My, dobrovoľníci z občianskeho združenia IPčko, prevádzkujeme internetovú chat poradňu IPčko.sk, kde poskytujeme zdarma odborné psychologické, sociálne poradenstvo a pomoc mladým v kríze. Naša poradňa je dostupná sedem dní v týždni, od 7:00 do polnoci. Pomoc pre mladých ľudí je u nás zadarmo, pretože veríme, že každý jeden z nich má mať šancu na lepší život. Od nášho vzniku v roku 2012 sme pomáhali už viac ako 60-tisíc krát. Naši klienti s nami zažívajú zmenu vo svojom živote a po ťažkostiach v rodine, problémoch vo vzťahoch, sebapoškodzovaní a často i myšlienkach na ukončenie vlastného života sa dokážu postaviť na vlastné nohy.


Ďakujeme, že aj vďaka Vaším 2 % môžeme pomáhať.

Všetky potrebné tlačivá môžete nájsť  priamo predvyplenené u nás:


Ako zamestnanec môžete do 15. februára 2018 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Keď Vám vystaví ročné zúčtovanie, požiadajte ho o vyplnenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov. Toto tlačivo stiahnete TU.

Z tohto potvrdenia si môžete zistiť dátum a výšku zaplatenej dane.

  • poukázať 2 % zo zaplatenej dane môžete, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom v žiadnej organizácii, alebo ste odpracovali menej ako 40 dobrovoľníckych hodín.
  • poukázať 3 % zo zaplatenej dane môžete, ak ste v roku 2017 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín. Potvrdenie od organizácie o odpracovaní potrebného počtu dobrovoľníckych hodín Vám vystaví organizácia, v ktorej ste toto dobrovoľníctvo v danom období vykonávali.

Keď budete mať sumu, ktorú môžete poukázať na našu organizáciu, vyplňte Vyhlásenie, do ktorého vpíšete sumu, ktorú uvádza zamestnávateľ v Potvrdení o zaplatenej dane z príjmov a svoje identifikačné údaje. Následne Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov, aj Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane doručte do 30. apríla 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. V prípade, že poukazujete 3%, je nutné k Vyhláseniu a Potvrdeniu priložiť aj Potvrdenie o odpracovaní aspoň minimálneho počtu dobrovoľníckych hodín.

V prípade, že ste fyzická osoba SZČO a daňové priznanie si podávate sami, je potrebné, aby ste si vypočítali 2 % z Vašej zaplatenej dane, v prípade, ak ste nevykonávali dobrovoľnícku činnosť v počte hodín 40. Poukázať 3 % z Vašej zaplatenej dane môžete, ak ste v predchádzajúcom roku vykonávali dobrovoľnícku činnosť v počte hodín 40. V tomto prípade je taktiež potrebné, aby ste k daňovému priznaniu priložili ako povinnú prílohu aj Potvrdenie od organizácii, v ktorej ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť. Vyplnené daňové priznanie aj s prílohami je potrebné odovzdať na príslušnom daňovom úrade podľa miesta bydliska zvyčajne do 31. marca 2018. Do tohto termínu je taktiež potrebné, aby bola daň z príjmov vyplatená.

V prípade, že ste právnická osoba, vypočítajte si Vaše 1,5 % z dane, ktorú môžete na našu organizáciu poukázať. Poukázať 1,5 %, môžete aj na viaceré organizácie, musíte však poukázať minimálne 8 € pre jedného prijímateľa. Ak ako právincká osoba chcete poukázať 2 %, môžete tak urobiť iba v tom prípade, že ste v roku 2017 až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane v roku 2018 darovali finančné prostriedky v minimálnej výške 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. Príspevok mohol byť daný na akúkoľvek inú organizáciu, nie len na našu. Ak ste neposkytli taký príspevok, môžete poukázať iba 1,5 % z dane. Vyplnené daňové priznanie odovzdajte na Váš príslušný daňový úrad do 31. marca 2018 – v prípade ak nemáte odklad a v tomto termíne vyplaťte taktiež aj daň z príjmov. Nie je potrebné, aby ste na poukázanie 2 % okrem daňového priznania odovzdávali aj iné tlačivá, či prílohy.

Aj vďaka Vašej podpore vieme pomáhať lepšie a robiť lepším život detí a mladých ľudí.

Budeme sa snažiť použiť Vaše 2% čo najefektívnejšie. Každá ceruzka a každý papier niečo stojí, preto sme radi ak nám počet darcov umožní myslieť vo veľkom. Na dennom poriadku sú paropagačné materiály, vďaka ktorým sa o nás dozvedia práve tí mladí, ktorí nás potrebujú. Veľkým výdavkom je pre nás samozrejme nájom a energie, ktoré so sebou prevádzka organizácie nesie. Materiálno-technické zabezpečenie síce nezvykne stáť tak veľa, no je ho treba často a tak sa náklady vedia vyšplhať poriadne vysoko. No a v neposlednom rade sa peniaze môžu využiť na tvorivosť – mnohokrát máme skvelé nápady ako pre mladých urobiť čo najviac, no každý nápad niečo stojí.

Čím väčšie možnosti máme, tým unikátnejšiu skúsenosť vieme mladým v kríze sprostredkovať.