V septembri 2018 sme realizovali projekt „Vykroč z tieňa a ukáž svoj IMAGE”. Mladí ľudia sa častokrát vo svojom živote stretnú s dlhodobými negatívnymi udalosťami alebo skúsenosťami, ktoré majú neblahý vplyv na ich život. Medzi takéto skúsenosti mnohokrát patrí domáce násilie, zneužívanie, znásilnenie, alebo iná krízová situácia. V dôsledku týchto negatívnych skúseností majú mladí ľudia emocionálne problémy, trpia depresiou, úzkosťou, strachom, neistotu a tak isto strácajú zmysel života. Naším cieľom je pomáhať práve týmto ľuďom, pomôcť im zmierniť negatívne prežívanie a pocity, zvýšiť sebavedomie, pomôcť znovuobjaviť zmysel života.

Tento náš cieľ sa snažíme napĺňať rôznymi aktivitami. Za trvanie nášho projektu sa na našich poradcov obrátilo 3800 mladých ľudí vo veku od 12 do 25 rokov. Najčastejšie sa na nás obracali s témami depresie, úzkosti, smútku, osamelosti, neistotách vo vzťahoch a s problémami v rodinách. Hovorili však aj o zmysel života, svojom smerovaní a o tom, kým vlastne sú.

Pomoc hľadali v bezpečí internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, kde mohli v anonymite hovoriť o svojich problémoch. Aby však dokázali lepšie fungovať v bežnom živote a v spoločnosti, je dôležité urobiť medzikrok a vyjsť z anonymity do reálneho sveta. To urobili aj 16 mladí ľudia, ktorí sa spoločne stretli na osobnostno-rozvojovom programe IMAGE. Spoločne sme sa počas stretnutí rozprávali o ich skúsenostiach, obavách, takmer zabudnutých túžbach a snoch. Zamerali sme sa na hodnotu ich vlastného života, ich silné stránky, schopnosti a kompetencie, ktoré môžu v napĺňaní svojho potenciálu a túžob využiť. Zážitok prijatia od ďalších mladých ľudí v skupine poskytol korektívnu skúsenosť, vďaka ktorej si začali viac veriť a dôverovať ľuďom. Medzi sebou si našli aj ľudí, s ktorými sa môžu aj po skončení IMAGE stretnutí porozprávať.

Tento náš projekt bo podporený z Grantového programu Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity.