ODBORNÍCI A POMÁHAJÚCI PRACOVNÍCI, ďakujeme, za Váš mimoriadny záujem o prvú časť webinára „ZÁKLADY KRÍZOVEJ INTERVENCIE V ONLINE PRIESTORE“.

Teší nás, že sme v tejto neľahkej situácii, ktorej Slovensko už niekoľko dní čelí, mohli prispieť balíkom užitočných informácií, ktoré Vám pomôžu v práci s klientmi v KRÍZOVÝCH SITUÁCIÁCH dnešných dní s využitím dostupných a moderných technológii.

Sľúbili sme Vám pokračovanie a svoj sľub sme aj dodržali.

Od tejto chvíle je Vám k dispozícii webinár č. 2 „ZÁKLADY DIŠTANČNÉHO PORADENSTVA CEZ E-MAIL“.
Príchod e-mailov znamenal „revolúciu“ v komunikácii medzi ľuďmi. 
E-mailom vybavíme takmer všetko, pracovné záležitosti, súkromné záležitosti a vieme prostredníctvom neho poskytnúť pomoc tým, ktorí ju v dnešných dňoch potrebujú viac ako inokedy. 
Vo webinári spoznáte špecifiká e-mailovej komunikácie, získate efektívnu štruktúru poradenského emailu a odporúčania ako odpovedať na e-mailové prosby o pomoc v rôznych kontextoch a mnoho ďalších užitočných informácií.

Dĺžka webinára vo forme videa je 1hodinu, 44 minút, (sprístupníme Vám link na základe Vašej gmailovej adresy na 30 dní).
Lektormi sú PhDr. Marek Madro a Mgr. Dominika Rajznerová.
Vytvorenie takéhoto webinára nie je jednoduché, poprosíme o príspevok na činnosť pre našu organizáciu minimálne v sume 39eur. 
Naše číslo účtu je: IBAN: SK3911110000001211878029 – Ako variabilný symbol uveďte 888888 a do poznámky pre adresáta uveďte vaše meno.

Všetky informácie získate na simona@ipcko.sk.

Veríme, že sme Vás, odborníkov opäť potešili.