Darujte svoje 2% na krízovú psychologickú pomoc

V roku 2023 sme odpovedali na 184 041 žiadostí o pomoc. To je zhruba 500 kontaktov denne. Všetci títo ľudia potrebujú, aby tu pre nich niekto bol. Aby niekto zdvihol telefón, odpovedal na správu a na volanie o pomoc. A na to potrebujeme aj Vašu pomoc.

Vďaka vašim 2 % z dane budeme môcť posilniť linky pomoci a zvládať veľký nápor telefonátov, e-mailov, chatov či video rozhovorov. Budeme tiež môcť rozvíjať našu offline pomoc v nízkoprahových kluboch po Slovensku, v krízových centrách Káčko vo všetkých krajoch a vo výjazdovom Krízovom intervenčnom tíme IPčko.

Vaše 2% premieňame na pomoc

IPčko pomáha zadarmo, nonstop a anonymne ľuďom, ktorí už ďalej nevládzu sami niesť svoje ťažkosti. Každý deň nás kontaktujú stovky ľudí, ktorí zápasia s duševnými ťažkosťami, osamelosťou, izoláciou, závislosťami, alebo zažívajú domáce či sexuálne násilie.

V roku 2022 sme zrealizovali až neuveriteľných 178 234 pomáhajúcich a krízových komunikácií, čo je o 150 % viac ako rok predtým. Takmer 16 000 z nich sa týkalo myšlienok na ukončenie života. Vďaka našim psychológom a psychologičkám našli títo ľudia pomoc, ktorú urgentne potrebovali.

V tomto istom roku sme však z kapacitných dôvodov a enormnej vyťaženosti služby nemohli prijať viac ako 400 000 žiadostí o pomoc. A preto potrebujeme aj vašu pomoc.

 

IPčko pomáha BEZPLATNE, NONSTOP a ANONYMNE.

Každý deň nás kontaktujú stovky ľudí, ktorí zápasia s duševnými ťažkosťami, osamelosťou, izoláciou, závislosťami, zažívajú domáce či sexuálne násilie alebo rozmýšľajú nad ukončením svojho života. Už jeden rozhovor, v ktorom zažijú pochopenie, prijatie a podporu, dokáže zmeniť ich život. Niekto ale musí zdvihnúť.

A k tomu nám pomôžu aj Vaše 2%.

 

Čo dokážu vaše 2% z dane?

  • ​podporia linky pomoci, aby sme zvládali nápor telefonátov, e-mailov, chatov či video rozhovorov,
  • pomôžu nám rozvíjať pomoc v nízkoprahových kluboch po Slovensku a v krízových centrách Káčko, ktoré sa nachádzajú v každom krajskom meste na Slovensku,
  • a podporia aj náš Krízový intervenčný tím IPčko, ktorý zasahuje v kritických situáciách, kde ide o život.

Vaše 2% z dane z príjmu nám pomôžu ďalej rozširovať našu pomoc a byť tu pre viac ľudí, ktorí prežívajú vo svojich životoch náročné chvíle. Ďakujeme.

Ako darovať 2% z dane?

Upozornenie: Nezabudnite, že IČO sa od roku 2018 zarovnáva SPRAVA. Inak sa stane, že Vaše 2% nebudú poukázané.

Po kontrole splnenia všetkých podmienok, správností všetkých údajov a príloh, má Daňový úrad 90 dní na to, aby Váš príspevok zaslal tej organizácii, ktorú ste si vybrali.

Dôležité dátumy:

do 15.2.2024

Ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

do 31.3.2024

Ak ste daňovník (fyzická osoba) alebo právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie, do tohto termínu môžete podať riadne daňové priznanie. Podanie si môžete odložiť najneskôr do 30.6.2024.

do 30.4.2024

Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane, na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Som zamestnanec

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si potom viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech IPčka poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín
b) 3%* máte možnosť poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky v niektorej organizácii minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

3. Do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane doplňte Vaše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať, a Vyhlásenie podpíšte.

Budeme Vám vďační, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli za poukázanie 2% poďakovať. Daňový úrad nám zašle mená a adresy bez súm.

4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, nezabudnite, prosím, doručiť do 30.04.2024 na daňový úrad, pod ktorý patríte.

*Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, nezabudnite k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane priložiť ako povinnú prílohu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti pre prijímajúcu alebo vysielajúcu organizáciu. Inak Vám to Daňový úrad neuzná.

Ak potrebujete s čímkoľvek poradiť, kontaktujte nás na renata@ipcko.sk.

Budeme Vám veľmi vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) IPčku poviete aj svojim priateľom, kolegom, známym a rodine.

Som fyzická osoba

Aj ako fyzická osoba máte možnosť poukázať 3%, ak ste v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali 40 hodín. Postup vypočítania 2% alebo 3% je rovnaký, ako je postup, ak ste zamestnanec.

1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť vo výške minimálne 3 EUR.

2. Ak ste v predošlom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte potvrdenie, môžete nám venovať 3%* zo zaplatenej dane.

3. Údaje o poukázaní 2% alebo 3% treba uviesť do daňového priznania fyzických osôb. Stiahnite si tlačivo typu A (vyplňte oddiel VIII) alebo tlačivo typu B (vyplňte oddiel XII) a do príslušných kolóniek vyplňte naše údaje:

IČO: 422 617 91 
Obchodné meno (názov): IPčko

Budeme Vám vďační, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli za poukázanie 2% alebo 3% poďakovať. Daňový úrad nám zašle mená a adresy bez súm. 

4. Vyplnené daňové priznanie nezabudnite, prosím, doručiť do 31.03.2024 (prípadne 30.6.2024) na daňový úrad, pod ktorý patríteProsím, nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

*Upozornenie: Ak ste poukázali 3% z dane, nezabudnite  k Vášmu daňovému priznaniu priložiť ako povinnú prílohu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v uplynulom roku.

Budeme Vám veľmi vďační, ak o možnosti darovať 2 % (3 %) IPčku poviete aj svojim priateľom, kolegom, známym a rodine.

Som právnická osoba

Ako právnická osoba môžete poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

1. Vypočítajte si Vaše 1% prípane 2%* z dane z príjmov právnickej osoby.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby do príslušných koloniek na poukázanie 1% (2%) z dane (VI. časť) vyplňte naše údaje:

IČO: 422 617 91 
Obchodné meno (názov): IPčko

Ak ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch, počet prijímateľov a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

Budeme Vám vďační, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov, aby sme sa Vám mohli za poukázanie 2% alebo 3% poďakovať. Daňový úrad nám zašle mená a adresy bez súm.

3. Vyplnené daňové priznanie nezabudnite, prosím, doručiť do 31.03.2024 (prípadne 30.6.2024) na daňový úrad, pod ktorý patríte. Prosím, nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

*Mohlo by vám pomôcť:
a) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

Budeme Vám veľmi vďační, ak o možnosti darovať 1% (2%) IPčku poviete aj svojim priateľom, kolegom, známym a rodine

Ďakujeme za vašu podporu. Pre našu prácu je veľmi potrebná!

Ak chcete podporiť našu činnosť aj inou formou, prosím, kliknite na tlačidlo Podporte nás.