Dobrá linka je prvou internetovou psychologickou linkou dôvery pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením na Slovensku. Je projektom nášho občianskeho združenia IPčko a za obdobie jej fungovania (od spustenia 22.11. 2018) sa na Dobrú linku obrátilo už vyše 300 mladých ľudí s hendikepom. Dobrá linka funguje v pracovných dňoch od 15,00 do 20,00 hodiny.

Cieľom IPčka je šíriť myšlienku vzájomného rešpektu, tolerancie a pochopenia medzi väčšinovou populáciou a mladými ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a aktívne prispievať k prekonávaniu bariér, predsudkov voči ľuďom s hendikepom, ktoré sú žiaľ stále v spoločnosti prítomné.

Aj preto sme sa rozhodli spustiť kampaň, kde v krátkych (približne 3 minútových) videách náučnou i pútavou formou rozoberáme vždy dôležité témy, s ktorými prichádzajú mladí s hendikepom na Dobrú linku a snažia sa nájsť východisko zo svojej neľahkej situácie. Túto skromnú „osvetu“ o živote a svete  mladých so zdravotným znevýhodnením, sme sa rozhodli urobiť aj preto, lebo sa skrz vlogy chceme prihovoriť jednak samotným mladým s hendikepom a dať im tak najavo, že vo svojich ťažkostiach nie sú sami. Rovnako chceme spoločnosti ukázať, že mladí ľudia s hendikepom sú plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí  majú tiež svoje túžby, plány a sny, chcú žiť plnohodnotný život, mať priateľov, rodinu, koníčky, zmysluplnú prácu a majú rovnaké právo na napĺňanie si  týchto potrieb a snov.
Preto sme sa  v našich vlogoch doposiaľ venovali témam, ako ciele a sny mladých s hendikepom,  možnosti aktívneho športovania, vzťah k vlastnému telu, téme samostatnosti, ktorá je pre mnohých mladých s hendikepom kľúčovou otázkou k tomu, aby mohli viesť kvalitný život aj so svojim obmedzením, povedali sme si niečo aj o tom, ako by mala vyzerať „bezbariérová“ komunikácia. Hovorili sme aj o tom, aké majú ľudia s hendikepom reálne možnosti a ako postupovať, keď chcú navštíviť pomoc odborníka – psychológa alebo psychiatra a venovali sme sa aj veľmi dôležitej téme, a tou je šikanovanie detí a mladých ľudí s hendikepom.
Vlogová kampaň je dostupná na našom YOUTUBE kanáli IPčko a na portáli nenormalne.sk.
Budeme radi, ak Vás naše vlogy oslovia a potešíme sa ak ich budete zdieľať ďalej.
A ak by ste sa chceli podieľať na ich spoluvytváraní priamo, urobiť tak môžete napríklad aj prostredníctvom finančného daruĎakujeme.

Hurá, do (z)vlogovania!
?
Mgr. Ema Oriňáková, psychologička Dobrej linky