Do roka 2021 sme vstupovali s nádejou, že tento rok bude lepší, zdravší a slobodnejší. Pandémia COVID-19 opäť zamiešala karty a rozohrala hru inak…tvrdohlavo a po svojom.
Priniesla do našej práce ďalšie nové výzvy, ciele a potreby. Najmä potrebu dopriať ľuďom v náročných chvíľach dostupnú anonymnú pomoc v online aj offline priestore.

Rozhovory a príbehy ľudí, ktoré sa skrývajú za štatistikami a číslami nám nastavujú zrkadlo a denne ukazujú, čo sa deje s duševným zdravým obyčajne neobyčajných ľudí. Za každým rozhovorom je neskutočná dávka odvahy týchto ľudí hovoriť o temných stránkach života niekomu úplne cudziemu – psychológom a psychologičkám. Rozhovory na našich linkách pomoci IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka až príliš často začínajú slovom „beznádej“. Vďaka Vám, našim podporovateľom, fanúšikom, donorom a priateľom dokážu naši odborní poradcovia ukončovať rozhovory so slovami a rozhodnutiami, v ktorých je NÁDEJ.
My v IPčku máme nádej, že tu v roku 2022 BUDEME pre ľudí, ktorí ju v istom okamihu života stratili a nevedia ju nájsť. Sme a budeme s nimi 24/7.

Sme odborníci, robíme svoju prácu najlepšie ako vieme a dovolíme si skromne tvrdiť, že sme v tom dobrí, ale bez pomoci a podpory by sme to sami nezvládli. Mohli by sme iba snívať, že budú v IPčku 3 linky pomoci, 2 pomáhajúce weby, špeciálny online projekt, výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, 4 krízové služby Káčko, Klub Machovisko a Psychologické laboratórium VR.

AK STE EŠTE O IPČKU NEPOČULI, TAK LEN STRUČNE O NÁS

IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú prvú psychologickú pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využívame a prepájame najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. 
Sme skupina psychológov,sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov, ktorí sú presvedčení, že pomoc a podporu musí dostať každý, keď sa cíti zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám. Robíme ťažkú, no pre nás najkrajšiu prácu na svete.
IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému, členom Asociácie liniek pomoci a International Association for Suicide Prevention. Poradenskú a krízovú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne na linkách pomoci IPčko a v ďalších projektoch. 

NAŠA ONLINE POMOC

Linka pomoci IPčko.sk pre mladých ľudí, kde získajú prijatie, pomoc, podporu a profesionálny prístup od psychológov a sociálnych pracovníkov pri riešení poradenských a krízových situácií na nonstop anonymnej a bezplatnej chatovej a mailovej poradni. 
Viac na: www.ipcko.sk

Dobrá linka – špecializovaná linka dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením. 
Viac na: www.dobralinka.sk

Krízová linka pomoci – špecializovaná linka pomoci pri akútnych životných situáciách spojených s pandémiou COVID-19. 
Viac na: www.krizovalinkapomoci.sk

Projekt Online terénnej práce, v ktorom skupina psychológov denne mapuje online priestor a intervenuje v uzatvorených skupinách na sociálnych sieťach a na streamovacích platformách a vytvára pomáhajúci obsah (videá, články, kampane, podcasty, live streamy).
Psychosociálna pomoc je pre ľudí v ťažkostiach dostupná aj na webových stránkach www.chcemsazabit.sk (pomoci pri samovražde) a www.stalosato.sk (pomoc obetiam kybergroomingu). 

NAŠA OFFLINE POMOC

Krízový intervenčný tím IPčko (KITIP) je výjazdový tím, ktorý prichádza priamo za človekom v akútnej kríze a k obetiam domáceho a sexuálneho násilia. 

Káčko je špecifickou krízovou službou je, ktoré je dispozícii anonymne ľuďom v akútnej životnej kríze a je založené na osobnom stretnutí. 

Klub Machovisko – bezpečné miesto pre mladých ľudí v kríze. 

Psychologické laboratórium VR – terapia VR ako moderný nástroj odbornej pomoci.

Na linkách pomoci a v krízových službách IPčko uskutočnili odborní poradcovia v roku 2021 71 855 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Niektoré z tém, s ktorými ľudia na naše linky pomoci prichádzajú, sú prepojené, súvisia so sebou. Ide o princíp reťazenia rôznych životných situácií a prežívania. 

Máme, žiaľ aj druhé číslo – 189 114 neprijatých žiadostí o pomoc, ktoré sme v dôsledku enormnej vyťaženosti služby a z kapacitných dôvodov nemohli prijať. 

Štatistické dáta preto zaznamenávajú naši vyškolení odborníci priebežne po každom pomáhajúcom poradenskom kontakte a krízovej intervencii v štatistických online formulároch. Ďalej popísané dáta zahŕňajú dominantnú (primárnu) tému rozhovoru alebo intervencie.
IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému SR. V situáciách, ktoré vyžadujú prizvanie ďalších záchranných zložiek, postupujeme presne v medziach zákona a na základe spoluprác s jednotlivými inštitúciami. V tejto oblasti sme vydali aj metodický materiál „Ohlasovacia povinnosť v kontexte dištančnej krízovej intervencie na linkách pomoci“. 
Štatistiky IPčka poskytujú výrazne podrobnejšie dáta, ktoré súhlasia s externými poskytovateľmi služieb Livechatoo a ActivCall, s ktorými spolupracujeme. Dáta sme pri spracovaní nevyčerpali úplne, vieme dohľadať̌ odpovede na mnohé ďalšie otázky. Nami vytvorené štatistiky nám pomáhajú pri našej vlastnej práci ako hĺbková sonda do aktuálneho prežívania, ako prehľad duševného zdravia v spoločnosti, zároveň sa vďaka ich publikovaniu ľudia dozvedajú, ako nás môžu kontaktovať a s čím všetkým nás v prípade potreby môžu osloviť.
Na spracovanie dát plánuje IPčko v budúcnosti spoluprácu s externými analytikmi, aby boli štatistiky nápomocné aj v mnohých ďalších oblastiach, témach a kontextoch.

Dáta spracovali: 
Mgr. Katarína Vincová 
PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA 
Mgr. Dominika Rajznerová 
PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Grafické spracovanie: 
Lukáš Kala 

Ďakujeme, že ste v tom s nami.
Ďakujeme, že nám veríte.
Ďakujeme, že šírite pomoc a nádej.

Ďakujeme za podporu tým, ktorí pri nás a našej snahe neúnavne stoja: https://ipcko.sk/podporte-nas/