Káčko

Káčko je kontaktným bodom pre ľudí v krízových životných situáciách a špecifickou krízovou službou. Je mostom, ktorý prepája naše linky pomoci: IPčko.sk, Krízovú linku pomoci (0800 500 333) a osobnú psychologickú pomoc, o ktorú sa môžu ľudia v ťažkostiach oprieť a nájsť ju priamo u nás.

Za Káčkom stoja psychológovia z IPčka

Sú to práve tí, ktorí v ňom poskytujú krízovú intervenciu a pomoc v akútnych životných situáciách. Pri tom všetkom je im nápomocná spolupráca s úžasnými ľuďmi z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Káčko je jednoducho miesto, v ktorom môžu ľudia dostať odbornú pomoc, zažiť záujem, prijatie a pripraviť sa na nový štart.

Odborníci z IPčka sú vyškolení psychológovia a psychologičky, pripravení vypočuť si všetko, o čom chcú návštevníci Káčka anonymne a bezplatne hovoriť. Káčko je bezpečným miestom pre všetkých, ktorí sa doň rozhodnú vstúpiť. 

Pre koho je Káčko určené?

Káčko slúži na individuálne a diskrétne psychologické krízové kontakty s ľuďmi, ktorí prežívajú krízu. K dispozícii je odborník a priestor na riešenie aktuálnych krízových duševných a životných ťažkostí.

Odborníci v Káčku poskytujú okamžitú, bezbariérovú a
nestigmatizujúcu prvú psychologickú pomoc, ktorá je založená na nízkoprahových princípoch s maximálnym akcentom na diskrétnosť a anonymitu.

Psychologická pomoc v Káčku je bezplatná, funguje krátkodobo a anonymne. Nenahrádza však psychoterapiu a ani vyšetrenia a liečbu u psychiatra a iného lekára.

Ako nás môžete kontaktovať?

Káčko funguje na princípe dohody prostredníctvom e-mailu:

kackoba@ipcko.sk (Bratislavský kraj)
kackonr@ipcko.sk (Nitriansky kraj)
kackobb@ipcko.sk (Banskobystrický kraj)
kackott@ipcko.sk (Trnavský kraj)
kackoke@ipcko.sk (Košický kraj)
kackomi@ipcko.sk (Košický kraj)
kackopo@ipcko.sk (Prešovský kraj)
kackoza@ipcko.sk (Žilinský kraj)
kackotn@ipcko.sk (Trenčiansky kraj)

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte Krízovú linku pomoci (www.krizovalinkapomoci.sk) na bezplatnom nonstop telefónnom čísle 0800 500 333.

SME TU – #POMOCEXISTUJE…
…SO SVOJIMI POCITMI NEMUSÍTE ZOSTAŤ SAMI.

Hlavný partner

Kde nájdete Káčko?

IPčko – Káčko Bratislava

Na vŕšku 6
Bratislava – Staré Mesto
811 01

Email: kackoba@ipcko.sk

IPčko – Káčko Nitra

Štefánikova trieda 15
Nitra
949 01

Email: kackonr@ipcko.sk

IPčko – Káčko Banská Bystrica

Horná 65/A
Banská Bystrica
974 01

Email: kackobb@ipcko.sk

IPčko – Káčko Trnava

Jeruzalemská 38
Trnava
917 01

Email: kackott@ipcko.sk

IPčko – Káčko Košice

Baštová 10
Košice
040 01

Email: kackoke@ipcko.sk

IPčko – Káčko Prešov

Jarková 71
Prešov
080 01

Email: kackopo@ipcko.sk

IPčko – Káčko Žilina

Kálov 9
Žilina 
011 01

Email: kackoza@ipcko.sk

IPčko – Káčko Trenčín

Hasičská 2
Trenčín
911 01

Email: kackotn@ipcko.sk

IPčko – Káčko Michalovce

Námestie osloboditeľov 33
Michalovce
071 01

Email: kackomi@ipcko.sk

Prečo vzniklo Káčko?

Mladí ľudia preto často potrebujú anonymný bezpečný priestor a odbornú bezplatnú prvú psychologickú pomoc. Potrebujú kontakt a miesto, kde v hraničnej krízovej situácii dostanú odbornú a okamžitú stabilizáciu a pomoc. 

Prostredníctvom Káčka reagujú psychológovia z IPčka nielen na akútnu potrebu poskytovania diskrétnej a nestigmatizujúcej pomoci pre ľudí s duševnými ťažkosťami, ale myslia aj na tých, ktorí majú kvôli predošlým negatívnym skúsenostiam obavy. Stránia sa tak vyhľadávania odbornej neanonymnej pomoci, čo má často negatívny vplyv na ich duševnú stabilitu, prehlbuje sa ich pocit sociálnej izolácie, samoty a bezmocnosti, ktorý môže vyúsťovať do zhoršenia fyzického aj psychického stavu a niekedy vedie až k fatálnym rozhodnutiam.

Káčko vďaka anonymite a bezplatnosti znižuje bariéry na ceste k odbornej pomoci s cieľom znovunadobudnutia dôvery voči odborníkom a pomáhajúcim inštitúciám v regióne. 

Psychológovia v Káčku pracujú s použitím metód a techník krízovej intervencie, používajú terapeutické karty, boxovacie vrece, antistresové omaľovanky, virtuálnu realitu atď. preto, aby boli čo najúčinejší pri stabilizácii človeka v ťažkostiach. Ďalej odborníkov z Káčka môžete stretnúť v teréne, ako krízových terénnych pracovníkov (viď KITIP) alebo pri pátraní po nezvestných osobách po boku Pohotovostného pátracieho tímu a ďalších záchranných zložiek, v školách na intervenčných a preventívnych aktivitách, pri sieťovaní a vzdelávaní odborníkov a inštitúcií.

Spätná väzba

IPčko je tu pre Vás od roku 2012. 

Meníme sa, vyvíjame sa, robíme kroky vpred a niekedy aj chyby. Pomôžte nám neustále sa zlepšovať vyplnením tohto formuláru.

Ďakujeme.

Зворотній зв’язок

IPčko тут для вас з 2012 року. 

Змінюємось, розвиваємось, робимо кроки вперед й інколи робимо помилки.  Допоможіть нам постійно вдосконалюватись, заповнивши цю форму.

Дякуємо.