O NÁS

Za všetkým dobrým, aj za našou poradňou, stoja skvelí ľudia.

Sme skupina mladých ľudí, psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Chceme tu byť pre ľudí, najmä mladých, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Okrem poradcov (dobrovoľníkov), ktorí sú každý deň na chate s klientmi, pracujú pre ich dobro aj členovia správnej rady a vedenia IPčka.  Naše občianske združenie IPčko chce byť vďaka týmto vlastnostiam miestom  skutočného stretnutia človeka s človekom. IPčko je členom Asociácie liniek pomoci a Koalície pre deti Slovensko.

Naša filozofia sa opiera o 3 základné princípy:

PRIJATIE

vyjadruje podstatnú pravdu o každom z nás. Každý človek vo svojej podstate túži po prijatí, po láske, po blízkosti inej osoby. Potrebujeme mať istotu, že budeme prijímaní bez podmienok. Iba tak si začíname uvedomovať svoju hodnotu a jedinečnosť, ktorá nás podnecuje k tvorivosti, buduje našu sebadôveru a pocit zdravej dôležitosti a užitočnosti pre naše okolie.
Rešpektujeme jedinečnosť každého človeka, prijímame ho takého, aký je, s jeho radosťami, ale aj smútkom a prežívanými ťažkosťami.
Chceme ponúkať to, čo môžeme dať a tým je PRIJATIE.

PRIATEĽSKÝ PRÍSTUP

ku každému človeku pristupujeme s úctou a rešpektom. Ponúkame priateľskú podporu a vstupujeme do situácii, v ktorých sa človek nachádza, aby sme pri ňom stáli v jeho ťažkých chvíľach a počúvali ho.

PROFESIONALITA

naši poradcovia – dobrovoľníci sú absolventi alebo študenti z oblasti psychológie a sociálnej práce. Každý poradca prechádza kvalitným akreditovaným vzdelávaním na MŠVVaŠ SR s názvom “Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu”, ďalšími vzdelávaniami a odbornými supervíziami, vďaka ktorým sme odborne pripravení pre službu na internetovej chatovej poradni.

Členovia správnej rady

Kliknutím na fotku sa ti zobrazí stručný popis.

ipčko - správna rada - gajdošová

prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.

ipčko - správnarada - csiba

Ing. Zoltán Csiba

ipčko - správna rada - herman

Mgr. Patrik Herman

Vedenie občianskeho združenia IPčko

Kliknutím na fotku sa ti zobrazí stručný popis.

ipčko - vedenie - zúbriková

Bc. Gabriela Zúbriková

ipčko - vedenie - madro

PhDr. Marek Madro

ipčko - vedenie - hudeková

Mgr. Andrea Hudeková

ipčko - vedenie - rajznerová

Mgr. Dominika Rajznerová

ipčko - vedenie - vincová

Mgr. Katarína Vincová

ipčko - vedenie - nemcová

Mgr. Lenka Nemcová

ipčko - vedenie - oriňáková

Mgr. Ema Oriňáková

ipčko - vedenie - košútová

Mgr. Simona Košútová

ipčko - vedenie - kudláč

Kristián Kudláč

ipčko - vedenie - franko

Mgr. art. Bc. Marek Franko

peťo

Ing. Peter Sokol

ipčko - vedenie - švec

Mgr. Jozef Švec

Dokumenty