PSYCHOLOGICKÁ POMOC

trnavský kraj

Galanta

CPPPaP

Mgr. T. Eliášová Bosáková

psychológ

CPPPaP

PhDr. Viera Durišová

poradenský psychológ psychoterapeut (SUR)

CPPPaP

PhDr. Tatiana Janusová

poradenský psychológ

CPPPaP

PhDr. Maroš Majko, PhD.

Psychológ

Hlohovec

Ambulancia klinickej psychológie Blumental, s.r.o.

Mgr. Daniela Bosáková

Psychológ

Ambulancia klinickej psychológie Blumental, s.r.o.

Mgr. Diana Bultmanová

Klinický Psychológ  psychoterapeut

Ambulancia klinickej psychológie Blumental, s.r.o.

Mgr. Peter Hubinák

klinický psychológ  psychoterapeut

Ambulancia klinickej psychológie Blumental, s.r.o.

Mgr. Lenka Šajtalová

klinický psychológ  psychoterapeut

Holíč

CPPPaP

Mgr. Veronika Beraxa

psychológ

CPPPaP

Mgr. Ľubica Pochylá

psychológ

CPPPaP

Mgr. Ivana Sedláková

psychológ

Kúty

Amb. klinickej psy.

PhDr. Ivana Hudečková

klinický psychológ psychoterapeut
 • Bratislavská 1682
 • 0905 472 726
 • email
 • web

Leopoldov

Mgr. Jana Liptáková

školský psychológ

Piešťany

CPPPaP

Mgr. Adrej Bohnic

psychológ

CPPPaP

Mgr. Petronela Kozáková

psychológ

CPPPaP

PhDr. Dana Obuchová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Silvia Petreková

psychológ

Psychológ

Mgr. Silvia Šušorová

poradenský psychológ, športový psychológ

Senica

CPPPaP

Mgr. Lucia Bulganová

psychológ

CPPPaP

Mgr. Hana Bzdúšková

psychológ

Mgr. Dominika Danielová

školský psychológ

Amb. klinickej psy.

Mgr. Jana Kyselicová

dopravný psychológ psychoterapeut

CPPPaP

PhDr. Tatiana Poláková

psychológ

CPPPaP

Mgr. Marieta Potočárová

psychológ

Gymnázium

Mgr. Stanislav Zríni

školský psychológ

Sereď

Psych. centrum

Mgr. Žaneta Šuťáková

klinický psychológ

Skalica

Amb. klinickej psy.

PhDr. Ivana Hudečková

klinický psychológ psychoterapeut
 • Pod Hájkom 37
 • 0905 472 726
 • email
 • web

Amb. klinickej psy.

PhDr. Jana Samsonová

klinický psychológ psychoterapeut (KBT)
 • Pod Hájkom 37
 • 0904 631 248
 • email
 • web

Šamorín

Amb. klinickej psy.

Mgr. Dávid Ágh

klinický psychológ psychoterapeut
 • Školská 35
 • 0915 337 355
 • agh.klips@gmail.com
 • web

Gymnázium

Mgr. Kornélia Ďuríková

školský psychológ

Trnava

Psych. ambulancia

Mgr. Katarína Bieliková

dopravný psychológ psychoterapeut

Psych. ambulancia

PhDr. Zuzana Bieliková

dopravný pscyhológ psychoterapeut

TRUNI

Mgr. Mária Dědová, PhD.

poradenský psychológ

Amb. klinickej psy.

PhDr. Denisa Demovičová

dopravný psychológ psychoterapeut

UCM Trnava

doc. PhDr. Slávka Démethová, PhD.

psychológ

SCPPPaP

Mgr. Diana Dúcka

psychológ

ZŠ s MŠ Jána Bottu

Mgr. Veronika Gulová

psychológ

UCM Trnava

Mgr. Jana Holienková, PhD.

psychológ

Poliklinika Družba

PaedDr. Ľ.Hornáčková, PhD.

psychológ

 • Starohájska 2
 • 0904 421 367
 • email
 • web

SCŠPP - Centrum detskej reči

PhDr. Veronika Kalivodová 

psychológ  psychoterapeut (KBT)

CPPPaP, Gymnáz.

Mgr. Jana Kovářová

školský psychológ

TRUNI

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

psychológ

Súkromná psychologická prax

Mgr. Jana Kunová, PhD.

psychológ
psychoterapeut (logo, EMDR)

 • online: kunova.medicentrum
 • 0950 697 379
 • kunova.medicentrum@gmail.com

Psychooptimal

PhDr. Peter Kusý, PhD.

psychológ  psychoterapeut

TRUNI

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

psychológ

Poliklinika Družba

PhDr. Zita Michlerová

psychológ

 • Starohájska 2
 • 033/551 19 63
 • email
 • web

UCM Trnava

Mgr. G. Ruttmarová, PhD.

psychológ

TRUNI
Pomoc ob. násilia

Mgr.Iveta Schusterová, PhD.

psychológ

TRUNI

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

psychológ

NZZ

PhDr. Peter Szeliga, PhD.

klinický psychológ neuropsychológ

Ambulancia klinickej psychológie

Mgr. Lenka Šajtlavová

klinický psychológ
psychoterapeut

Amb. klinickej psy.

PhDr. Iveta Šefarová, PhD.

klinický psychológ

Al Mente, s.r.o.

Mgr. Monika Šišková

klinický psychológ psychoterapeut (PD)

TRUNI

Mgr. Filip Uhrovič

psychológ

UCM, SCPPPaP

Mgr. Ivana Václavíková, PhD.

psychológ

 • Sladovnícka ul. 22
 • 0911 117 782
 • diana.ducka@poradna-tatry.sk
  ivana.vaclavikova@ucm.sk
 • http://www.poradna-tatry.sk/

Psychologická pomoc