O NÁS

Za všetkým dobrým, aj za našou poradňou, stoja skvelí ľudia.

Sme skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov, ktorí sú každý deň na chate alebo emaile s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka.  Naše občianske združenie IPčko chce byť  miestom skutočného stretnutia človeka s človekom. IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému, Asociácie liniek pomoci, Koalície pre deti Slovensko, Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež a International Association for Suicide Prevention.

Naša filozofia sa opiera o 3 základné princípy

PRIJATIE

vyjadruje podstatnú pravdu o každom z nás. Každý človek vo svojej podstate túži po prijatí, po láske, po blízkosti inej osoby. Potrebujeme mať istotu, že budeme prijímaní bez podmienok. Iba tak si začíname uvedomovať svoju hodnotu a jedinečnosť, ktorá nás podnecuje k tvorivosti, buduje našu sebadôveru a pocit zdravej dôležitosti a užitočnosti pre naše okolie.
Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka, prijímame ho takého, aký je, s jeho radosťami, ale aj smútkom a prežívanými ťažkosťami.
Chceme ponúkať to, čo môžeme dať a tým je PRIJATIE.

PROFESIONALITA

naši poradcovia – dobrovoľníci sú absolventi alebo študenti z oblasti psychológie a sociálnej práce. Každý poradca prechádza kvalitným akreditovaným vzdelávaním na MŠVVaŠ SR s názvom „Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu“, ďalšími vzdelávaniami a odbornými supervíziami, vďaka ktorým sme odborne pripravení pre službu na internetovej chatovej poradni

PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP

ku každému človeku pristupujeme s úctou a rešpektom. Ponúkame priateľskú podporu a vstupujeme do situácii, v ktorých sa človek nachádza, aby sme pri ňom stáli v jeho ťažkých chvíľach a počúvali ho.

 Viac informácií o práci, financovaní a fungovaní IPčka nájdete na stránke oz.ipcko.sk.

Členovia správnej rady

Kliknutím na fotku sa ti zobrazí stručný popis.

ipčko - správna rada - gajdošová

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

PT 1

MUDR. Pavol Trnovec, PhD.

tarcsiova

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

ipčko - správna rada - herman

Mgr. Patrik Herman

vesely

MUDr. Pavol Veselý

Vedenie občianskeho združenia IPčko

Kliknutím na fotku sa ti zobrazí stručný popis.

ipčko - vedenie - madro

PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

336613719_724279916091963_2420661069401055201_n

Renata Molnárová

ipčko - vedenie - rajznerová

Mgr. Dominika Rajznerová

hambalek

Mgr. Vladimír Hambálek

Bohunka

Mgr. Bohunka Horská

ipčko poradca veronika T

Mgr. Veronika Tóthová

b-R9800894_47078_20180817_39914

Mgr. Eva Švecová

ipčko - vedenie - nemcová

Mgr. Lenka Nemcová

Martina

Mgr. Martina Bočkayová

Hana P.

Mgr. Hana Vargová

ipčko - vedenie - vincová

Mgr. Katarína Vincová

nikoleta

Bc. Nikoleta Novoveská

ipčko - poradca - zuzana

Mgr. Zuzana Juráneková

peťo

Ing. Peter Sokol

Lydka

Lýdia Sláviková

ipčko - vedenie - švec

Mgr. Jozef Švec

Katka Horská

Katarína Horská

Dokumenty