra Némethová

klinický a dopravný psychológ

 • Svätoondrejská 11/13
 • 0905 186 818
 • email
 • web

CPPPaP

PhDr., PaedDr. Klaudia Sedláková, MBA

psychológ

CPPPaP

PhDr. Mária Sudorová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Nikoleta Šimoničová

Psychológ

CPPPaP

PhDr. Katarína Uhrinová

psychológ

Levice

Psych. ambulancia

Mgr. Katarína Bieliková

dopravný psychológ psychoterapeut

Psych. ambulancia

PhDr. Zuzana Bieliková

dopravný psychológ
psychoterapeut

Amb. klinickej psy.

Mgr. Barbara Budinská

psychológ

CPPPaP

Mgr. Lívia Danová

psychológ

Psych. ambulancia

PhDr. Soňa Kosorínová

klinický a dopravný psychológ

CPPPaP

Mgr. Zuzana Krnáčová

psychológ

CPPPaP

PhDr. Viera Mačeková

psychológ

CPPPaP

Mgr. Romana Paulovičová

psychológ

Amb. klinickej psy.

Mgr. Slávka Pecárová

klinický psychológ

Gymnázium

Mgr. Viera Pechová

školský psychológ

PSYCHÉ

Mgr. Andrej Zvodár

klinický a dopravný psychológ

PSYCHÉ

Mgr. Lýdia Zvodárová

klinický a dopravný psychológ

Nitra

Gymnázium

Mgr. Andrea Antalová

školský psychológ

CPPPaP

Mgr. Daniel Benková

psychológ

FN Nitra

Mgr. Tatiana Brezňáková

klinický psychológ  psychoterapeut

CPPPaP

Mgr. Eva Bílá

psychológ

CPPPaP

Mgr. Kristína Blažeková, PhD.

psychológ

Špec. nemocnica

Mgr. Lucia Bukovinová

klinický psychológ

Amb. klinickej psy.

Mgr. Magdaléna Demešová

klinický psychológ

Amb. klinickej psy.

PhDr. Margita Drienovská, PhD.

klinický, dopravný a pracovný psychológ

CPPPaP

Mgr. Katarína Gordus

psychológ

CPPPaP

Mgr. Martina Hagarová

psychológ

Amb. klinickej psy.

Mgr. Tatiana Halászová

klinický psychológ

Špec. nemocnica

Mgr. Kristína Havlasová

klinický psychológ

CPPPaP

PhDr. Zuzana Hlaváčová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Veronika Hodálová

psychológ

SOŠ

Mgr. Ivana Hruboňová

školský psychológ

Mgr. Lenka Hrušková

školský psychológ

Psych. poradenstvo

Mgr. Mária Jančiarová

psychológ

Psych. ambulancia

Mgr. Andrea Juhásová, PhD.

školský psychológ

Amb. klinickej psy.

PaeDr. et Mgr. Erika Jurišová, PhD.

školský psychológ

 • adresa
 • telefón
 • ejurisova@ukf.sk
 • web

Amb. klinickej psy.

PhDr. Silvia Királová

klinický psychológ a neuropsychológ

Psycho Klinik, s.r.o.

Mgr. Martina Klubertová

klinický psychológ  psychoterapeut 

Psycho Klinik, s.r.o.

PhDr. Peter Klubert, PhD.

klinický, dopravný psychológ  psychoterapeut (gestalt)

CPPPaP

Mgr. Eva Košová

psychológ

Psycho Klinik, s.r.o.

Mgr. Miroslava Kuľková Veselá

psychológ

Psych. ambulancia

Mgr. Radka Kuračková

psychológ

Psych. ambulancia

PhDr. Otília Madurkayová

klinický a dopravný psychológ

SZŠ

Mgr. Lenka Matušíková

školský psychológ

Psycho Klinik, s.r.o.

Mgr. Zdenka Németová

školský psychológ

CPPPaP

PhDr. Magdaléna Ožvaldová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Mária Pauličková

psychológ

Psych. ambulancia

PhDr. Miriam Pergerová

klinický psychológ psychoterapeut

Amb. klinickej psy.

doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.

klinický psychológ psychoterapeut (PCA)
 • Piaristická 2
 • telefón
 • email
 • web

Psychol. ambulancia

PhDr. Eva Pisárová

klinický a dopravný psychológ psychoterapeut (PD)

Psych. poradenstvo

PhDr. Miroslav Poláček

psychológ

Psych. poradenstvo

Doc. PhDr. Marta Popelková, PhD.

klinický, dopravný a poradenský psychológ psychoterapeut (SUR)

CPPPaP

Mgr. Inka Radošovská

psychológ

Amb. klinickej psych.

PhDr. Peter Sabol

klinický psychológ
psychoterapeut 

CPPPaP

Mgr. Miriam Sonlajtnerová

psychológ

Mgr. Radmila Vrbenská

školský psychológ

Amb. klinickej psych.

Mgr. Karol Zabák

klinický psychológ a psychoterapeut

Amb. klinickej psych.

Mgr. Renáta Zabáková

klinický psychológ
psychoterapeut

AKP Nitra

PhDr. PaedDr. Marta Zaťková, PhD.

klinický a pracovný psychológ psychoterapeut (SYS, kbt)

Nové zámky

FNsP

PhDr. B. Antalíková, PhD. MPH

psychológ

CPPPaP

Mgr. Natália Bihari

psychológ

Brainfitness, s.r.o.

PhDr. Katarína Budinská

klinický a dopravný psychológ
psychoterapeut

PsyRM, spol. s.r.o.

Mgr. Michal Čajági

klinický a dopravný psychológ

Mgr. Alžbeta Eliašová

školský psychológ

PsyRm, spol. s.r.o.

Abigál Horváth Farkas

psychológ

CPPPaP

Mgr. Karin Gálová

psychológ

PsyRM, spol. s.r.o.

PaeDr. et Mgr. Erika Jurišová, PhD.

školský psychológ
psychoterapeut 

FNsP

PhDr. Linda Katona

psychológ

CPPPaP

PhDr. Zuzana Kajanová

psychológ

SŠ a SPŠ

Mgr. Silvia Kollárová

školský psychológ

AMNIS spol. s.r.o.

PhDr. Zuzana Kurucová

poradenský psychológ
psychoterapeut (kip)

CPPPaP

Mgr. Szabolcs Lovász

psychológ

CPPPaP

Mgr. Aneta Maczková

psychológ

PsyRM, spol. s.r.o.

PhDr. Robert Máthé, PhD.

klinický a dopravný psychológ psychoterapeut (KBT), hypnóza

Mgr. Soňa Móriczová

školský psychológ

Psychol. poradňa

Mgr. Veronika Rosinová

poradenský psychológ psychoterapeut (PCA)

SOŠ

Mgr. Daniela Slamenková

školský psychológ

Mgr. Veronika Solnoky Szerencsésová

školský psychológ

Psycholog. poradňa

PhDr. Katarína Šubová

poradenský psychológ

CPPPaP

PhDr. Timea Valachová, PhD.

psychológ

Amb. klinickej psych.

PhDr. Eleonóra Veresová

klinický psychológ

 • Komárňanská 63
 • 0949 157 667
 • mail
 • web

Šahy

Mgr. Michaela Almaská

školský psychológ

CŠPP

Mgr. Júlia Bálintová

školský psychológ

Hospitale, CŠPP

Mgr. Ingrid Kiszelyová

kliniský psychológ

Hospitale, s.r.o.

Mgr. Kitti Šimončičová

klinický psychológ

 • Hontianska cesta 49
 • 0944 717 619
  036/756 5620
 • kitti.simoncicova@yahoo.com
 • web

Šaľa

CPPPaP

Mgr. Aneta Lazarová

psychológ

CPPPaP

PhDr. Alena Oravcová

psychológ

Via Vitae s.r.o

Mgr. Žaneta Šuťáková

klinický psychológ psychoterapeut (gestalt)

Topoľčany

SCŠPP

Mgr. Jana Balážová – Antalíková, PhD.

psychológ

Súkromná prax

Mgr. Jana Bezáková

poradenský a športový psychológ

SCŠPP

Mgr. Andrea Galovičová

psychológ

Amb. klinickej psy.

PhDr. Eva Geletová

dopravný psychológ

 • 17. novembra 12
 • 038/532 20 98
 • geletova@post.sk
 • web

CPPPaP

Mgr. Alexandra Hanáková

psychológ

CPPPaP

PhDr. Eva Hašanová

psychológ

SCŠPP

PhDr. Jana Merašická

psychológ

SCŠPP

Mgr. Zuzana Vrbinčíková

psychológ

Vráble

CPPPaP- elokované pracovisko

Mgr. Kristína Blažeková, PhD.

psychológ

 • Moravská 512
 • 0910 410 225
 • riaditel@cpppap.sk
 • web

Amb. klinickej psy.

PhDr. Alžbeta Zradulová

klinický a dopravný psychológ

 • Hlavná 35
 • 0911 768 316
  0915 427 913
 • email
 • web

Zlaté Moravce

Amb. klinickej psy.

PhDr. František Antal

klinický psychológ

 • Bernolákova 24
 • 0376 421 595
 • email
 • web

CPPPaP

Mgr. Janka Dudášová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Martina Orlíková

psychológ

CPPPaP

Mgr. Eva Rezáková

psychológ

Psychologická pomoc