IPčko poskytuje psychologickú pomoc mladým ľuďom už 8 rokov. Naši vyškolení poradcovia boli online 17 hodín denne cez chat a 24 hodín prostredníctvom mailovej poradne.

Od 29. apríla 2020 je už všetko inak.

IPčko sa zmenilo.

Veľmi dlho sme sa pohrávali s myšlienkou poskytovať psychologickú pomoc nonstop a našim snom bolo mať aj telefonickú krízovú linku. Ani vo sne by nám však nenapadlo, že sa nám táto túžba splní práve v čase pandémie COVID-19.

Od polovice marca sme na internetovej poradni IPčko.sk zaznamenali vysoký nárast kontaktov v súvislosti s korona vírusom. Postupne sme rozšírili náš tím vyškolených psychológov z pôvodných 40 na 60, aby sme dokázali odpovedať na neustále žiadosti o kontakt. Denne nás o pomoc požiada až 200 prevažne mladých ľudí, avšak kontaktujú nás aj dospelí a seniori. Aj napriek tomu, že sa zvýšil počet dobrovoľníckych poradcov, stále bolo viac ako 200 žiadostí denne, ktoré sme nedokázali pre veľkú vyťaženosť poradcov prijať.

Naše štatistiky ukazujú, že v rovnakom časovom období v roku 2019 a 2020 narástol až trojnásobne počet  kontaktov s témou domáceho násilia a sexuálneho zneužívania. V týchto dňoch sa s prosbou o pomoc na nás obracajú aj repatrianti v štátnych karanténach s pocitmi úzkosti, bezmocnosti a strachu z možnej nákazy. Stúpli aj kontakty pri myšlienkach na samovraždu a suicidálnych tendenciách. Denne komunikujeme s 10-15 ľuďmi v samovražednej kríze, ktorí chcú ukončiť svoj život.

Tento enormný nárast kontaktov prekročil naše kapacity a nebolo v našich možnostiach a silách prijímať všetky žiadosti o pomoc. Zároveň sme si uvedomovali, ako súčasná situácia zasiahla naše životy a rodiny, že pre mnohých je toto obdobie veľmi náročné. Obzvlášť náročné dni zažívajú pracovníci v prvej línií, zdravotnícky systém, ľudia, ktorí prichádzajú o prácu, obete násilia a podobne.

Preto sme sa rozhodli opäť navýšiť naše personálne kapacity a zároveň rozšíriť naše služby pomoci. Vďaka podpore a pomoci od našich partnerov Nadácii Slovenskej sporiteľne Nadácii Orange sme spustili špecializovanú COVID-19 Krízovú linku pomoci.

Tento „fialový“ príbeh sa začal správou Štefanovi Frimmerovi z Nádacie Slovenskej sporiteľne o tom, čím ako IPčko.sk žijeme, ako pociťujeme každý deň nárast kontaktov, ako hustnú témy rozhovorov s mladými ľuďmi. A oni nám v tom pomohli. Veľmi.

Hneď v priebehu pár hodín sa pridal Orange, presnejšie Andrea Ungvölgyi z Nadácie Orange, ktorú aktuálna situácia na linkách dôvery úprimne zaujímala a aktívne sa pridala ku pomáhajúcej iniciatíve a expresná pomoc „na mieru“ pre linky prišla. Celé to vzniklo aj technicky expresne, vďaka ORANGE, ktorý vytvoril pre nás zelené číslo, sprocesoval anonymné call centrum prepojené na 5 mobilov, aby sme mohli pracovať z domu, aktuálne pracujeme na riešení pre anonymné videoporadenstvo. Ďakujeme.

Táto špecializovaná Krízová linka pomoci je určená pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú okamžitú psychologickú pomoc v krízovej situácií, do ktorej sa dostavajú vplyvom korona vírusu. Pôsobí na nej 80 vyškolených a skúsených psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov.

Nová Krízová linka pomoci ponúka anonymnú a bezplatnú pomoc 24 hodín denne prostredníctvom chatu, e-mailu a telefonického poradenstva na čísle 0800 500 333 a prostredníctvom video-poradenstva 10 hodín denne.
Všetky informácie o novej Krízovej linke pomoci nájdete na www.krizovalinkapomoci.sk

Mimoriadne si vážime, že sa k nám pridali aj hlasy niektorých tých, ktorí pre duševné zdravie na Slovensku niečo znamenajú Eva Klimová – prezidentka Slovenskej komory psychológov, Ľubomíra Izáková – prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnočnosti, Marta Valihorová – prezidentka Asociácie školskej psychológie.

Problematika duševného zdravia na Slovensku si vyžaduje systematické, koncepčné riešenie štátu.
Sme veľmi radi, že existujú otvorene rozmýšľajúce firmy, ktoré si túto akútnu potrebu uvedomujú a snažia sa ju podporiť.
Ďakujeme našim partnerom, ktorí prispeli k vzniku Krízovej linky pomoci.
Veríme, že SPOLU TO ZVLÁDNEME!