Snívame o dobrej krajine, kde budú mať všetky deti a mladí ľudia rovnaké šance na dobrý život. Preto sme začali pomáhať deťom a mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Plánujeme pre nich internetovú psychologickú pomoc a chceme ju volať Dobrá linka.

Internetová poradňa pre mladých IPčko.sk poskytuje podporu a pomoc deťom a mladým ľuďom v náročných životných situáciách už 6 rokov. Za ten čas sme poskytli viac než 85 000 poradenských chat-rozhovorov a pomáhali sme prostredníctvom 3000 e-mailových kontaktov.

Pri rozhovoroch s mladými ľuďmi v rôznych krízových situáciách sme si všimli, že relatívne veľkú skupinu tvoria deti a mladí ľudia s rôznym zdravotným znevýhodnením. Okrem bežných ťažkostí dospievania sa títo navyše vyrovnávajú s menšou samostatnosťou, problémami s autonómiou, sebaprijatím, ťažkosťami s nájdením priateľov, diskrimináciou, obavami o svoju budúcnosť. Ľudia v ich okolí často vnímajú len ich znevýhodnenie, nie ich ako človeka, ktorý má svoju hodnotu, emócie a sny. Toto všetko týmto deťom a mladým ľuďom ubližuje a znižuje ich sebavedomie, sebaistotu a sebahodnotu.

Podľa výskumu Repkovej (2013) sú deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením až dvakrát častejšie obeťami domáceho násilia a až trikrát častejšie obeťami zneužívania cez internet. So svojimi negatívnymi zážitkami sa zdôverujú linkám dôvery častejšie, ako deti a mladí ľudia bez zdravodného hendikepu.

Deti a mladí ľudia so zdravotným znevýhodnením majú len veľmi obmedzené možnosti ako vyhľadať odborníka. Bránia im v tom fyzické a sociálne komunikačné bariéry. Pomoc cez internet by mnohé z nich prekonala. V našej praxi sme si uvedomili, že štandardné online poradenstvo neprekonáva každú prekážku, títo mladí potrebujú špeciálny prístup. Toto by sme chceli zmeniť, aby všetci mali rovnakú šancu na dobré detstvo a dospievanie.


AKÉ SÚ NAŠE PLÁNY?
 

  • Vytvoriť psychologickú online poradňu, ktorá bude zohľadňovať špecifiká detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aby deti a mladí ľudia mali možnosť hovoriť o svojich emóciách, pocitoch, túžbach, strachoch a nie len o zdravotnom znevýhodnení.

  • Zamerať sa chceme na technické možnosti a potrebné zmeny („blind friendly webu“, video poradenstvo, a pod.) ako aj špeciálne schopnosti, zručnosti a vedomosti našich poradcov, ktorí budú týmto deťom a mladým ľuďom pomáhať.

  • Našu poradňu chceme nazvať „DOBRÁ LINKA“. Určená bude pre všetky deti a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. Keďže každé zdravotné znevýhodnenie má svoje špecifiká, na Dobrej linke si budú môcť vybrať ten najlepší spôsob pre nich (chat, email, videohovor a pod.)

  • Dobrá linka bude umiestnená na podstránke www.ipcko.sk. Na nej deti a mladí ľudia nájdu všetky potrebné informácie a zásady pomoci. Tie budú vysvetlené a znázornené presne pre nich (videá, grafické obrázky a pod.).

  • Máme sen, že „Dobrá linka“ bude súčasťou ďalších web stránok organizácií, ktoré sa deťom a mladým ľuďom so zdravotným postihnutím venujú.

  • Poradcovia Dobrej linky budú online 5 hodín počas 5 pracovných dní. Tím poradcov bude pozostávať zo 4 psychológov, jednej sociálnej pracovníčky a jednej koordinátorky, ktorá sa bude starať o odbornosť a kvalitu poradenských intervencií. Takýmto spôsobom dokážeme chod linky zabezpečiť jednak ekonomicky efektívne a zároveň je poradenstvo poskytované vysoko motivovanými poradcami, prinášajúcimi rovesnícke prijatie a potrebnú odbornosť.

Vízia DOBREJ LINKY:

  • Aby malo každé dieťa a mladý človek bez rozdielu rovnakú možnosť obrátiť sa na psychológa s pocitom bezpečia, anonymne a bezplatne.

  • Chceme dať mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením podporu, porozumenie a prijatie prostredníctvom priateľského a odborného prístupu našich poradcov.

  • Vďaka rozšíreným možnostiam odbornej psychologickej pomoci chceme zvýšiť ich šancu na lepší život.

Na Dobrú linku sme sa poctivo pripravili vďaka podpore Nadačného fondu TELEKOM pri Nadácii Pontis. Organizovali sme okrúhle stoly, absolvovali sme rôzne vzdelávania a konzultácie s odborníkmi u nás a v zahraničí. Pilotnú prevádzku Dobrej linky spustíme už o pár týždňov 21.11.2018 počas Medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Duševné zdravie a wellbeing virtuálnej generácie vďaka podpore z Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a vďaka IUVENTE – Slovenskému inštitútu mládeže. 

Dobrá linka bude pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením k dispozícii v pracovných dňoch už od 22.11.2018 vždy v čase od 15,00 do 20,00 hodiny na webovej stránke www.dobralinka.sk.

V pilotnej prevádzke budeme poskytovať psychologickú pomoc prostredníctvom chatu a emailu, neskôr pripojíme pre nepočujúcich mladých ľudí aj možnosť videoporadenstva.

Ďalej hľadáme partnerov na udržanie chodu Dobrej linky v plnej prevádzke v novom roku.

Chceme sa však obrátiť aj na Vás, robíme dobré veci, prosíme, nenechávajte nás v tom samých. 
Podporiť projekt Dobrej linky môžete TU. 

Koordinátorka projektu Dobrej linky, psychologička Ema Oriňáková pracuje v IPčku už dva roky ako dobrovoľníčka. Je inšpiráciou pre tento projekt, pretože sama vie, čo je žiť so zdravotným hendikepom. Pred časom o tom napísala aj blog.

Držte nám, prosíme, s Dobrou linkou palce. 

Veľmi sa na to, čo prichádza, tešíme, bude to fantastické.

Ďakujeme, že budete pri tom s nami.

Prípravný tím.