MAPA pomoci

Rýchlo a jednoducho nájdi kontakt na odborníka v oblasti psychického zdravia vo svojom okolí.

Potrebujem pomoc

Požiadať o pomoc nie je hanbou ani zlyhaním – práve naopak.
Z našich skúseností vnímame, že požiadať o pomoc chce naozaj veľa síl a neskutočnú dávku odvahy. Niekedy je bremeno, ktoré nám prinesie život, príliš ťažké a je úplne v poriadku, ak o tom niekomu povieme a pomôže nám to bremeno chvíľu niesť a zmenšiť.
Nezostávajme so svojou bolesťou duše sami.
Najlepšie je, ak požiadame o pomoc odborníkov. POMOC EXISTUJE a je aj v Tvojom okolí.
Veríme, že MAPA POMOCI v tom môže pomôcť. 

LD sú často okamžitou, bezplatnou a anonymnou možnosťou, ako sa zdôveriť alebo zvládnuť náročnú životnú situáciu.

Psychológ je odborníkom, ktorý poskytuje pomoc osobne najmä prostredníctvom rozhovoru v prípade duševnej nepohody, problémoch v správaní i prežívaní.

Psychiater je lekár, ktorý môže do liečby psychických ťažkostí zaradiť aj medikamentóznu liečbu.

Miesto, ktoré poskytuje okamžitú pomoc ľuďom v rôznom type krízovej situácie.

Ak máš svojho terapeuta/terapeutku, psychiatra/psychiatričku, psychológa/psychologičku, veľmi odporúčame, aby o Tvojej ťažkej situácii vedel aj on/ona, kontaktuj ho/ju.