O NÁS

Za všetkým dobrým, aj za našou poradňou, stoja skvelí ľudia.

Sme skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov, ktorí sú každý deň na chate alebo emaily s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka.  Naše občianske združenie IPčko chce byť  miestom  skutočného stretnutia človeka s človekom. IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a International Association for Suicide Prevention.

Naša filozofia sa opiera o 3 základné princípy:

PRIJATIE

vyjadruje podstatnú pravdu o každom z nás. Každý človek vo svojej podstate túži po prijatí, po láske, po blízkosti inej osoby. Potrebujeme mať istotu, že budeme prijímaní bez podmienok. Iba tak si začíname uvedomovať svoju hodnotu a jedinečnosť, ktorá nás podnecuje k tvorivosti, buduje našu sebadôveru a pocit zdravej dôležitosti a užitočnosti pre naše okolie.
Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka, prijímame ho takého, aký je, s jeho radosťami, ale aj smútkom a prežívanými ťažkosťami.
Chceme ponúkať to, čo môžeme dať a tým je PRIJATIE.

PROFESIONALITA

naši poradcovia – dobrovoľníci sú absolventi alebo študenti z oblasti psychológie a sociálnej práce. Každý poradca prechádza kvalitným akreditovaným vzdelávaním na MŠVVaŠ SR s názvom “Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu”, ďalšími vzdelávaniami a odbornými supervíziami, vďaka ktorým sme odborne pripravení pre službu na internetovej chatovej poradni

PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP

ku každému človeku pristupujeme s úctou a rešpektom. Ponúkame priateľskú podporu a vstupujeme do situácii, v ktorých sa človek nachádza, aby sme pri ňom stáli v jeho ťažkých chvíľach a počúvali ho.

 Viac informácií o práci, financovaní a fungovaní IPčka nájdete na stránke oz.ipcko.sk.

Členovia správnej rady

Kliknutím na fotku sa ti zobrazí stručný popis.

ipčko - správna rada - gajdošová

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

PT 1

MUDR. Pavol Trnovec, PhD.

tarcsiova

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

ipčko - správna rada - herman

Mgr. Patrik Herman

vesely

MUDr. Pavol Veselý

MUDR. Pavol Trnovec, PhD.

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

Mgr. Patrik Herman

Vedenie občianskeho združenia IPčko

Kliknutím na fotku sa ti zobrazí stručný popis.

ipčko - vedenie - madro

PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

ipčko - vedenie - zúbriková

Mgr. Gabriela Zúbriková

ipčko - vedenie - rajznerová

Mgr. Dominika Rajznerová

hambalek

Mgr. Vladimír Hambálek

Bohunka

Mgr. Bohunka Horská

ipčko poradca veronika T

Mgr. Veronika Tóthová

maria

Mgr. Mária Priputenová

ipčko - vedenie - nemcová

Mgr. Lenka Nemcová

Monika

Mgr. Monika Karasková

ipčko - vedenie - vincová

Mgr. Katarína Vincová

ingrid

Mgr. Ingrid Jakab Romanová

ipčko - vedenie - košútová

Mgr. Simona Košútová

ipčko - poradca - zuzana

Mgr. Zuzana Juráneková

nikoleta

Bc. Nikoleta Novoveská

Judita

Mgr. Judita Majerová

tomas

Mgr. Tomáš Hríbik

139339778_420792819140983_849598414570319119_n

Mgr. Gabriela Hasáková

ipčko - vedenie - švec

Mgr. Jozef Švec

Lydka

Lýdia Sláviková

peťo

Ing. Peter Sokol

ipčko - vedenie - franko

Mgr. art. Bc. Marek Franko

Katka Horská

Katarína Horská

Mgr. Jozef Švec

Lýdia Sláviková

Dokumenty