IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu.

Poradenskú a krízovú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne na linkách pomoci OZ IPčko, v ďalších projektoch a krízových službách.

IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému a členom International Association for Suicide Prevention.

Odborníci a odborníčky z liniek pomoci a krízových služieb IPčka sa denne stretávajú s krízovými situáciami. Majú za sebou odborné a akreditované vzdelávania v krízovej intervencii na Slovensku aj v zahraničí, ako aj bohaté skúsenosti zo svojej práce s klientmi a klientkami v kríze, o ktoré sa s Vami chcú podeliť na kurze Základy krízovej intervencie a v Dlhodobom kurze krízovej intervencie.

Obsahom kurzu Základy krízovej intervencie je:
– základné princípy krízovej intervencie,
– identifikácia kríz
– metódy a techniky krízovej intervencie,
– špecifiká niektorých druhov kríz (suicidálna, sebapoškodzovanie, násilie, trestný čin,…)
– praktické príklady a nácviky

Obsahom Dlhodobého kurzu krízovej intervencie je:

 • TYPY KRÍZ 
 • FÁZY KRÍZOVÉHO STAVU 
 • FAKTORY SÚVISIACE S KRÍZOU 
 • FENOMÉNY SPREVÁDZAJÚCE KRÍZU 
 • IDENTIFIKÁTORY KRÍZY 
 • MANAŽMENT STRESU
 • ŠPECIFICKÉ KRÍZOVÉ SITUÁCIE – suicídium, suicidálny pokus a tendencie, prítomnosť trestného činu, domáce násilie, sexuálne násilie a zneužívanie, tragické a traumatické udalosti, vojnové udalosti, rôzne typy strát, ako aj špecifické situácie vyplývajúce z online prostredia, a to kybergrooming a sexuálne násilie online, telefonická krízová intervencia.
 • POSUDZOVANIE MIERY SUICIDÁLNEHO RIZIKA, POSUDZOVANIE MIERY OHROZENIA OBETE DOMÁCIM NÁSILÍM POSUDZOVANIE MIERY RIZIKA PÁCHANIA NÁSILIA, ČI INÉHO TRESTNÉHO ČINU
 • MODEL KOMPLEXNEJ KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
 • METÓDY A TECHNIKY KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
 • KRÍZOVÚ KOMUNIKÁCIU S MÉDIAMI
 • ZÁKLADY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE ŠKOLY
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE RODINY A PRIAMO ZASIAHNUTÝCH 
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE NEPRIAMO ZASIAHNUTÝCH
 • ETIKU V KRÍZOVEJ INTERVENCII 
 • OZNAMOVACIU POVINNOSŤ 
 • NÁSILNÝ EXTRÉMIZMUS – AKO NA TO
 • STAROSTLIVOSŤ O KRÍZOVÉHO PRACOVNÍKA 
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU V DIŠTANČNOM PRIESTORE 
 • ROZDIEL ZRUČNOSTÍ KRÍZOVEJ INTERVENCIE OD VŠEOBECNÝCH PORADENSKÝCH ZRUČNOSTÍ
 • SMÚTKOVÉ PORADENSTVO A STRATA
 • TRAUMATICKÉ UDALOSTI
 • VYTVÁRANIE BEZPEČIA A BEZPEČNOSTNÉ STRATÉGIE
 • POSTTRAUMATICKÝ STRES 
 • KRÍZOVÚ KOMUNIKÁCIU
 • POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ PRED/POČAS/PO KRÍZE

Pre koho je kurz určený?

Kurz Základy krízovej intervencie a Dlhodobý kurz krízovej intervencie  je určený odborníkom a odborníčkam z pomáhajúcich profesií z celého Slovenska. Najvhodnejší je pre psychológov a psychologičky, pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky, riaditeľov škôl a záchranné zložky.

Forma kurzu a poplatky?

Kurz bude prebiehať prezenčnou formou v školiacej miestnosti „MOZGOVŇA“ v sídle IPčka (Na vŕšku 6, Bratislava – Staré Mesto) v rozsahu 18 hodín.

Poplatok za kurz Základy krízovej intevencie je 420 EUR.

Poplatok za Dlhodobý kurz krízovej intervencie je 1200 EUR. 

Termín kurzov?

Začiatočný termín oboch kurzov je 4. – 6.4. 2024 v čase od 9,00 – 15,00 hod.

O ďalších termínoch Dlohodobého kurzu krízovej intervencie budeme individuálne informovať prihlásených účastníkov a účastníčky. 

Prihlášky pre Dlhodobý výcvik definitívne uzatvoríme 27. 3. 2024 alebo v prípade naplnenej kapacity.

Kto bude kurz lektorovať?

Grantom a lektorom kurzu je psychológ a riaditeľ IPčka PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Ďalšími lektorkami kurzu, s ktorými sa počas kurzu môžete stretnúť sú: Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová, Mgr. Veronika Tóthová, PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA a Mag. phil. Marta Marošová. 

Kurz je akreditovaný MŠVVaŠ SR a účastníci po jeho ukončení získajú osvedčenie o absolvovaní.

Absolventi a absolventky tohto kurzu môžu pokračovať aj v dlhodobom kurze krízovej intervencie. 

Ako sa prihlásiť?

Stačí vyplniť prihlasovací formulár, v ktorom nám odpoviete na niekoľko otázok. 

Prihlasovací formulár: https://airtable.com/appN0DW5GXo2IPwCI/shrNKjUzflv8Qb0o8

 Prihlasovací formulár:https://airtable.com/appsDS9LQnqZbRgub/shrOt3LMPrThgsN2v

Ak by ste mali akékoľvek otázky na nás, napíšte nám e-mail na eventy@ipcko.sk a v predmete uveďte “Kurz: Základy krízovej intervencie ” alebo “Dlhodobý kurz krízovej intervencie”.

Ak by ste chceli informácie k možnostiam finančnej úhrady, kontaktujte email renata@ipcko.sk.

Ďakujeme, že sa chcete zdokonaľovať v tejto náročnej, ale veľmi zmysluplnej práci!

Tešíme sa na Vás.