• Oslavovaný, odsudzovaný, diskutovaný seriál. Odporúčame pozerať s dospelými. 

  Prečo?

  Seriál, fikcia, zábava, emócie. Čo všetko zobrazuje? Je to len fantázia? Môže to byť pravda aj u nás?

  Môžu mladí ľudia, ktorých máme okolo seba, toto prežívať? Čím si prechádzajú?

  Silno emocionálne prerozprávaný a dobre natočený príbeh samovraždy mladej Hannah, vyobrazenie konkrétneho spôsobu ako aj romantizovanie samovraždy má aj riziká.

  Seriál opisuje stredoškolský život Hannah Baker. Ide o 17-ročné americké dievča s bežnými problémami dospievania. Jednotlivé diely nám postupne odkrývajú, že vo svojom vnútri skrýva Hannah bolesť, strach, túžbu po láske, priateľstve a prijatí rovesníkmi. Pre mladých ľudí je veľmi dôležité, aby boli rovesníkmi prijatí a obľúbení. Pocity osamelosti či zrady môžu byť pre zraniteľných ľudí veľmi bolestivé. A nielen pre Hannah. V seriály sa dozvedáme, že aj ďalší sa cítili sami, prežívali rôzne formy šikanovania, či dokonca znásilnenie. Stojí seriál za pozretie?

  Nie 1 ale 13 dôvodov
  Seriál má svoje silné stránky. Tou najhlavnejšou je otvorenie vážnej témy a jej pretavenie do pútavej formy. Príbeh Hannah poukazuje na to, že samovražda zvyčajne nie je následok jedného problému, ale nakopenie viacerých (neriešených) problémov. Okrem znásilnenia, či šikanovania, môžu citlivého človeka ku samovražde dohnať aj pocity osamelosti, nepochopenia, či problémy v rodine alebo medzi kamarátmi.

  Hoci nám seriál ukazuje konkrétne problémy stredoškolákov, v seriály sú zjavné aj ďalšie, no rovnako dôležité – duševné a emocionálne problémy, ktoré častokrát stoja za samovražednými tendenciami mladých ľudí. Seriál dobre upozorňuje na to, že nad samovraždou môže premýšľať aj niekto, u koho predtým nikto žiadne duševné problémy nezaregistroval. Veď zvyčajne svoje slabosti neukazujeme navonok, alebo ak aj áno, prejavy emocionálnych problémov sú zvyčajne považované za bežné dospievanie.  

  U citlivých ľudí môže byť problém aj veľmi názorné zobrazenie samovraždy, či ďalších brutálnych scén. Hoci tieto scény pridávajú seriálu určite veľkú dávku emócií, mnohé z nich je náročné pozerať pre dospelých, nie to pre dospievajúcich. 

  Happy end
  Možno sme viacerí dúfali v lepší koniec. Tak ako je to v bežnom živote, ani v seriály nie všetko dopadlo podľa želaní. Tvorcovia ukázali realitu s ktorou sa musia vysporiadať ľudia v reálnom živote. V seriály zlyhala pomoc z takmer všetkých strán. Šikana, znásilnenia a ďalšie problémy mladých postupne vychádzali na povrch, no ani dospelí ich nevedeli úspešne riešiť. Nie je to ľahké, ale sme presvedčení, že odborníci (školský psychológ, učiteľ, či niekto iný zodpovedný dospelý) by mal vedieť dokázať mladému človeku v problémoch účinne pomôcť.

  Sú negatívne pocity u dospievajúcich bežné?
  Pocity osamelosti, smútku, beznádeje z toho, že šikanovanie a bolesť neskončí, prežívali v seriály mnohí. Vidíme emócie desiatok protagonistov, seriál pôsobí akoby medzi študentmi ani nebolí takí, ktorí nemajú problém. Je to prehnané? Je to len v zahraničí? Môže byť aj realita na Slovensku podobná?

  Keď sme sa v roku 2016 vyše 600 mladých ľudí pýtali, na koho by sa obrátili v prípade samovraždených  myšlienok, až 39 % z nich o tom nechcela povedať nikomu (Madro, 2016). Samovražda je celkovo 2. najčastejší dôvod úmrtia mladých ľudí. Zo skúseností našej internetovej poradne pre mladých IPčko.sk môžeme potvrdiť, že mladých ľudí trápi nepochopenie najbližších, chýbanie blízkych priateľov, neprijatie v kolektíve, šikanovanie, osamelosť a pocity nezmyselnosti života. 

  Seriál nám výborne umožňuje nahliadnuť do sveta tých, ktorí o svojom prežívaní neradi hovoria. Poukazuje na chyby, ktoré robíme mnohí dospelí. Preto sa skúsme poučiť aby neboli ďalšie mŕtve Hanny Baker.

  Čo si na mladom človeku všímať? 
  Uzatvorenie sa do seba. Zmena, ak bol predtým spoločenský, komunikatívny

 • Depresívna, smutná nálada.
 • Téma smrti v rozhovoroch, filmoch, hudbe.
 • Pocit beznádeje, bezmocnosti.
 • Rozprávanie o budúcnosti bez neho
 • Strata záujmov.
 • Lúčenie sa s priateľmi a rodinou
 • Dávanie vecí do poriadku.
 •  
 • Odporúčania pre rodičov
 • Ak Vám chcú Vaše dospievajúce deti niečo povedať, počúvajte ich. Možno to, čo Vám chcú teraz povedať nie je to najdôležitejšie, ale vďaka vypočutiu vedia, že keď to budú potrebovať, môžu za Vami prísť.
 • Nájdite si na nich čas, keď za vami prídu. Nie je jednoduché nabrať odvahu a hovoriť o ťažkých veciach. Vydržte. Nesúďte. Počúvajte.
 • Nespochybňujte to, čo Vám chcú povedať. Zaujímajte sa o to, úprimne.
 • Všímajte si ich. Ponúknite im svoj čas a pomoc. Možno nechcú teraz hovoriť, ale neskôr, v pokoji, v prijatí, povedia čo ich trápi.
 • Nesľubujte, že o tom, čo sa deje, nikdy nikomu nepoviete. Ak bude potrebné pomôcť mu, nemôžete predsa mlčať.
 • Nepoučujte a nemoralizujte. Vypočujte ho a hľadajte spoločné riešenie.
 • Ak máte podozrenie, že chce spáchať samovraždu, spýtajte sa ho na to priamo. 

 • Odporúčania pre mladých
  Emocionálne problémy nie sú tabu. Ak prežívaš strach, úzkosť, smútok, ak nevládzeš, deje sa v tvojom živote niečo, čo ťa bolí, povedz o tom rodičom alebo niekomu dospelému, komu dôveruješ.
 • Ublížil ti niekto? Povedz to niekomu, komu dôveruješ.
 • Kto sú tvoji priatelia? Tráv s nimi čas, zaujímaj sa o nich a obráť sa na nich, ak potrebuješ podporu.
 • Čo rád robíš? Venuj tomu každý deň aspoň chvíľu času.
 • Čo bolo v tvojom dnešnom dni pekné a príjemné? Nájdi si chvíľku času a uvedom si to.
 • Dodržuj zdravú životosprávu (zdravé jedlo a pohyb, odpočinok).
 • Rešpektuj samého seba a iných.

Potrebuješ sa porozprávať, no nevieš na koho sa obrátiť? Napíš nám. Poradcovia na internetovej poradni pre mladých IPčko.sk sú tu pre Teba. 


www.ipcko.sk

Zdroj: blog.sme.sk/IPčko