Nebolo to zase až tak dávno, keď sa za bolesť považovala len tá fyzická, telesná. Poslaním nášho podcastu a liniek dôvery je však hovoriť aj o bolesti psychickej, teda duševných ťažkostiach, ktoré nás trápia rovnako ako choroby, či zranenia. A mohlo by sa zdať, že ak máte práve bolesť na duši, to posledné po čom túžite je, aby vás bolelo aj telo.

Nuž, nemusí to tak vždy byť. Dôkazom je aj 2591 kontaktov na našich psychologických poradniach len za prvé štyri mesiace roka 2021, v ktorých bolo popisované sebapoškokodzovanie. To ho robí treťou najčastejšou témou našich rozhovorov a dokonca častejšou pandémia a Covid-19.

Prečo to teda tak je? Ako spolu interagujú myseľ a telo, keď sa trápime? Aké formy sebapoškodzovanie má, čo ho podmieňuje a ide len o spôsobenie si bolesti, alebo je celý mechanizmus komplikovanejší a hrajú tam úlohu aj pocity viny, hanba a sebatrestanie? A hlavne ako a čím takéto, niekedy až návykové konanie nahradiť? Aj na tieto otázky nám odpovedala psychiatrička a psychoterapeutka MUDr. Andrea Platznerová.

— — — — —

00:00 Úvod

01:22 Ako spolu interagujú telo a myseľ? Napríklad v prípade bolesti?

03:58 Čo pre nás bolesť znamená? Je dobrá, alebo sa jej mám vyhýbať?

06:08 Čo je a čo nie je sebapoškodzovanie? Z čoho pramení toto správanie?

09:03 Môže mať niekto sklon sebapoškodzovať sa v sebe geneticky zakódovaný?

12:43 Patrí tam aj ohrýzanie nechtov?

13:10 Môže sa sebapoškodzovanie vyskytovať aj samostatne, či len v spojitosti s inou ťažkosťou?

14:27 Má sebapoškodzovanie súvis aj so samovraždou? Existuje aj pri ňom Wertherov efekt?

16:35 Sú aj myšlienky na samovraždu problém, ktorý sa oplatí riešiť? Čo hovoria štúdie o „nákazlivosti“ takéhoto konania?

17:47 Týka sa tento problém len mladých ľudí, alebo sa prenáša aj do dospelosti?

20:09 Dá sa ho zbaviť aj bez pomoci odborníka?

22:15 Aké faktory navádzajú, či naopak odrádzajú od sebapoškodzovania?

23:51 Sú šport, tetovania a piercing tiež zdravou zvládacou stratégiou?

25:31 Čo predchádza, ako prebieha akt sebapoškodenia?

27:45 Prečo sa potrebujeme sami trestať? Kde je hranica medzi výčitkami a sebatrestaním?

29:58 Je pre odborníka rozdiel v tom, ak dieťa sebapoškodzovanie ukrýva a keď ho naopak demonštruje?

31:22 Je rovnako závažné opakované aj jednorázové konanie?

32:08 Môže sa jednať aj o ritualizovaný čin?

32:59 Čo nasleduje po akte sebapoškodenia? Prichádzajú pozitívne, či negatívne pocity?

34:38 Sú aj poruchy príjmu potravy formou sebapoškodzovania?

35:04 Môže byť pocit hanby a výčitky rozlišovacím znakom medzi zdravými a nezdravými zvládacími stratégiami?

36:10 Dokáže aj mladý človek sám prísť, že má problém? Alebo to musí rodič, či pedagóg odhaliť sám?

41:13 Aká je úloha najbližšieho okolia?

41:50 Je potrebná odborná pomoc aj vo forme farmakoterapie, či stačí liečba pomocou psychoterapie?

43:10 Je niečo, čo sa pri liečebnom procese sebapoškodzovania neodporúča?

43:45 Ako robiť správnu prevenciu?

45:34 Ako sa naučiť byť pre deti vzorom?

47:14 Čo sú varovné znaky, že sa dieťa sebapoškodzuje? Aká je prevalencia tohto javu v detskej populácii?

48:41 Prečo sa týka viac dievčat ako chlapcov?

49:17 Je aj vybitie agresie zdravá zvládacia stratégia? Kde má svoje limity?

— — — — —

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov: ⌲ IPčko.sk ⌲ Dobrá linka ⌲ Krízová linka pomoci, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: ⌲ Facebook ⌲ Instagram ⌲ Youtube ⌲ podcast[@]ipcko.sk

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc: ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu) ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko)

Naše Študijko si môžete aj prenajať! ⌲ Chcem vedieť viac

hmmm… pre Vás pripravujú: ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: PhDr. Marek Madro,PhD.Mgr. Lenka Nemcová a PaedDr. Zuzana Juráneková.

Apple Apple podcasty (iTunes) ¦ Google podcasty ¦ Spotify ¦ Youtube ¦ PodBean ¦ RSS