Dlho sme uvažovali nad tým, aký by mal byť slogan kampane ku 2%, aby vystihoval to, čo IPčko pre mladých ľudí, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciach robí.
Duševné bolesti nie sú vidieť, ale bolia omnoho viac ako tie fyzické.
Na duševné zdravie sa akosi zabúda, ale JE TU a treba sa o neho starať.

Internetová linka dôvery IPčko.sk a Dobrá linka sú miestom, svetom, v ktorom sa stretávajú tí, čo POMÁHAJÚ a tí, čo POMOC POTREBUJÚ.
Dobrovoľníci z oblasti psychológie, sociálnej práce a špeciálnej pedagogiky venujú svoj voľný čas mladým ľuďom, ktorí stoja na svojich životných križovatkách, nevedia ako ísť ďalej alebo vidia jediné LEN riešenie. 
Ale tých riešení je VIAC!
Každý deň, 17 hodín denne na chate a v mailoch venujeme svoju energiu šíreniu myšlienky, že #POMOCEXISTUJE.
Na tejto ceste má slovo POMOC veľa podôb.
My pomáhame tým, ktorí pomoc potrebujú a zároveň sme aj tými, ktorí ju potrebujú tiež.
POMÔŽTE NÁM POMÁHAŤ!
Ako?
Venujte nám a mladým ľuďom svoje 2%.
2% zmôžu veľa!
Vďaka nim môžeme zlepšiť fungovanie internetovej linky dôvery.
Vďaka nim môžeme odborne vyškoliť ďalších odborníkov.
Vďaka nim môžeme tvoriť podcasty, videá, vlogy, live streamy, v ktorých nájdu mladí ľudia užitočné informácie a odkazy na pomoc.
Vďaka nim môžeme dať „ 4 – péčka IPčka“ . POMOC, PRIJATIE, PRIATEĽSTVO a PODPORU.
Nevybrali sme si tento slogan náhodou.
2% zmôžu veľa a pre mladých ľudí znamenajú šancu.

ĎAKUJEME.

Ako darovať 2% z dane?

Ak podávate elektronické daňové priznanie, vpíšte doň naše údaje:
Nezabudnite, že IČO sa od roku 2018 zarovnáva SPRAVA. Inak sa stane, že Vaše 2% nebudú poukázané.
Po kontrole splnenia všetkých podmienok, správností všetkých údajov a príloh, má Daňový úrad 90 dní na to, aby Váš príspevok zaslal tej organizácii, ktorú ste si vybrali.

Ak chcete poukázať 2% alebo 3% IPčku, aby ste nemuseli hľadať, tu sú naše údaje
IPčko, občianske združenie
Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava
IČO: 422 617 91

Je niekoľko možností, ako nám môžete poukázať 2% z DPH

AK STE ZAMESTNANEC

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si potom viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín

b) 3% máte možnosť poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky v niektorej organizácii minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali.

  • Údaje o prijímateľovi 2% napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať a potom už len Vyhlásenie podpíšte.
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, ktorého ste si vybrali, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (Daňový úrad nám pošle mená a adresy darcov bez súm).
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, nezabudnite, prosím, doručiť do 30.04. na daňový úrad, pod ktorý patríte.

Ak ste poukázali 3% z dane, nezabudnite k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane priložiť ako povinnú prÍlohu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti pre prjímajúcu alebo vysielajúcu organizáciu. Inak to Daňový úrad neuzná.

AK STE FYZICKÁ OSOBA

Aj ako fyzická osoba máte možnosť poukázať 3%, ak ste v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali 40 hodín. Postup vypočítania 2% alebo 3% je rovnaký, ako je postup, ak ste zamestnanec

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie. Stiahnite si tlačivo typu A alebo tlačivo typu B.
  • Taktiež organizácii, ktorú ste si vybrali môžete oznámiť, že ste mu poukázali 2% alebo 3%. Stačí ak zaškrtnete políčko, že súhlasíte so zaslaním Vašich údajov.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie nezabudnite doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska. Nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3%, nezabudnite priložiť aj potvrdenie o odpracovaní 40 hodín v uplynulom roku.

AK STE PRÁVNICKA OSOBA

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

MOHLO BY VÁM POMÔCŤ:
a) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. 
b) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby  – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chcete poukázať 1,0% alebo 2% IPčku, údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na začiatku tohto článku.
Taktiež môžete Daňovému úradu poskytnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov organizácii, ktorej ste 2% alebo 3% poukázali.
Už len stačí Daňové priznanie poslať a zaplatiť daň.

Termíny, na ktoré sa neoplatí zabudnúť

15. február
Posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

16. marec
Toto je posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Ak využijete svoje právo na predĺženie termínu podania Daňového priznania, termín vyplatenia dane a poukázania príspevku sa Vám taktiež predĺži.

17. marec
Toto je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane.
Ak využijete možnosť na predĺženie termínu podania Daňového priznania, termín vyplatenia dane a poukázania príspevku sa Vám taktiež predĺži.
Ak ako právnická osoba máte hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podávate daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

1. máj
Toto je posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

Ďakujeme, že vďaka Vám môžeme denne zachraňovať život tisícom mladých ľudí.