Žijeme v dobe informačnej. A tak sa na nás zo všetkých strán valia teoretické aj praktické poznatky z rôznych oblastí nášho života, medzi inými aj o deťoch, rodičovstve alebo výchove. A je určite len a len prirodzené, že tieto témy najviac zaujímajú ženy a matky, a preto je v rôznych článkoch, publikáciách, či podcastoch väčšinou zastúpený najmä ich ženský, materský, či všeobecne rodičovský pohľad.

Otcovia a muži sa v mnohom z toho určite vedia nájsť, isto však uznáte, že ich postoje, prežívanie a úlohy v rodine, či výchove majú predsa len svoje špecifiká a nemalo by sa na ne zabúdať.

Preto sme sa v novom hmmm… podcaste rozprávali nielen o tom aké je to byť otcom, aké sú jeho funkcie a roly v rodine, ako muž vplýva na vývin svojich detí, ale aj o tom, či zažívame krízu otcovstva a ako byť vôbec dobrým otcom.

Naše pozvanie prijal psychológ z Inštitútu psychológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove Doc. Mgr. Peter Babinčák, PhD.

— — — — —

Spomenuté a súvisiace epizódy:

⌲ O materstve s Denisou Zlevskou: ipcko.sk/materstvo-ako-z-reklamy-na-to-zabudnite-takto-vyzera-skutocny-zivot-matiek
⌲ O psychológii pôrodu s Katarínou Jandovou: ipcko.sk/porod-nemusi-byt-horor-ako-na-to
⌲ O vzťahovej väzbe so Zuzanou Zimovou: ipcko.sk/o-com-je-teoria-vztahovej-vazby-alebo-mozu-za-vsetko-vasi-rodicia
⌲ O párovom poradenstve s manželmi Zemandlovcami: ipcko.sk/hadky-ziarlivost-nevera-kedy-pomoze-parove-poradenstvo

— — — — —

00:00 Úvod

01:24 Zažívame v súčasnosti krízu otcovstva?

04:41 Ako sa historicky menil pohľad na otcov a otcovstvo?

09:50 Je nejasnosť rolí otca fenoménom len dnešnej doby? Kto je vlastne otec? Aká je jeho pozícia v rámci teórie o vzťahovej väzbe?

16:09 Ako sa v živote dieťaťa môže prejaviť ak má, alebo nemá vybudovanú bezpečnú (aktivačnú) vzťahovú väzbu?

19:08 Kto môže nahradiť úlohy otca? Je to vôbec možné?

24:06 Čo môže brániť mužom v tom, aby sa stali otcami, či prijali otcovskú rolu?

28:51 Existuje otcovský pud? Prečo niektorí muži považujú dieťa za konkurenciu?

32:51 Aký výzvy na otcov čakajú pred aj po narodení dieťaťa?

35:43 Je obdobie vo vývine dieťaťa, kedy má otec významnejšiu úlohu?

39:20 Aký je rozdiel v úlohách otca pri výchove dievčat a chlapcov? Aké sú dopady tvrdej výchovy na život detí?

47:39 Môže otec zvládnuť všetky úlohy, ktoré sa od neho v súčasnosti očakávajú? Záleží viac na kvalite, či na kvantite času stráveného s deťmi?

51:02 Kedy sa otec stáva otcom? Prečo mu to najprv musí matka dovoliť?

55:00 Ako byť dobrým otcom?

58:55 Čo je na otcovstve krásne?

— — — — —

Nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a využite pomoc odborníkov: ⌲ IPčko.sk ⌲ Dobrá linka ⌲ Krízová linka pomoci | 0800 500 333 ⌲ Káčko – kontaktný bod pre ľudí v krízových životných situáciách

Sledujte nás aj na sociálnych sieťach: ⌲ Facebook ⌲ Instagram ⌲ Youtube ⌲ podcast[@]ipcko.sk

Ak sa Vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, budeme veľmi vďační za Vašu pomoc: ⌲ Patreon (pre pravidelnú podporu) ⌲ Darujme.sk (pre podporu celého občianskeho združenia IPčko)

Naše Študijko si môžete aj prenajať! ⌲ Chcem vedieť viac

hmmm… pre Vás pripravujú: ⌲ Moderátor a realizácia: Marek Franko ⌲ Produkcia a odborný dohľad: PhDr. Marek Madro,PhD. MBAMgr. Lenka Nemcová a PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA.

Apple Apple podcasty (iTunes) ¦ Google podcasty ¦ Spotify ¦ Youtube ¦ PodBean ¦ RSS