V Klube Machovisko, v sídle občianskeho združenia IPčko, Na vŕšku 6, v Bratislave sa 6.10. 2021 uskutočnilo pravidelné zasadnutie Správnej rady IPčko. 

Správnej rade IPčka predsedá prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. a jej členmi sú:
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová,
PhD.Mgr. Patrik Herman
Mudr. Pavol Veselý 
Mudr. Pavol Trnovec, PhD.

 
Zo zasadnutia Správnej rady sa zo zdravotných dôvodov ospravedlnili p. Trnovec a p. Veselý, no Správna rada IPčka bola uznášania schopná. 


Najdôležitejším výstupom zo zasadnutia Správnej rady IPčka bola požiadavka o uvoľnenie z doterajšej funkcie riaditeľky – štatutárnej zástupkyne IPčka  – Mgr. Gabiky Zúbrikovej, o ktorej neskôr tímu IPčka napísala:
“Keďže pre dobrý život sú potrebné správne zmeny, požiadala som včera Správnu radu o uvoľnenie z funkcie štatutárneho zástupcu a o to, aby bol do nej vymenovaný doterajší programový riaditeľ a zakladateľ IPčka Marek Madro.”

Predsedkyňa Správnej rady IPčko, prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., tímu občianskeho združenia napísala:
“Milí IPčkári, ako predseda Správnej rady IPčka chcem v mene svojom aj v mene členov Správnej rady vyjadriť poďakovanie Mgr. Gabike Zubrikovej za doterajšiu skvelú prácu na pozícii štatutára IPčka a za to, že pod jej vedením a v tímovej spolupráci s vami sa IPčku darilo dosahovať skvelé výsledky. Gabika naďalej zostáva vo funkcii finančnej riaditeľky a na tomto poli jej želáme veľa úspechov.
Novým štatutárnym zástupcom a riaditeľom IPčka sa dňom 6.10. 2021 stáva, schválením Správnej rady, PhDr. Marek Madro, Phd., MBA. Aj jemu z celého srdca želáme plnenie ďalších vízií a cieľov IPčka v centre ktorých je vždy pomáhanie iným, najmä mladým ľuďom. K úspechu je však potrebná vaša solidárnosť, spolupatričnosť, kooperácia, oduševnenie, chuť, energia, kreativita. 
Držíme Marekovi, novému štatutárnemu zástupcovi – riaditeľovi IPčka a aj vám všetkým IPčkárom palce. Sme sa vami!”

ipčko - správna rada - gajdošová

Mgr. Gabika Zúbriková ďalej toto rozhodnutie komentovala slovami: 
“Ďakujem Marekovi za všetko – ako profesionálne vybudoval IPčko a ako totálne a so srdcom vždy makal. Verím a plne mu dôverujem, že je na túto pozíciu do budúcna ten najlepší kandidát. Veľmi sa teším, že ho odhodlanie IPčko rozvíjať neopúšťa a vidím, že smelo, vytrvalo, zodpovedne a perfektne to zvládne aj naďalej. Pomáhať mu s tým budem rada aj naďalej v pozícii finančnej riaditeľky, spoločne s tímom finančníčok, ktorý postupne budujeme, aby sa IPčko mohlo do budúcna stabilne a zodpovedne rozvíjať ako fantastická, progresívna, pomáhajúca organizácia. Tešme sa spolu na novú jazdu a na čoraz lepšie IPčko.“

PhDr. Marek Madro, PhD., MBA:
“ĎAKUJEM veľmi pekne Gabike za jej úžasnú prácu a Správnej rade IPčko za dôveru. Je mi cťou byť verejným zástupcom tímu odborníkov, ktorí sa stali súčasťou IPčka. Máme pred sebou výzvy, ktoré nie sú jednoduché, no výrazne môžu prispieť k skvalitneniu života ľudí na Slovensku. Princípy prijatia, ktoré sme si pri založení organizácie dali za hlavnú hodnotu, ktorú chceme prinášať ľuďom v psychických ťažkostiach chceme dopĺňať o profesionalitu, podporu a kreativitu.”

ipčko - vedenie - madro

Nový riaditeľ IPčko PhDr. Marek Madro, PhD., MBA bezprostredne po svojom zvolení za riaditeľa organizácie, vymenoval do pozície programovej riaditeľky Mgr. Dominiku Rajznerovú.

ipčko - vedenie - rajznerová

IPčko nastupuje na novú cestu, ktorej súčasťou je aj táto zmena, ktorú vnímame ako výzvu a možnosť rozvíjať organizáciu a aj samých seba. Budeme radi, ak nás na tejto ceste budete sprevádzať, podporovať a nenecháte nás v tom osamote.
Aj my potrebujeme pomoc, podporu a povzbudenie, aby sme mohli svoju prácu robiť čo najlepšie.

Ďakujeme Vám za to.