ODBORNÍCI A POMÁHAJÚCI PRACOVNÍCI:

Slovensko sa v súvislosti s vírusom COVID – 19 dostalo do situácie, ktorú sme si pred pár dňami nevedeli a ani nechceli predstaviť. 
Dnes je to takto, všetci si zvykáme a učíme sa žiť v novej situácii.

COVID – 19 paralizoval aj odbornú prácu s klientmi, ktorí ale stále potrebujú našu pomoc.
Situácia nás „núti“ uvažovať v iných rozmeroch a hľadať ďalšie – alternatívne možnosti a spôsoby, ako tu pre nich byť.

Aj keď sa odborne pohybujeme na odlišných miestach a pracujeme s inou cieľovou skupinou, spája nás jeden spoločný cieľ- šíriť myšlienku, že pomoc je tu aj v čase koronavírusu a zavádzať ju aj do odbornej praxe.

Obrátilo sa na nás mnoho odborníkov s prosbou o pomoc a so žiadosťou „o návod,“ ako realizovať dištančné krízové poradenstvo.

Cítime morálnu, odbornú a aj spoločenskú zodpovednosť za oblasť duševného zdravia a duševnú imunitu ľudí, preto sme sa rozhodli vytvoriť WEBINÁRE pre externých odborníkov s praktickými návodmi, ako efektívne pracovať s klientmi v KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH dnešných dní s využitím dostupných a moderných technológii. 

Kolegovia, odborníci, ponúkame Vám WEBINÁR s názvom: 
ZÁKLADY KRÍZOVEJ INTERVENCIE V ONLINE PRIESTORE.
Dĺžka webinára vo forme videa je 2 hodiny 11 minút (sprístupníme Vám link na základe Vašej emailovej adresy na 30 dní).
Lektormi sú PhDr. Marek Madro a Mgr. Dominika Rajznerová.
Keďže sa jedná o unikátne know-how, poprosíme o príspevok na činnosť pre našu organizáciu minimálne v sume 45eur. 
Naše číslo účtu je: IBAN: SK3911110000001211878029. 
Ako variabilný symbol uveďte 999999 a do poznámky pre adresáta uveďte vaše meno.

Všetky informácie získate na simona@ipcko.sk.

Veríme, že sme odborníkov potešili.