Čo pre Vás znamenajú dve percentá?

Pre nás sú dve percentá jeden týždeň v roku, počas ktorého nás kontaktujú tisícky ľudí, ktorí zápasia s duševnými ťažkosťami, zažívajú domáce či sexuálne násilie.
Premýšľajú nad samovraždou, prežívajú strach z korony alebo smútok zo straty svojich blízkych.

Týmto ľuďom pomáhame v IPčku už od roku 2012.
Prinášame im nádej nonstop, 24 hodín, 7 dní v týždni.
Sme radi, keď nám na konci dlhých rozhovorov človek povie: „Ďakujem, že ste ma pripravili o smrť“.

Vďaka Vašim dvom percentám budeme môcť posilniť naše linky dôvery a zvládať veľký nápor telefonátov, e-mailov či chatov. Špeciálne v tejto náročnej dobe, keď sme častokrát poslednými, na ktorých sa ľudia zo zúfalstva obrátia s prosbou o pomoc.

Chcete nám darovať svoje 2% alebo 3%?

Stiahnite si tlačivo Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane“ s vyplnenými údajmi IPčka.
Alebo vyplňte naše údaje do vášho vyhlásenia:
IPčko,
občianske združenie
Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava
IČO: 422 617 91

Ako darovať 2%?

Som zamestnanec

Som fyzická osoba

Som právnická osoba

Ak podávate elektronické daňové priznanie, vpíšte doň naše údaje:
Nezabudnite, že IČO sa od roku 2018 zarovnáva SPRAVA. Inak sa stane, že Vaše 2% nebudú poukázané.
Po kontrole splnenia všetkých podmienok, správností všetkých údajov a príloh, má Daňový úrad 90 dní na to, aby Váš príspevok zaslal tej organizácii, ktorú ste si vybrali.

Pamätajte si tieto dátumy:
Do 31.3.2021
Môžete podať daňové priznanie, ak ste daňovník (fyzická osôb), ktorá podáva daňové priznanie a zároveň podanie daňového priznania právnickej osoby
Do 30.4.2021
Posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane, spolu s Potvrdením o zaplatení dane.

ZAMESTNANEC:

Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si potom viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín

b) 3% máte možnosť poukázať, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky v niektorej organizácii minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v predchádzajúcom roku dobrovoľnícky pracovali.

  • Údaje o prijímateľovi 2% napíšte do Vyhlásenia  spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať a potom už len Vyhlásenie podpíšte.
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, ktorého ste si vybrali, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (Daňový úrad nám pošle mená a adresy darcov bez súm).
  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, nezabudnite, prosím, doručiť do 30.04. na daňový úrad, pod ktorý patríte.

Ak ste poukázali 3% z dane, nezabudnite k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane priložiť ako povinnú prÍlohu aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti pre prjímajúcu alebo vysielajúcu organizáciu. Inak to Daňový úrad neuzná.

FYZICKÁ OSOBA

Aj ako fyzická osoba máte možnosť poukázať 3%, ak ste v minulom roku dobrovoľnícky odpracovali 40 hodín. Postup vypočítania 2% alebo 3% je rovnaký, ako je postup, ak ste zamestnanec

  • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie. Stiahnite si tlačivo typu A alebo tlačivo typu B.
  • Taktiež organizácii, ktorú ste si vybrali môžete oznámiť, že ste mu poukázali 2% alebo 3%. Stačí ak zaškrtnete políčko, že súhlasíte so zaslaním Vašich údajov.
  • Riadne vyplnené daňové priznanie nezabudnite doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska. Nezabudnite v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3%, nezabudnite priložiť aj potvrdenie o odpracovaní 40 hodín v uplynulom roku.

PRÁVNICKÁ OSOBA

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

MOHLO BY VÁM POMÔCŤ:
a) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane. 
b) Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku (zvyčajne do 31.3.) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).

V daňovom priznaní pre právnické osoby  – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Ak chcete poukázať 1,0% alebo 2% IPčku, údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete na začiatku tohto článku.
Taktiež môžete Daňovému úradu poskytnúť súhlas so zaslaním Vašich údajov organizácii, ktorej ste 2% alebo 3% poukázali.
Už len stačí Daňové priznanie poslať a zaplatiť daň.