Organizácia IPčko prechádza v tomto období významnými zmenami svojej organizačnej štruktúry.

Dôvodom týchto zmien je potreba zvýšenia interných kapacít organizácie v oblasti finančného manažmentu za účelom posilnenia transparentnosti a dôveryhodnosti organizácie.

IPčko má od mája 2017 NOVÚ SPRÁVNU RADU zloženú z odborníkov a nové vedenie organizácie.

Členmi správnej rady sú:

Prof. PhDr. EVA GAJDOŠOVÁ, PhD., vysokoškolská pedagogička, školská psychologička

Eva Gajdošová vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Od roku 1981 pracovala na Katedre psychológie ako vysokoškolský učiteľ so zameraním na pedagogickú a školskú psychológiu (poruchy správania, špecifické a vývinové poruchy učenia, sociálna psychológia školy, sociálno-psychologický výcvik, teoretické a praktické otázky výchovno-preventívneho programu DRUHÝ KROK) a od roku 2012 pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte psychológie na Paneurópskej vysokej škole. Je spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie SR a ČR.  Je členkou N.E.P.E.S. pri EFPA (European Federation of Psychological Association) so sídlom v Bruseli. Zúčastňovala sa na realizácii Humanistickej školy priateľského partnerstva, v ktorej výskumne overovala opodstatnenosť funkcie a pôsobenia školského psychológa priamo na školách a možnosti zavedenia humanistických prvkov do našich škôl. Je koordinátorkou vzdelávacieho programu, držiteľkou certifikátu trénera v preventívnom programe proti násiliu v školách SECOND STEP (v slovenskej modifikácií DRUHÝ KROK) získaného od Committee for Children, Seattle, USA v r. 2004. Eva Gajdošová je aj štatutárnou zástupkyňou občianskeho združenia PROFKREATIS.

Povedala o IPčku: „IPčko je pre mňa POMOC MLADÝCH MLADÝM. Práve tu sa stretli zanietení mladí odborníci z radov psychológov, pedagógov, sociálnych pracovníkov, ktorí si uvedomili svoje poslanie podať pomocnú ruku, radu, konzultáciu, vypočutie, oslovenie tým deťom, dospievajúcim a mladým ľuďom, ktorí sa nachádzajú v kríze a nemajú aktuálne pri sebe človeka, ktorý by bol pre nich v ťažkej životnej situácii oporou. Našli ho v IPčku, v združení , v ktorom sa prostredníctvom internetu poskytuje on-line poradenstvo a ktoré hľadá, ak je to potrebné, pre týchto mladých pomoc u ďalších svojich spolupracovníkov v školách, v školských,  sociálnych a zdravotníckych zariadeniach a inde. Tu žiadne dieťa a mladí človek nie je odmietnutý, každý sa vypočuje, každý pocíti súcit, spolupatričnosť, ľudskosť a nádej.

Mgr. PATRIK HERMAN, televízny moderátor a vysokoškolský pedagóg


zdroj foto: www.partikherman.com

Patrik sa narodil v Trnave. Tu absolvoval gymnázium i vysokoškolské štúdium politológie na Trnavskej univerzite. Profesionálnu kariéru začínal ako moderátor v trnavskom Rádiu Forte a hovorca mesta Trnava. Už 20 rokov sa prihovára divákom televízie Markíza, v súčasnosti je tvárou relácie Reflex. Pôsobí ako pedagóg na Fakulte masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Nielen vo svojej práci, ale aj mimo nej sa snaží pomáhať ľuďom v núdzi. Už 18 rokov sa stará o deti s kombinovaným zdravotným postihnutím ako „krstný otec“ Občianskeho združenia Iskierka v Trnave. Už 20 rokov organizuje letný tábor pre deti zo znevýhodneného prostedia, siroty, polosiroty a týrané deti. Je zakladateľom slovenskej pobočky pacientskeho združenia Europacolon Slovensko, ktoré pomáha pacientom s rakovinou hrubého čreva a konečníka a ich príbuzným. Je podpredsedom Detskej organizácie Fénix, ktorá sa venuje práci s deťmi a mládežou. Patrik je sedemnásobným držiteľom diváckej Ceny Osobnosť televíznej publicistiky, Ceny Srdce na dlani a ďalších.

Povedal o IPčku: „Priatelia sú niekedy jedinou silou, ktorá vás zadrží pred pádom do priepasti. Ak sú nimi ľudia z IPčka, rád sa k nim pridávam“.

Ing. MELÁNIA KURPIELOVÁ, projektová a krízová manažérka


zdroj foto: osobný album M.K.

Vyštudovala Hospodársku politiku na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V neziskovom sektore pôsobí od roku 2005. Osem rokov pracovala v Slovenskom výbore pre UNICEF, dva roky spolupracovala s organizáciou VOICES. V sučasnosti spolupracuje s organizáciami Centrum Slniečko, n.o., Koalíciou pre deti Slovensko, o.z. a Národným koordinančným strediskom pre riešenie problematiky na deťoch. Spolu s organizáciami zameranými na rozvoj a podporu dobrovoľníctva sa aktívne angažuje v zaradení dobrovoľníctva do národných politík.

Povedala o IPčku: „Cítim zodpovednosť voči deťom a mladým ľuďom. Pre nich je IPčko dôležité a veľmi potrebné. Bez IPčko.sk by vznikla „čierna diera“ – šanca na efektívnu pomoc pre deti a mladých ľudi, ktorí pomoc hľadajú. Mladí potrebujú IPčko a my dospeláci tiež, pretože máme možnosť našim deťom pomocť v online priestore, s ktorým sa priatelíme určite menej ako mladí ľudia a deti.“

Odbornú garanciu nad projektami IPčka drží  Mgr. Andrea Hudeková, psychologička, supervízorka, psychoterapeutka.

Do vedenia organizácie bola vymenovaná ako nová riaditeľka pre oblasť financií a manažmentu Gabriela Zúbriková.


Gabriela Zúbriková pracovala takmer 15 rokov ako finančná riaditeľka Nadácie Pontis, v minulosti spoluzakladala prvé Materské centrum Hojdana, ktoré sídli v Bratislave. Do IPčka prináša dlhoročné skúsenosti s vedením neziskovej organizácie, pevnú ruku a množstvo nápadov na skvalitnenie procesov v organizácii.

„Prečo práve IPčko? Je to organizácia, ktorej som v posledných týždňoch dobrovoľnícky pomáhala, spoznala som ich a zistila, že sú absolútne skvelí, robia strašne super robotu, veľmi potrebnú, extrémne užitočnú, a čo ma dostalo najviac – robia to dobrovoľnícky. Je mi nesmierne sympatické a pokladám to za úžasné, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe dokážu ľudia venovať pomoci druhým tak veľa nadšenia a úsilia. Je to úžasná partia mladých ľudí, ktorú sú pre mňa inšpiratívni, skromní, usilovní, altruistickí a zaslúžia si rešpekt. Pomáhajú tam kde treba, 17 h denne 7 dní v týždni, už päť rokov… fandím im
a majú moju dôveru. Teším
sa, že budem môcť byť užitočná tejto skvelej organizácii a pomáhať pri jej profesionalizácii a ďalšom rozvoji jej činností..“

Mgr. Marek Madro ostáva štatutárom občianskeho združenia a bude sa ako riaditeľ venovať odbornej práci a záležitostiam psychologického poradenstva, v ktorej má dlhoročnú expertízu a jedinečné skúsenosti.

Kontrolovať fungovanie organizácie, napĺňanie jej stanov a projekty organizácie bude Mgr. Jozef Švec.

IPčko v novom zložení má pred sebou výzvy stabilizácie organizácie, rozšírenie a skvalitnenie služieb pomoci pre mladých ľudí v kríze. Nie sú to ľahké úlohy, no vo vedení IPčka panuje veľká vášeň na pomoc mladým a aj odborná skúsenosť preverená rokmi a veľkými výsledkami jej členov.

Cieľom občiankeho združenia IPčko je, aby každý mladý človek mal niekoho, za kým môže prísť vtedy, keď mu je ťažko.  Sú to nemalé sny, no príbeh IPčka je už teraz fantastickým dobrodružstvom s desiatkami tisíc mladých, ktorí našli novú chuť žiť.
Veríme, že pre mladých dokážeme byť efektívnou podporou a chceme na to hľadať tie najlepšie príležitosti.

Držte nám, v našom snažení palce.