Máš svoje vysokoškolské vzdelanie zamerané na odbor psychológie a sociálnej práce?
Máš ukončené bakalárske vzdelanie, pokračuješ v magisterskom štúdiu alebo už máš pred menom titul Mgr., PhDr.?

Chceš svoje teoretické poznatky a praktické skúsenosti rozšíriť a využiť ich v zmysluplnej dobrovoľníckej práci s mladými ľuďmi, ktorí prežívajú náročné životné momenty a ocitajú sa v kríze?
Láka Ťa možnosť spolupracovať s mladými ľuďmi „face to face“ a zároveň byť súčasťou novej psychosociálnej služby?

Si to #PRÁVETY, koho potrebujeme do nášho nového projektu, ktorý vytvára bezpečné miesto pre mladých ľudí v kríze. 

Tento pandemický čas spoločne využijeme na Tvoju prípravu, vzdelávanie a odborný rast.

Pridaj sa k nám a buď mladým ľuďom blízko hneď ako sa budeme môcť stretávať aj offline, pretože vieme, že otvorené a bezpečné miesto, v ktorom neexistuje stigma veľmi potrebujú. 

Buď #PRÁVETY dobrovoľníckym odborníkom, ktorý sa stane súčasťou rôznych životných príbehov a bude mať tú jedinečnú možnosť priniesť PRIJATIE, PODPORU, NÁDEJ a NOVÝ ZAČIATOK.

V Klube MACHOVISKO chceme reagovať na akútnu potrebu poskytovania diskrétnej a nestigmatizujúcej pomoci pre mladých ľudí s duševnými ťažkosťami, ktorí sa práve kvôli predošlým negatívnym skúsenostiam alebo obavám zo stigmy stránia vyhľadávaniu kontaktov a odbornej pomoci.
Klub MACHOVISKO predstavuje unikátnu psychosociálnu službu, v ktorej mladí ľudia získajú kontakt s odborníkmi formou neformálnych a diskrétnych rozhovorov v bezpečnom prostredí a podporíme tak filozofiu duševného zdravia, že požiadať o pomoc v náročných životných momentoch je prirodzené a potrebné. Získanie skúseností s bezpečnou formou pomoci prispeje k rozhodnutiu a podpore týchto ľudí obrátiť sa aj na ďalších odborníkov, čím eliminujeme riziko riešenia náročných životných momentov suicidálnými tendenciami.
Klub MACHOVISKO bude zároveň zážitkovým a rozvojovým klubom, ktorého filozofia je postavená na nízkoprahových princípoch.
V klube budeme organizovať pravidelné terapeutické, ale aj voľnočasové aktivity (kalčeto, koncerty rôznych kapiel, diskusie,tvorivé dielne,…), možnosťou bude samozrejme porozprávať sa so psychológom alebo ďalšími návštevníkmi klubu pri káve, horúcej čokoláde, čaji alebo kofole z minikaviarne, ktorá bude súčasťou klubu. Súčasťou klubu bude aj poradenská miestnosť, kde bude prebiehať poradenstvo v diskrétnejšom prostredí.

Tento rok sme boli súčasťou viac ako 50 000 príbehov, s ktorými sme sa streli na našich linkách pomoci IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka a vďaka TEBE ich o rok bude ešte viac. 

Čo Ti ponúkame?

 • odborné akreditované vzdelávania v oblasti komunikácie, poradenstva, skupinovej dynamiky a krízovej intervencie
 • skúsenosti v práci s rozmanitým spektrom mladých ľudí
 • odbornú prax
 • stáž na chatovom poradenstve v rozsahu 6-tich týždňov
 • pravidelnú intervíziu a supervíziu
 • konzultácie a sprevádzanie od senior kolegov
 • podporu od mladého a priateľského tímu odborníkov
 • perfektný pocit z dobrovoľníckej činnosti a najmä toho, že ľudia, s ktorými budeš v kontakte, sa vďaka rozhovoru s Tebou môžu posúvať ďalej 

Ako na to?

 1. VIDEO VIZITKA

V rozsahu 3 – 5 minút nám povedz:

 • prečo #PRÁVETY by si mal/a byť súčasťou IPčka, 
 • prečo chceš pomáhať druhým,
 • čo ponúkaš mladým ľuďom v kríze,
 • aké sú Tvoje odborné skúsenosti a odkiaľ ich máš,
 • aká je Tvoja motivácia k práci s mladými ľuďmi

2. Vyplň prihlasovací formulár (sem klikni) a nezabudni priložiť video.
Máš na to čas len do 10.1. 2021
.

3. Pár dní po ukončení prvého kola náboru sa v IPčku bude realizovať druhé kolo výberového konania, preto sleduj svoju mailovú schránku (aj spam) a čakaj na ďalšie inštrukcie a informácie už v ďalšom týždni.

4. Prvé povinné online vzdelávanie prebehne s vybranými uchádzačmi 17.1. od 9.00 do 15.30.

Tešíme sa na Tvoju prihlášku.

Zaujíma Ťa, prečo sme pomenovali KLUB MACHOVISKO?

Pretože….MACH…

 • je často prehliadaný a odsúvaný k okrajom záujmu vedcov?
 • ukazuje smer ?
 • je indikátor zdravia ekosystému?
 • je nenahraditeľný v prírodných ekosystémoch?
 • krehký a extrémne citlivý?
 • má slabé konkurenčné schopnosti napriek svojmu obrovskému významu?
 • potrebuje ochranu a tá je často podceňovaná?
 • potrebuje pozornosť?
 • má v lesnom spoločenstve veľký význam?
 • potrebujeme a jeho existencia v prírode za prirodzených podmienok je jedinou cestou zachovania diverzity bryoflóry?

A takto je to aj u ľudí s DUŠEVNÝMI ŤAŽKOSŤAMI, ktorí:

 • sú často prehliadaní,
 • sú na okraji spoločnosti a záujmu, 
 • sú krehkí a citliví,
 • potrebujú pozornosť, šancu a prijatie,
 • ukazujú smer, ktorým by sa naša spoločnosť mala posúvať,
 • sú nenahraditeľní pre našu spoločnosť, lebo nás môžu veľa naučiť.

To je dôvod, prečo sa motív machu stane dominantným prvkom v Klube MACHOVISKO, ktoré bude bezpečným miestom pre mladých ľudí v kríze.

#PRÁVETY môžeš pomôcť vytvoriť novú formu pomoci pre ľudí.
A to stojí za to….