Srdečne pozývame všetkých, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi v dištančnom poradenstve, ako aj tých, ktorí pre takúto prácu s deťmi a mladými vytvárajú podmienky na okrúhly stôl s názvom VIRTUÁLNA GENERÁCIA.

Okrúhly stôl sa uskutoční od 10:00 – 13:00 v priestoroch UPside na Obchodnej ulici 33 v Bratislave 30. januára 2015.

V prípade záujmu svoju účasť nahláste do 25.1.2015 na emailovej adrese ipcko@ipcko.sk.

Cieľom podujatia je prezentácia štandardov kvality dištančného poradenstva a diskusia o možnom systéme pre určovanie kvality práce v dištančnom poradenstve pre deti a mládež v náročných situáciách.

Veľmi sa na Vás tešíme 🙂