a zanechať všetko ako letní vtáci?…aby si sa potom mohol vrátiť….iný?
Chceš niekedy kričať o všetkom, čo ťa dusí?
Zbaviť sa masky toho, čo nie si?…
a povedať niekomu, kto naozaj si?…Pravdu…

Vykročiť vpred, lebo niečo ťa prebudilo po tom všetkom, čo tak veľmi zabolelo…
…sklamanie.
Spýtať sa prečo, keď povieš svetlu áno, keď začneš veriť v nové ráno, príde tieň…
…A veriť…
že je to o milosti, keď snaha unavuje,
že nie je to tvoj výkon, ktorý ťa definuje…
ani zlyhanie, keď všetci ťa opustili…
keď svoju schopnosť milovať skryli…
…zo strachu.
Možno len chceš nájsť svoju cestu…
dostať sa k miestu….v tvojom srdci, ktoré skrýva všetky tie veci o kráse a o bolesti…
Nadýchnuť sa zhlboka a dotknúť sa života…V tebe
A nehľadať viac lásku na miestach, kde nie je….
…v čiernej temnote.
Ale začať znova, tam, kde začínajú slová…Slová života
Radosť, láska, prijatie, sloboda a objatie…Pravda…
Tá, ktorá ťa volá, na miesto, ktoré poznáš…Len ty sám.
Si  len ty, s darom, ktorý nik iný nerozvinie….
Talentom, ktorý ti neodníme.
Jedinečnosť sama.

M.