Možno ste zachytili v médiách správy o tom ako dnešná mládež začína byť čoraz viac uvedomelá. Prejavuje sa to tak, že má väčší záujem o veci verejné, životné prostredie, ale aj zdravé vzťahy. Ďalšie zdroje hlásia, že je aj konzervatívna, pretože v oblasti sexuality je zdržanlivejšia a zodpovednejšia. No a iní zase hovoria, že nemá záujem o sex.

Z výskumov skutočne vychádza, že generácie pred nami mali sexu skutočne viac a pristupovali k nemu aj v skoršom veku. Zároveň dnes pribúda ľudí, ktorí žijú bez partnera a aj tých, ktorí nemajú záujem o deti, manželstvo, či rodinu.

Príčiny týchto javov sú rôzne, v skratke to však môžeme zhrnúť aj tak, že súčasná doba už toleruje, ak niekto nežije aktívnym sexuálnym (a partnerským) životom a nie je to až také čudné, alebo nevyhnutné ako v minulosti.

Všetky tieto výskumy a pozorovania však prebiehali v krajinách na západ od nás. No a na Slovensku to máme trošička ináč. Tu je sex a sexualita medzi mladými ľuďmi stále veľká vec, a to najmä preto, že ich robí zaujímavými v očiach ich rovesníkov a dodáva im sebavedomie, ktoré nevedia získať v inch oblastiach. Je smutnou pravdou, že mladý človek, ktorý je aktívny, zapája sa do vecí verejných, je dobrovoľníkom alebo sa inak sebarealizuje je mnohým skôr na smiech.

A tak, čím skôr máte sex, tak viac ste cool! Rovnako si ním môžete kompenzovať problémy v rodine, či nezáujem zo strany najbližších. A to isté platí aj pozeranie pornografie, ku ktorej sa deti taktiež dostávajú veľmi skoro. Nie je preto nezvyčajné ak sa nám o tom zdôverujú na linke dôvery už deväťroční chlapci.

Predčasné a rizikové sexuálne správanie, ani sledovanie pornografie však nie je pre deti a mladých ľudí zdravé a prospešné a môže viesť dokonca až k závislosti.

Aj o tom, aké je sexuálne správanie detí na Slovensku, odkiaľ čerpajú informácie, aká je úroveň sexuálnej výchovy na školách a aký to má dopad na ich psychiku nám do podcastu prišla porozprávať psychologička z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Henrieta Rolková.

Ďakujeme, že nás počúvate! A budeme rovnako radi ak nás budete aj sledovať na Facebooku a Instagrame, podporovať pomocou platformy Patreon, alebo prenájom štúdia, alebo kontaktovať pomocou mailu podcast@ipcko.sk.

Apple podcasty (iTunes) ¦ Google podcasty ¦ Spotify ¦ Stitcher ¦ PodBean ¦ RSS