PSYCHOLOGICKÁ POMOC

prešovský kraj

Bardejov

Ambulancia

Mgr. Tatiana Billá, PhD.

klinický a dopravný psychológ

 • Stocklova 19
 • 0905 832 099
 • email
 • web

CPPPaP

Mgr. Lýdia Džundová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Katarína Harňáková

kariérny poradca

Amb. klinickej psyc.

Mgr. Gertrúda Jančíková

klinický psychológ

 • Pod Kalváriou 3
 • 054/472 26 64
 • jancikova.gerda@centrum.sk
 • web

CPPPaP

Mgr. Katarína Randárová

psychológ

CPPPaP

PhDr. Ivana Lenártová

psychológ

NsP

Mgr. Zuzana Lenártová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Lucia Salamon

psychológ

AGAPE-OK

PhDr. Antónia Solárová, PhD.

Klinický psychológ

NsP

PhDr. Mária Škriečková

psychológ

Humenné

K+K servis s.r.o.

Mgr. Magdaléna Kolodiová

dopravný psychológ psychoterapeut

Psychol. poradňa

Mgr. Alena Kostelníková

poradenský psychológ psychoterapeut

Psychol. poradňa

PhDr. Oľga Kostelníková

poradenský psychológ psychoterapeut (PCA)

CPPPaP

PhDr. Svetlana Kozmonová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Valentína Lučkaničová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Jaroslava Mervová

psychológ

CPPPaP

PhDr. Oľga Pastiriková

psychológ

CPPPaP

PhDr. Andrea Sakalová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Andrea Tovarňaková

psychológ

Nemocnica

Mgr. Zuzana Vargová

psychológ

Poprad

Amb. klinickej psy.

PhDr. Jana Bryjová

klinický psychológ

 • J. Curie 5
 • 052 772 23 85
 • email
 • web

Súkromné CŠPP

Mgr. Ivana Franková

psychológ

Súkromné CŠPP

PhDr. Alena Janiglošová

psychológ

Súkromné CŠPP

Mgr. Katarína Kovalčíková

psychológ

Amb. klinickej psy.

Mgr. Silvia Kubáňová

klinický psychológ (deti, dorast)

 • J. Curie 5
 • 052/772 32 33
 • email
 • web

CPPPaP

PhDr. Alena Mizáková

psychológ

Súkromné CPPPaP

Mgr. Petra Paterová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Zuzana Piovarčiová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Zuzana Pitoňáková

psychológ 

CPPPaP

Mgr. Mária Vansáčová

psychológ

Prešov

CPPPaP

PhDr. Lenka Bačová

psychológ

SOŠ služieb

PhDr. Ľubomíra Bujňáková

školský psychológ

Psychsoc. centrum

Mgr. Peter Čižek

klinický psychológ

Psychsoc. centrum

PhDr. Eugen Čižek

dopravný psychológ, psychoterapeut, súdny znalec

Psychsoc. centrum

PhDr. Jana Čorejová

klinický psychológ

CPPPaP

Mgr. Ivana Feriančíková

psychológ

Amb. klinickej psy.

PhDr. Marián Garbár

klinický a dopravný psychológ

CPPPaP

Mgr. Izolda Gladičová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Ľudmila Hajdučinová

psychológ

Zdr. zar. HCG

PhDr. Mária Heredická

detský klinický psychológ

Psychológ

Mgr. Simona Nazadová

poradenský psychológ  psychoterapeut

Psycho-Rehab, s.r.o.

Mgr. Monika Longauerová

detský klinický psychológ  psychoterapeut

Zdr. zar. HCG

Mgr. Tomáš Olejník

detský klinický psychológ

Ambulancia detskej klinickej psychológie

PhDr. Mária Sadivová

detský klinický psychológ  psychoterapeut

 • Rumanova 4
 • 051/ 771 65 03
 • email
 • web

Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých

Mgr. Juliána Šimová

detský klinický psychológ  

Stará Ľubovňa

CPPPaP

Mgr. Dominika Hanušovská

psychológ

CPPPaP

Mgr. Miroslava Paraličová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Andrea Petríková

psychológ

Stropkov

Centrum klinickej p.
CPPPaP

PhDr. Alexandra Kohutová

klinický psychológ

CPPPaP

Mgr. Zuzana Sochová

psychológ

Svidník

Psychsoc. centrum

PhDr. Eugen Čižek

dopravný psychológ psychoterapeut

Psychsoc. centrum

Mgr. Peter Čižek

klinický psychológ psychoterapeut (Kbt)

Psychsoc. centrum

PhDr. Jana Čorejová

klinický psychológ psychoterapeut

Psychsoc. centrum

Mgr. Monika Mocáková

psychológ

Psychologická pomoc