Naša internetová poradňa sa už od začiatku fungovania stretávala s rôznymi ľudskými príbehmi.

Na druhej strane sme boli my. Dobrovoľníci, ktorým mladí svoje príbehy hovorili. Z mnohých pocitov pri čítaní chatov do popredia vystupovala najmä vďačnosť za to, že sme boli tí, ktorým sa rozhodli títo ľudia svoj príbeh vyrozprávať.

A tak to cítime aj teraz.

Svoj príbeh nám prišla osobne vyrozprávať jedna naša klientka, známa pod prezývkou „Hyacinta“.
V čase, keď k nám prichádzala prvý krát, bol jej život každodenným bojom.

Dnes má za sebou dlhú cestu a aj keď stále ešte nie je na konci, rozpráva o tom, že stále existuje nádej. Tú istú nádej, ktorá ju ako jediná držala pri živote v momente, keď prvý krát prišla na IPčko.sk sa dnes rozhodla dať ďalej a ponúknuť ju tým, ktorí sa dnes nachádzajú tam, kde bola kedysi ona.

Opäť cítime vďačnosť za to, že povedala svoj príbeh práve nám. Dovolila nám ho posunúť ďalej s nádejou, že pomôže ďalším.

A my veríme, že sa to už deje.

Ak sa vám naša práca zdá aspoň trošku užitočná, pomôžte nám v nej pokračovať ďalej (3014356853/0200). Ďakujeme!

Dobrovoľníci internetovej poradne pre mladých IPčko.sk