V spolupráci s občianskym združením PROVIDA sme po dobu jedného roka pripravovali pre mladých z detského domova program na nedeľné popoludnia. Z prvotných rozpačitých pohľadov nakoniec vzišli pekné priateľstvá a veľa zábavy. A samozrejme sme sa hlbšie ponorili do toho, akí sme, akí chceme byť a aký by mal byť náš život.

Projekt BUDDYho IMAGE je verziou nášho iMaGe víkendu. Náplňou ide o ten istý projekt, avšak je prispôsobený skupine mladých z detských domovov, pre ktorých OZ PROVIDA už niekoľko rokov pripravuje viaceré aktivity a dlhodobo sa im venuje. BUDDYho IMAGE je programom v rámci projektu Tvoj Buddy, ktorý prebieha v niekoľkých detských domovoch na Slovensku. V spolupráci s Providou tak môžeme aj my IPčkari stáť pri týchto mladých a pomáhať im pri rozvíjaní ich potenciálu.

Zostrih z toho najlepšieho z tohto roku: