IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu.

Poradenskú a krízovú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne na linkách pomoci OZ IPčko, v ďalších projektoch a krízových službách.

IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému a členom International Association for Suicide Prevention. 

Obsahom základného kurzu krízovej intervencie je:

  • základné princípy krízovej intervencie,
  • identifikácia kríz
  • metódy a techniky krízovej intervencie,
  • špecifiká niektorých druhov kríz (suicidálna, sebapoškodzovanie, násilie, trauma, trestný čin,…)
  • praktické príklady a nácviky

Pre koho je kurz určený?
Základný kurz krízovej intervencie je určený odborníkom a odborníčkam z pomáhajúcich profesií z celého Slovenska. Najvhodnejší je pre psychológov a psychologičky, pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky, riaditeľov škôl a záchranné zložky.

Forma kurzu?

Kurz bude prebiehať prezenčnou formou v „Mozgovni“ v sídle IPčka (Na vŕšku 6, Bratislava – Staré Mesto) v rozsahu 20 hodín.

Poplatok za kurz je 480 EUR.

Termín:

6. – 8. júla 2023 v čase od 9,00 – 15,00 hod.

Prihlášky definitívne uzatvoríme 16. 6. 2023 alebo v prípade naplnenej kapacity.

Kto bude kurz lektorovať?

Grantom a lektorom kurzu je psychológ a riaditeľ IPčka PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Ďalšími lektormi a lektorkami kurzu, s ktorými sa počas kurzu môžete stretnúť sú: Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová, Mgr. Veronika Tóthová, PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, Mag. phil. Marta Marošová, Mgr. Martina Bočkayová. 

Ako sa prihlásiť?
Jednoducho vyplňte tento formulár, v ktorom nám odpoviete na niekoľko otázok.  

Ak by ste mali akékoľvek otázky na nás, napíšte nám e-mail na ipcko@ipcko.sk a v predmete uveďte “Základný kurz krízovej intervencie”.

Ak by ste chceli informácie k možnostiam finančnej úhrady, kontaktujte email renata@ipcko.sk.

Ďakujeme, že sa chcete zdokonaľovať v tejto náročnej, ale veľmi zmysluplnej práci!

Tešíme sa na Vás.