Od 1. januára do 30. júna 2023 uplynulo 6 mesiacov, čo je presne 181 dní.

Počas týchto 181 dní sme boli v kontakte s ľuďmi zo Slovenska aj Ukrajiny.
Stretli sme sa s nimi anonymne, bezplatne a nonstop dištančne cez chat, e-mail, video, telefón na našich linkách pomoci IPčko.sk, Krízová linka pomoci, Krízová linka pomoci v ukrajinskom jazyku, v online priestore na sociálnych sieťach a streamovacích platformách v rámci projektu Online terénnej práce, vo virtuálnej realite v Psychologickom laboratóriu VR, ale aj v osobnom kontakte v centrách krízovej intervencie Káčko, ktoré má 9 pobočiek na Slovensku, v 4 nízkoprahových klubochKlub Machovisko, FLEK klub, KREATE klub a ID klub, ktoré predstavujú inovatívny koncept neformálnej psychologickej pomoci, v školách, na hraniciach Slovenska a Ukrajiny, v tranzitných centrách v Michalovciach a v Košiciach, ale aj na rôznych iných miestach, kam prichádzal výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko.

V nasledujúcich riadkoch našej štatistiky uvidíte mnoho čísel a percent, za každým je skutočný človek a príbeh, do ktorého nám dovolil/a vstúpiť. 

Aby ste si možno aspoň trochu vedeli predstaviť, čo sa priemerne udialo za 1 deň prvého polroka 2023 v IPčku, tak je to napríklad toto:
85x za deň niekto spomenul, že sa cíti osamelo
53x za deň sa objavili slová „stres“ alebo „tlak“
52x za deň nám niekto povedal, že má myšlienky na ukončenie života
33x za deň sa dozvedeli, že niekto na zvládnutie svojich bolestí a ťažkostí využíva sebapoškodzovanie
33x za deň nám hovorili mladí ľudia o svojich rovesníckych vzťahoch
28x za deň sme komunikovali o úzkosti 
27x za deň sme riešili partnerské a rodinné vzťahy
24x za deň niekto spomenul tému konfliktov
21x za deň sme sa venovali témam fenoménov internetu
20x za deň sme spoločne riešili školu a školské prostredie
10x za deň sme boli blízko ľuďom, ktorí chceli ukončiť svoj život

Na linkách pomoci a v krízových službách IPčko uskutočnili odborní poradcovia a poradkyne 96 939 pomáhajúcich a krízových komunikácií. Z toho 23 819 chatov, 8 056 poradenských e-mailov, 12 299 telefonátov, 513 videoporadenstiev
V projekte Online terénnej práce na sociálnych sieťach a streamovacích platformách tím odborníkov a odborníčok intervenoval 10 552x. 
V centrách krízovej intervencie Káčko poskytli psychológovia a psychologičky 3 385 osobných poradenských a krízových intervencií
V nízkoprahových kluboch pre mladých ľudí bolo v Bratislave v Klube Machovisko poskytnutých 5 232 intervencií, vo FLEK klube v Trnave, 4 503 intervencií, v KREATE klube v Prešove, ktorý bol otvorený v januári 3428 intervencií a v ID klube v Nitre, ktorý sa pre mladých ľudí otvoril v marci to bolo 766 intervencií.
Výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý je súčasťou centier krízovej intervencie Káčko, uskutočnil 910 výjazdov za ľuďmi v kríze, v emocionálne náročných situáciách aj počas pátraní po nezvestných osobách. 

Situácia spojená s vojnovým konfliktom na Ukrajine si vyžiadala aktívne pôsobenie tímu na hraničných priechodoch Slovenska a Ukrajiny, v tranzitných centrách Michalovce a Košice a v regiónoch,  kde psychológovia a psychologičky poskytli 22 920 pomáhajúcich a krízových intervencií ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom. Na základe Memoranda o spolupráci s Ministerstvom vnútra SR je úlohou občianskeho združenia IPčko koordinácia a poskytovanie psychologickej podpory a pomoci ľuďom z Ukrajiny. 

Zrealizovali sme 556 preventívnych, intervenčných, krízových a podporných intervencií v školách žiakom a študentom, vedeniu škôl, školským psychológom, psychologičkám, pedagogickým a odborným zamestnancom a zamestnankyniam.

Niektoré z tém, s ktorými ľudia na naše linky pomoci prichádzajú, sú prepojené a vzájomne súvisia. Ide o princíp reťazenia rôznych životných situácií a prežívania. 

Štatistické dáta zaznamenávajú naši vyškolení odborníci a odborníčky priebežne po každom pomáhajúcom poradenskom kontakte a krízovej intervencii v štatistických online formulároch. Ďalej popísané dáta zahŕňajú dominantnú (primárnu) tému rozhovoru alebo intervencie. 

IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému SR a International Association for Suicide Prevention. V situáciách, ktoré vyžadujú prizvanie ďalších záchranných zložiek, postupujeme presne v medziach zákona a na základe spoluprác s jednotlivými inštitúciami. 

Štatistiky IPčka poskytujú výrazne podrobnejšie dáta, ktoré súhlasia s externými poskytovateľmi služieb Livechatoo, ActivCall a KoBo, s ktorými spolupracujeme.
Dáta sme pri spracovaní nevyčerpali úplne, vieme dohľadať odpovede na mnohé ďalšie otázky. Nami vytvorené štatistiky nám pomáhajú pri našej vlastnej práci ako hĺbková sonda do aktuálneho prežívania, ako prehľad duševného zdravia v spoločnosti, zároveň sa vďaka ich publikovaniu ľudia dozvedajú, ako nás môžu kontaktovať, a s čím všetkým nás v prípade potreby môžu osloviť. 
Na spracovanie dát plánuje IPčko v budúcnosti spoluprácu s externými analytikmi, aby boli štatistiky nápomocné aj v mnohých ďalších oblastiach, témach a kontextoch. 

DÁTA SPRACOVALI: 
PhDr. Marek Madro, PhD., MBA
PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA 
Mgr. Katarína Vincová
Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová 

GRAFICKÉ SPRACOVANIE: 
Lukáš Kala 

Ďakujeme, že ste v tom s nami. 
Ďakujeme, že nám veríte. 
Ďakujeme, že šírite pomoc a nádej. 

#POMOCEXISTUJE 
#SPOLUTOZVLÁDNEME 
#DÁMETO
#BODKOČIARKA
#STOPSAMOVRAŽDÁM

KONTAKTNÁ OSOBA: 
PhDr. Marek Madro, PhD., MBA 
marek@ipcko.sk
+421 949 760 570