PSYCHOLOGICKÁ POMOC

košický kraj

Dobšiná

PaedDr. Erika Polgáriová

školský psychológ

Košice - Dargovských hrdinov

Gymnázium

Mgr. Miroslava Zlacká

školský psychológ

Košice - Krásna

Amb. klinickej psy. a psychoterapie

PhDr. Ingrid Šefčíková

klinický psychológ psychoterapeut (PD)

Košice - Juh

Psych. ambulancia

Mgr. Denisa Andrášová

psychológ psychoterapeut (KBT)
 • Moldavská cesta 21
 • telefón
 • email
 • web

Psych. ambulancia

PhDr. Lenka Demková

psychológ, sexuológ psychoterapeut (KBT)

Mgr. Lenka Kalafusová

školský psychológ

UN L. Pasteura

Mgr. Zuzana Kitková

klinický psychológ

Gymnázium

Mgr. Veronika Pastrnáková

školský psychológ

T-PSYCHOS, s.r.o. - Ambulancia klinickej psychológie

PhDr. Zuzana Sinayová Očovská 

klinický psychológ

Klinika duševného zdravia

Mgr. Katarína Šariová

psychológ

 • Fejova 1524/5
 • 055/ 522 16 88

T-PSYCHOS, s.r.o. - Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Karolína Tobiášová

školský psychológ

Ambulancia klinickej psychológie

PhDr. Viera Trusková, PhD.

klinický psychológ, súdny znalec

 • Turgenevova 1706/1
 • 0917 354 817

Košice - Nad jazerom

CPPPaP

Mgr. Andrea Čemanová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Denisa Pavlinská

psychológ

PRAEMIUM - PERMANSIO s.r.o.

PhDr. Monika Piliarová

Dopravný psychológ psychoterapeut
 • Spišské námestie 4
 • 055/674 12 40
  055/674 12 45
 • email
 • web

CPPPaP

Mgr. Miroslava Pinková

psychológ

Košice - Sever

Psychol. poradňa (TUKE)

PhDr. Anna Jenčová, PhD.

psychológ

Centrum osobného rozvoja detí a dospelých

PhDr. Lucia Vargová Ištvaniková, PhD.

klinický psychológ  psychoterapeut (EMDR) 

Košice - Staré Mesto

Psychosociálne centrum

Mgr. Zuzana Bacúrová

psychológ

CPPPaP

PhDr. Ľudmila Cápová

psychológ

Centrum klinickej psy. a PT

PhDr. Martin Čižmárik, PhD.

klinický psychológ

Psycholog. centrum

Mgr. Lenka Daduľáková

psychológ

Žel. zdravotníctvo

Mgr. Fonyiová

klinický a dopravný psychológ

SCPPPaP

PhDr. Ľubomíra Gallová

psychológ

PERSON, s.r.o.

Mgr. Petra Helcmanovská

poradenský, dopravný a pracovno-organizačný psychológ

Psychol. centrum

PhDr. Miroslava Heráková

dopravný a pracovno-organizačný psychológ

CPPPaP

PhDr. Mária Horváthová, PhD.

psychológ

Uni. porad. centrum

PhDr. Martina Chylová, PhD.

psychológ

Amb. klinickej a dopravnej P a PT

PhDr. Rudolfa Jakubcová

klinický a dopravný psychológ

Uni. porad. centrum

PhDr. Anna Janovská, PhD.

psychológ

CPPPaP

Mgr. Lenka Jurčová

psychológ

K+K servis s.r.o.

Mgr. Magdaléna Kolodiová

klinický a dopravný psychológ psychoterapeut

UPJŠ

PhDr. Milana Kovaničová, CSc.

klinický psychológ psychoterapeut

CPPPaP

Mgr. Natália Krokavcová

psychológ

Amb. klinickej psych.

PhDr. Katarína Kubašovská

klinický a dopravný psychológ psychoterapeut (PD)

Psychosociálne cen.

PhDr. Milana Kovaničová, CSc.

psychológ

Psychosociálne cen.

Mgr. Natália Krokavcová

psychológ

CPPPaP

PhDr. Katarína Kubašovská

psychológ

SOŠ Jána Bocatia

Mgr. Jaroslava Macková

škoslký psychológ

Letecká vojenská n.

PhDr. Juliana Mayerová

klinický a dopravný psychológ

SCPPPaP

Mgr. Ing. Marianna Mereššová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Lenka Miterková

psychológ

Ambulancia klinickej psychológie

PhDr. Ivana Mocáková

klinický psychológ

 • Biela 2
 • 055/ 623 42 52
 • email

Centrum KP a PT

Mgr. Silvia Olejníková

psychológ psychoterapeut (gestalt)

Amb. klinickej psy.

PhDr. Eva Reichlová, CSc.

klinický psychológ psychoterapeut

Psycholog. centrum

Mgr, Veronika Rusnáková

psychológ

Železničné zdrav.

PhDr. Valéria Samaselyová

klinický a dopravný psychológ

PERSON s.r.o.

PhDr. Eva Sklenárová

poradenský a dopravný psychológ

UPJŠ

Mgr. Miriam Slavkovská, PhD.

psychológ

Ambulancia dopravnej a klinickej psycholúogie

PhDr. Eva Slovenská

klinický psychológ  dopravný psychológ

Ambulancia klinickej psychológie

Ivica Uhríková, MSc.

klinický psychológ

Košice - Šaca

Nemocnica

PhDr. Mária HUmeníková

klinický a dopravný psychológ

Košice - Západ

CPPPaP

Mgr. Lýdia Begerová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Lenka Čigášová

psychológ

Poliklinika

Mgr. Monika Eliášová

klinický psychológ

CPPPaP

Mgr. František Forgáč

psychológ

DFN

PhDr. Katarína Fujeriková

klinický psychológ

SCPPPaP

Mgr. Martina Gibalová

poradenský psychológ

CPPPaP

Mgr. Andrea Grácová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Zita Haklová

psychológ

Psych. ambulancia

Mgr. Ondrej Kalina, PhD.

psychológ

CPPPaP

Mgr. Katarína Kozáková

psychológ

Psych. ambulancia

PhDr. Dita Leczová, PhD., MBA

klinický psychológ, biofeedback a neurofeedback

CPPPaP

Mgr. Viera Lehotská, PhD.

psychológ

CPPPaP

Mgr. Veronika Líšková

psychológ

CPPPaP

PhDr. Emília Nuberová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Jana Pankuchová

psychológ

DFN

Mgr. Monika Pelechová

klinický psychológ

CPPPaP

PhDr. Viera Podracká

psychológ

SCPPPaP

PhDr. Angelika Prevozňáková

poradenský psychológ

CPPPaP

PhDr. Martina Šályová

psychológ

SCPPPaP

Mgr. Lucia Šimková

klinický psychológ

CPPPaP

Mgr. Lucia Tomková

psychológ

CPPPaP

PhDr. Mojmír Trebuňák

psychológ

CPPPaP

PhDr. Martina Trebuňáková

psychológ

CPPPaP

Mgr. Ivana Ungvarská

psychológ

Michalovce

Klinika duševného zdravia

PhDr. Marta Botková

klinický psychológ

 • Nám. osloboditeľov 916
 • 056/ 642 28 67

CPPPaP

Mgr. Dagmar Bruňová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Gabriela Čonková

psychológ

CPPPaP

PhDr. Angela Čörgöová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Monika Hadvabová

psychológ

Psychiatrická nemoc.

Mgr. Eva Kočišová

klinický psychológ

Psychiatrická nemoc.

PhDr. Danica Korpová

detský klinický psychológ

Amb. klinickej psych.

Dott. Lívia Kvašná, PhD.

klinický psychológ psychoterapeut (SPS)

ATKA, s.r.o. - Ambulancia klinickej a dopravnej psychológie

PhDr. Miroslava Smolová, MBA. 

klinický psychológ
psychoterapeut 

NsP

PhDr. Viera Sučarovská

detský klinický psychológ

 • Špitálska ul. 2
 • 056/641 68 10
 • email
 • web

Rožňava

CPPPaP

PhDr. Miloslava Bekešová

psychológ

REMIMA, s.r.o.

Mgr. Renáta Debnáriková

klinický psychológ psychoterapeut
 • Janka Kráľa 12
 • 058/732 59 03
 • email
 • web

CPPPaP

Mgr. Diana Dudášová

psychológ

CPPPaP

PhDr. Lenka Ferková

psychológ

MEIVIS, s.r.o. - Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Libuša Lejková

klinický psychológ  psychoterapeut

CPPPaP

PhDr. Peter Lörincz

klinický psychológ

CPPPaP

Mgr. Eva Peniašková

psychológ

CPPPaP

Mgr. Iveta Vápeníková

psychológ

Spišská Nová Ves

CŠPP

Mgr. Martin Boroš

školský psychológ

CARYN

Mgr. Monika Gabrišová

psychológ

PSYCHONET

doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA, m. prof.

dopravný psychológ neuropsychológ psychoterapeut

Amb. klinickej psy.

Mgr. Štefánia Harmaňošová

klinický psychológ

Hotelová akadémia

Mgr. Mária Klimko

školský psychológ

Gymnázium

Mgr. Lucia Letkovská

školský psychológ

CARYN, s.r.o.

Mgr. Tetiana Rishko

psychológ

CARYN, s.r.o.

PhDr. Karin Štiffelová

klinický a dopravný psychológ psychoterapeut (PD)

Trebišov

PSYCHOLAMB

PhDr. Katarína Fekeová

dopravný psychológ psychoterapeut
 • SNP 1079/76
 • 056/672 62 24
  0908 666 471
 • email
 • web

NsP

PhDr. Igor Grajcar

klinický psychológ

K+K servis

Mgr. Magdaléna Kolodiová

dopravný psychológ psychoterapeut

Psychologická pomoc