Pri vatre premŕzam, hladný som za stolom/plačem pri kolíske, smejem sa nad hrobom/kto chce byť slobodný – toho vždy lanom spútam/k tým, čo ma neradi, ja naveky sa pútam…

Toto je len niekoľko veršov z balady Françoisa Villona, ktorá údajne najvýstižnejšie popisuje psychické ochorenie s názvom Hraničná porucha osobnosti. No veď posúďte, čo podľa odbornej literatúry patrí medzi jej charakteristiky – emočná nestálosť, nejasné predstavy o sebe a svojich cieľoch, intenzívne a nestále medziľudské vzťahy, chronický pocit prázdna.

Aj keď je to podľa názoru niektorých odborníkov v súčasnosti najčastejšia porucha osobnosti, v našej spoločnosti tzv. HPO ešte stále nie je príliš známa. Viditeľné sú skôr ťažkosti, ktoré ju často sprevádzajú ako závislosť, depresia, či poruchy príjmu potravy. Aj preto tí, čo ňou trpia často nevedia nájsť pochopenie.

Ako im teda môžeme pomôcť? Kedy a ako takáto porucha vzniká? Ako ovplyvňuje rôzne oblasti života a dá sa HPO liečiť?

Pozvanie do nášho podcastu a na naše a aj otázky poslucháčov a poslucháčiek odpovedal klinický a forenzný psychológ a súdny znalec, prof. PhDr. Anton Heretik, PhD.

— — — — —

François Villon
Balada zo súťaže v Blois

Smädom sa zadúšam pri studni, plnej rosy,
aj ruky studené pália ma plápolom,
doma som cudzinec, čo kliatbou lásku prosí,
pri vatre premŕzam, hladný som za stolom
nahý jak biskupi, lysý sťa Absolón – 
smejem sa plačúcky a bez nádeje úfam.
Posilu prijímam, keď klesajúci stúpam,
krásne sa zabávam vždy, keď som plný nudy.
Jak steblo pevný som, štedrý jak starý skupáň – 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

Pevným je pre mňa vždy len vratké, slabé čosi.
Jas? Za ten pokladám tmu s ťažkým práporom.
Verím vždy iba v to, čo pochybnosti nosí,
pri kladoch zmáram sa vždycky so záporom,
vyhral som pri prehre, stiahol sa s náporom,
za svitu vždycky si nad skorou nocou zúfam,
a keď spím – bdelý som. V strechu si zase trúfam,
čo aj som v bezpečí – stále sa bojím zhuby.
Nikto mi nezomrel, ni niečo zdedím tu, tam – 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

Mám plno starostí – ako sa rosa kosí.
Bohatstvá získavam mrhaním za stolom.
Tým, čo ma pochvália – rozbíjam z vďaky nosy,
pravdou je pre mňa lož so svojim zákonom.
Plačem pri kolíske, smejem sa nad hromom,
havran mne biely je a na vzduchu ja stúpam,
kto chce byť slobodný – toho vždy lanom spútam,
ten, kto mi uškodil – vrúcne ma vlastne ľúbi.
K tým, čo ma neradi, ja naveky sa pútam – 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

Hoc na nič nemyslím – jednostaj mnoho hútam,
slobodu vyznávam tým, že sa korím putám – 
mám také ticho rád, v ktorom čuť hukot trúby.
Na záloh pomýšľam, keď v svojej kase kutám – 
i keď ma vítajú psom, ktorý cerí zuby.

z knihy François Villon – Dielo (Tatran, 1981), preložil Ivan Mojtík

— — — — —

00:00 Úvod

01:37 Čo sú to poruchy osobnosti? Čo je v nás porušené?

04:01 Definuje porucha osobnosti celú našu osobnosť a náš život?

05:14 Aký je rozdiel medzi hraničným a impulzívnym typom emočne nestabilnej poruchy osobnosti?

08:01 Prečo nemajú ľudia s impulzívnym typom ENPO pochybnosti o svojej identite?

08:51 Prečo sa o hraničnom type hovorí viac ako o impulzívnom?

10:38 Ako a kedy HPO vzniká?

13:07 Musia sa symptómy vekom zákonite zhoršovať?

13:47 Čo sa musí udiať v ranom detstve človeka, aby sa v ňom rozvinula HPO?

15:14 Prečo sú mladí ľudia s HPO často súčasťou subkultúr a sú tzv. „problémové deti“?

17:12 Ako vyzerajú partnerské vzťahy ľudí s HPO?

19:13 Dokážu si udržať dlhodobý vzťah, či manželstvo?

20:23 Ako vyzerá nedodržiavanie hraníc vo vzťahu?

23:51 Ako sa naučiť rešpektovať hranice – vlastné aj druhých ľudí?

26:36 Aké iné ťažkosti sa vyskytujú u ľudí s HPO?

28:34 Môže mať niekto viacero porúch osobnosti?

30:31 Dá sa HPO ľahko rozoznať?

32:15 Dokáže to spoznať aj človek sám na sebe?

33:04 Ako vidí svet človek s HPO?

34:53 Dá sa HPO liečiť?

37:22 Je na Slovensku dosť odborníkov pre prácu s klientami a klientkami s HPO?

39:52 Môže byť HPO prijatá ako identita a ako ospravedlňovanie konfliktného konania či už zo strany človeka samotného, alebo aj jeho okolím?

43:31 Prečo ľudia s HPO často pristupujú k sebaubližovaniu?

45:32 Koľko trvá terapeutický proces HPO?

46:09 Existuje typický moment, kedy si človek s HPO uvedomí, že potrebuje pomoc odborníka?

47:57 Darí sa klientov a klientky motivovať k dlhodobej spolupráci?

48:55 Čo môže pomôcť pacientom a pacientkám s HPO v terapii a vzťahu s terapeutom, terapeutkou?

49:49 Využívajú sa v liečbe aj psychofarmaká? Dá sa liečiť len nimi?

50:58 Dá sa HPO „vyliečiť“? Alebo dostať pod kontrolu?

51:59 Malo by okolie človeka s HPO vedieť o tomto probléme?

53:33 Aký môže byť realistický a uskutočniteľný cieľ terapie?

54:30 Aký prístup by malo zaujať okolie tohto človeka?

56:00 Čím sa dá začať pri iečbe HPO tu a teraz?

57:13 Ovplyvňuje HPO starobný dôchodok?

— — — — —

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov: ⌲ IPčko.sk ⌲ Dobrá linka ⌲ Krízová linka pomoci, 0800 500 333

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: ⌲ Facebook ⌲ Instagram ⌲ Youtube ⌲ podcast[@]ipcko.sk

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc: ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu) ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko)

Naše Študijko si môžete aj prenajať! ⌲ Chcem vedieť viac

hmmm… pre Vás pripravujú: ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: PhDr. Marek Madro,PhD.Mgr. Lenka Nemcová a PaedDr. Zuzana Juráneková.


Apple Apple podcasty (iTunes)
 ¦ Google podcasty ¦ Spotify ¦ Youtube ¦ PodBean ¦ RSS