V súvislosti s COVID-19 je aktuálne okrem nebezpečenstva nákazy týmto vírusom „v hre“ aj život a bezpečnosť žien, detí a mladých ľudí na Slovensku. V dôsledku stresu, karantény aj pracovných obmedzení spôsobených pandémiou je citeľný vzostup násilia v slovenských domácnostiach.

Odkedy naše životy ovláda COVID-19 prichádzajú na našu online linku dôvery IPčko.sk ľudia s rôznymi príbehmi, bolesťami a obavami. Jednými z nich sú aj príbehy, ktoré sa dejú za zatvorenými dverami. Ženy, deti a mladí ľudia zažívajúci domáce násilie sa ocitajú v neľahkej situácii, ktorú si častokrát ani nevieme (a asi ani nechceme) predstaviť, majú náš veľký obdiv a rešpekt. Po každom takomto príbehu sa nám vynoria otázky…“Ako to dokázali? Ako to urobila, že nám stihla napísať? Čo tým všetko riskoval, ak by ho násilník pri tom „vymákol“?. Uvedomujeme si, že pre nás je to bežná vec, byť doma a venovať sa svojim pracovným povinnostiam, radostiam, starostiam, premýšľaniu nad tým ako stráviť deň v karanténe, že si môžeme kedykoľvek sadnúť ku počítaču či vziať si mobil do ruky, nie je samozrejmosťou pre každého, že dokonca takéto aktivity môžu ohroziť bezpečie človeka a vyvolať konflikt, ktorý môže mať vážne fyzické aj psychické následky. Od začiatku „koronačasu“ máme asi trikrát viac kontaktov s témou domáceho násilia.

Píšu nám mladí ľudia, ktorí sa nám zdôverujú s tým, čo sa u nich doma deje, naši poradcovia sú v tých momentoch s nimi a spoločne hľadajú možnosti ako to zvládnuť.

“Ja ani neviem kde začať. Nikdy to u nás doma nebolo ľahké. Otec často pije, potom po nás kričí a niekoľkokrát mňa aj mamu udrel. Ale teraz to je všetko len horšie! Zavreli mi školu, takže som len doma. Otca z práce poslali domov, tak je doma tiež, pije viac ako zvyčajne. Čo viac, je naliaty stále, budí sa ožratý a len si dopĺňa hladinu! Bojím sa ho, je ako také hovädo rozvalené na gauči, čo sa potáca a nezrozumiteľne kričí! Včera strašne mamu zbil. Nedokázala som ju ochrániť, schovala som sa radšej ako taký hnusný slaboch Hocikedy to môžem schytať aj ja, hocikedy nás môže zabiť!“

Kontaktujú nás aj samotné ženy zažívajúce domáce násilie, v týchto chvíľach majú obmedzené možnosti telefonovať na niektorú z liniek pomoci, a aby neohrozili svoju bezpečnosť, hľadajú pomoc aj prostredníctvom mailov alebo chatov. Aj u nás na IPčko.sk

„Manželovi hrozí prepustenie z práce, ja som na OČR-ke, deti nechodia do školy, všetci sme doma, je tu dusno. Je stále agresívnejší, kričí na mňa aj na deti, zo všetkým trieska, uráža ma, ponižuje, nadáva nám, deti sa ho boja a ja sa bojím tiež, každý deň je to horšie a horšie. Už som aj pár schytala. Za čo? To nikto nevie, len tak, lebo chcel, musel a mohol. Toto nie je karanténa toto je väzenie.Neviem, ako dlho to vydržíme.“

COVID-19 nás dostal so situácie, ktorú nepoznáme, zo dňa na deň sa v nej snažíme lepšie zorientovať a nastaviť si život na režim „koronačas“. Tí, ktorí sa vo svojich domácnostiach necítia bezpečne majú svoje dni ešte náročnejšie a možnosti pomoci obmedzenejšie, ale stále nejaké sú.  Počet kontaktov nás priviedol k myšlienke „urobiť niečo“, čím by sme my, IPčko mohli okrem našich poradenských služieb prispieť k ochrane a bezpečnosti tých, ktorým ubližujú. 

Čo je domáce násilie?

Násilie v domácnostiach je špecifické v tom, že k nemu dochádza vždy v intímnych vzťahoch medzi najbližšími osobami a má hlboké následky na celú rodinu. Ide o násilie, ktorého cieľom je ovládať alebo utláčať inú bytosť, a to ponižovaním a vyvolávaním strachu – slovným, fyzickým a citovým týraním. Domáce násilie netvorí len jedna bitka, či jeden príležitostný incident. Ide o opakovanú viktimizáciu, t.j. dlhodobo trvajúce násilie a týranie. Obeť je vystavovaná násiliu zas a znova, pretože medzi ňou a páchateľom je blízky vzťah.

Charakteristické znaky domáceho násilia:

 • násilie prebieha v súkromí medzi blízkymi osobami,
 • dokazovanie si moci,
 • má charakter cyklu, ktorý sa dlhodobo opakuje,
 • má stupňujúci charakter,
 • má rozmanité formy a podoby (fyzické násilie, psychické, sociálne násilie, sexuálne násilie, ekonomické násilie),
 • osoba páchajúca násilie sa snaží svoju obeť sociálne izolovať,
 • násilie zostáva zväčša dlhodobo utajované,
 • násilie zasahuje všetky vzťahy v rodine,
 • osoba páchajúca násilie drží obeť formou psychického nátlaku „v zajatí“,
 • násilie prináša obetiam vážne psychické a zdravotné problémy

Domáce násilie sa vyskytuje vo všetkých sociálno-ekonomických podmienkach, kultúrach, vekových skupinách, sexuálnej orientácii, etnicite a kultúre. Násilie páchané na ženách je vysoko rozšírené, žiaľ je najbežnejšou formou násilia. Až 1 z 5 žien na Slovensku zažila fyzické násilie zo strany partnera/manžela, 1 z 2 žien zažila psychické násilie, 1 z 3 žien zažije prenasledovanie v offline a v online priestore a 1 z 12 žien zažila sexuálne násilie. Domáce násilie má tendenciu narastať počas všetkých mimoriadných spoločenských situácií, vrátane epidémií a pandémií. Podľa informácií zo sveta sa vo februári 2020, od vypuknutia pandémie COVID-19 zvýšil počet prípadov domáceho násilia páchaného na ženách na trojnásobok v porovnaní s februárom 2019. Domáce násilie vyúsťuje do vážnych fyzických, psychických a sexuálnych následkov (reprodukčné zdravotné problémy, sexuálne prenosné infekcie a neplánované tehotenstvá).

Riziká COVID-19 vo vzťahu k domácemu násiliu:

 • stres z novej a nepoznanej situácie,
 • narušenie sociálnych a ochranných sietí a znížený prístup k službám na pomoc obetiam domáceho násilia a ženám zažívajúcim násilie
 • preferovanie dištančných služieb a karanténne odporúčania
 • členovia rodiny trávia viac času v úzkom kontakte
 • ekonomické straty, obmedzené možnosti obetí na vlastný finančný príjem, väčšia finančná závislosť na agresorovi a hrozba straty zamestnania
 • obmedzený kontakt s ostatnými členmi rodiny a priateľmi
 • pribúdanie nových úloh (napr. domáce vzdelávanie detí)
 • väčšia kontrola, manipulovanie a uplatňovanie sily a moci agresorov nad obeťami domáceho násilia
 • obmedzovanie prístupu k službám pomoci a podpore

PÁR DÔLEŽITÝCH SLOV NA ZAČIATOK

Násilie páchané na Vás alebo na Vašich deťoch NIE JE v poriadku, nie je to Vaša vina a nie ste za to zodpovedná, AJ KEĎ NÁSILNÍK TVRDÍ OPAK.

Správanie a konanie násilníkov je neakceptovateľné a trestné – JE TO TRESTNÝ ČIN.
Neváhajte sa obrátiť na odborníkov z Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212), na organizácie z Vášho regiónu, ktoré pomáhajú ženám v podobnej situácii alebo na linky dôvery (pozrite si zoznam) 

Na ceste k bezpečiu Vám pomôže aj Polícia SR a ďalšie  kompetentné inštitúcie – NIE STE V TOM SAMA.

Čo je bezpečnostný plán?

Bezpečnostný plán je osobný praktický plán, ktorý obsahuje spôsoby, ako zostať v bezpečí počas vzťahu, plánovania odchodu alebo po odchode. Plánovanie bezpečnosti zahŕňa spôsob, ako sa vysporiadať s emóciami, informovať priateľov a rodinu o zneužívaní, podniknúť právne kroky a pod. 

Bezpečnosť v domácnosti s násilníkom

 • Identifikujte použitie a úroveň sily vášho partnera, aby ste mohli zhodnotiť riziko fyzického nebezpečenstva pre vás a vaše deti skôr, ako k nim dôjde.
 • Identifikujte bezpečné priestory domu, kde nie sú zbrane a existujú spôsoby úniku. Ak je to v danej chvíli možné, skúste sa presunúť do týchto priestorov.
 • Ak nie je možné vyhnúť sa fyzickému útoku, zaujmite bezpečnú pozíciu – poloha „lopta“ – chráňte si tvár ramenami okolo hlavy s prepletenými prstami okolo hlavy.
 • Ak je to možné, majte vždy prístupný a nabitý telefón, telefónne čísla, ktoré Vám v prípade ohrozenia môžu pomôcť majte uložené na prvých miestach v zozname. Ak je váš život v nebezpečenstve, zavolajte políciu.
 • Informujte svojich dôveryhodných priateľov a susedov o svojej situácii a vytvorte plán a vizuálny signál pre prípad, že potrebujete pomoc.
 • Naučte svoje deti, ako získať pomoc. Poučte ich, aby sa nezapojili do násilia medzi vami a vaším partnerom. Dohodnite si s deťmi spoločné kódové slovo a vysvetlite im, že ak ho použijete, znamená to, že potrebujete pomoc a majú zavolať políciu, niekoho z rodiny alebo bezpečne opustiť byt/dom a požiadať o pomoc susedov.
 • Povedzte svojim deťom, že násilie nie je nikdy správne. Ani vtedy, ak násilie pácha niekto, koho milujú. Povedzte im, že ani vy, ani oni nie ste na vine alebo nie ste príčinou násilia, a že keď je niekto násilný, je dôležité dostať sa do bezpečia.
 • Precvičte si, ako sa bezpečne dostať von. Cvičte aj so svojimi deťmi.
 • Naplánujte si, čo budete robiť, ak vaše deti informujú vášho partnera o vašom pláne alebo ak váš partner zistí váš plán.
 • Zbrane, ako sú pištole a nože, udržiavajte uzamknuté a pokiaľ možno neprístupné.
 • Zvyknite zaparkovať čo najbližšie ku vchodu a snažte sa mať vždy dostatok pohonných látok. 
 • Snažte sa nenosiť šatky alebo dlhé šperky, ktoré by násilník mohol použiť na škrtenie.
 • Pripravte si niekoľko možných dôvodov pre opustenie domu v rôznych denných alebo nočných hodinách.

Plánovanie bezpečnosti s deťmi

 • Naučte svoje deti, kedy a ako zavolať 158 .
 • Ak je to možné, požiadajte ich, aby opustili dom (napríklad sa dohodnite so susedmi) alebo, aby sa ukryli na bezpečnom mieste v dome, keď sa situácia začne stupňovať.
 • Vymyslite si kódové slovo a dohodnite sa s deťmi, aby o jeho význame nehovorili iným, vysvetlite im, že ak poviete toto slovo, znamená to, že majú čo najbezpečnejšie privolať pomoc (bezpečne opustiť byť/dom a privolať susedov alebo vziať telefón, ísť na bezpečné miesto v byte/dome a odtiaľ zavolať pomoc).
 • Identifikujte miestnosť/priestor, do ktorej môžu ísť, keď sa boja, nechajte v tomto priestore nejaký predmet (napr.hračku), aby sa cítili bezpečnejšie.
 • Poučte ich, aby zostali mimo kuchyne, kúpeľne a iných oblastí, kde sa nachádzajú predmety, ktoré by sa mohli použiť ako zbrane.
 • Naučte ich, že hoci chcú chrániť svojich rodičov, nikdy by nemali zasahovať.
 • Pomôžte im zostaviť zoznam ľudí, s ktorými sa môžu porozprávať, ktorým dôverujú

Plánovanie bezpečnosti počas tehotenstva

 • Ak ste tehotná a ste v dome so schodmi, skúste sa zdržiavať na prízemí. Ďalšou taktikou, ktorá môže byť nápomocná pri zachovaní bezpečnosti, je dostať sa do fetálnej polohy.
 • Návštevy lekára môžu byť príležitosťou na diskusiu o tom, čo sa deje vo vašom vzťahu.
 • Ak váš partner ide s vami na tieto stretnutia, skúste nájsť okamih, keď je mimo miestnosť a požiadajte svojho lekára, sestričku alebo recepčnú o spoluprácu, aby ho poslali mimo ambulanciu. Ak ste sa rozhodli opustiť svoj vzťah, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa môže stať aktívnym účastníkom vášho plánu odísť.

Bezpečnosť pri odchode

Keď sa niekto pokúsi odísť, násilie sa môže stupňovať. Tu je niekoľko vecí, na ktoré treba pamätať pred odchodom:

 • Uschovajte si akékoľvek dôkazy o fyzickom násilí, ako sú fotografie zranení.
 • Píšte si denník všetkých násilných incidentov, zaznamenaných dátumov, udalostí a hrozieb, ak je to možné. Udržujte svoj denník na bezpečnom mieste.
 • Zistite, kde môžete získať pomoc, zmapujte si organizácie, ktoré poskytujú pomoc ženám a deťom, ktoré zažívajú domáce násilie. Prioritne odporúčame kontaktovať Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212), ktorá funguje nonstop a bezplatne 
 • Povedzte niekomu, čo sa s vami deje.
 • Ak ste zranená, choďte k lekárovi alebo na pohotovosť a oznámte, čo sa vám stalo. Požiadajte, aby zdokumentovali vašu návštevu.
 • Plánujte so svojimi deťmi a identifikujte pre ne bezpečné miesto, napríklad miestnosť, ktorá sa dá zamknúť alebo dom/ byt priateľa, kde môžete vyhľadať pomoc. Ubezpečte ich, že ich úlohou je zostať v bezpečí, nie chrániť vás.
 • Pokúste sa odložiť peniaze alebo požiadajte priateľov alebo členov rodiny, aby vám požičali alebo odložili vaše peniaze.
 • Pripravte si všetky potrebné a dôležité doklady (vodičský preukaz, rodný list a rodné listy detí, zdravotný preukaz, platobné karty s vaším menom, lekárske záznamy pre vás a vaše deti, školské záznamy, cestovný pas, rozvodové dokumenty, sobášny list,..), pripravte si zoznam dôležitých čísel (kontakty na azylové domy a krízové centrá, kontakty na priateľov, príbuzných a na vašich lekárov,..), zbaľte si nevyhnuté veci (lieky, rezervné kľúče od domu a od auta, cenné šperky, mobilný telefón a nabíjačku, obrázky a sentimentálne predmety, oblečenie pre vás a vaše deti, núdzové peniaze,..)

Bezpečnosť PO odchode

Váš bezpečnostný plán by mal obsahovať spôsoby, ako zabezpečiť Vašu nepretržitú bezpečnosť aj po odchode z domácnosti, v ktorej prebiehalo domáce násilie:

 • Informujte sa a riešte situáciu aj po právne stránke – napr. s pomocou niektorej organizácie, ktorá poskytuje pomoc ženám a deťom, ktoré zažívajú domáce násilie 
 • Zmeňte si telefónne číslo.
 • Zablokujte si telefónne číslo agresora.
 • Ak je to možné, zmeňte trasu, ktorou ste predtým chodievali do práce aj trasu do školy alebo zvážte zmenu škôl pre deti.
 • Zvážte prenájom P.O.BOX – u na pošte alebo použitie adresu niektorého z priateľov alebo členov rodiny pre svoju poštu.
 • Začnite chodiť do iných obchodov a na iné spoločenské miesta ako doteraz.
 • Upozornite susedov a požiadajte ich, aby zavolali políciu, ak sa domnievajú, že by ste mohli byť v nebezpečenstve.
 • Ak je to možné zabezpečte si bezpečnostné dvere alebo si nainštalujte bezpečnostné systémy.
 • Povedzte ľuďom, s ktorými pracujete o tom, čo sa deje u vás doma.
 • Povedzte učiteľom, vychovávateľom alebo vedúcim záujmových krúžkov vašich detí o svojej situácii.

Mnoho ďalších a užitočných informácií nájdete TU.

Áno, úplne sa stotožňujeme s týmito slovami a vyzývame k tomu aj Vás „ZASTAVME NÁSILIE“.

My, ktorí máme v našich domovoch pocit bezpečia a istoty, nebuďme ľahostajní voči tomu, čo sa deje a čo počujeme za dverami našich susedov.

Pomôžte napríklad aj zdieľaním tohto článku alebo letákov, ktoré sme pripravili.

ĎAKUJEME.