Chatová poradňa

Sme tu pre Teba. Napíš nám.

Na chat poradni sme tu pre Teba nonstop. Poradenstvo  Ti poskytujeme anonymne, online  a bezplatne. Pre vstup do online chatovej poradne klikni na chat aplikáciu (vpravo dole) a zadaj akúkoľvek  svoju prezývku. Ak sa chceš porozprávať, hľadáš ďalšie informácie, potrebuješ radu v témach vzťahov,  lásky, rodiny či šikany v škole alebo potrebuješ pomoc, stačí, ak napíšeš niektorému z našich odborne vyškolených poradcov, ktorí sú práve online.
 Využívaním našich služieb súhlasíš so zásadami pomoci, tak si ich, prosím, prečítaj.  Na chatovej poradni si zvykneme tykať, určite to môžeš skúsiť tiež.
 Napíš nám aj vtedy, ak sa cítiš sám, si smutný, riešiš otázky zmyslu života alebo ak nevieš ako ďalej.
 
Tešíme sa, že si tu a čakáme, kedy nám napíšeš. Sme tu pre Teba!

Zásady pomoci

1

Komunikácia

Spoločná komunikácia na chate prebieha rešpektujúc kultúrne, duchovné, etnické, vekové, rodové, zdravotné a sociálno-ekonomické pomery klienta. Služby sú poskytované ako apolitické a nediskriminujúce.

2

Súhlas

Po otvorení chatového rozhrania na IPčko.sk, vstupuješ do individuálnej komunikácie s poradcom podľa Tvojho vlastného výberu. Dávaš tým informovaný súhlas poradcovi pre poskytovanie služieb poradne IPčko.sk. Rovnako tak tým dávaš informovaný súhlas o akceptovaní rizík spojených s obmedzenou dôvernosťou informácií zdieľaných na internete alebo prostredníctvom e-mailu z dôvodu používanej technológie

3

Zásady

Vstupom do chatovej komunikácie sa zaväzuješ dodržiavať zásady poskytovanej pomoci, ktoré na našej poradni platia pre všetkých – tak poradcov, ako aj klientov.

4

Mlčanlivosť

Poradca je viazaný zachovať mlčanlivosť o veciach, ktoré sa od Teba dozvie počas chatu. Porušením princípu mlčanlivosti nie je zdieľanie skúseností medzi poradcami na supervíznych stretnutiach, konzultácie o priebehu chatu s koordinátorom poradne a jej vedením. Rovnako tak nie je porušením tohto princípu, ak bude ohrozený Tvoj život, či život niekoho z Tvojho okolia a my budeme konať podľa zákona.

5

Anonymita

Chatujeme spoločne bez toho, aby poradca potreboval vedieť identifikovať Tvoju identitu. Poradca plne rešpektuje Tvoju anonymitu. Jediný údaj, ktorý o Tebe zaznamenávame, je Tvoja IP adresa. Narábame s ňou ako s osobným údajom.

6

Informácie

Poradca zaznamenáva a archivuje komunikáciu s Tebou pre potreby organizácie. K týmto záznamom pristupujeme ako k dôverným.

7

Kvalita

Poradca sa snaží poskytnúť Ti dohodnutú službu a naplniť Tvoju zákazku s čo najvyššou kvalitou a podľa štandardov dištančných služieb pomoci.

8

Svedomie

Tvoje záujmy sú pre poradcu a organizáciu prvoradé. Poradca i Ty máte právo na uplatnenie výhrady vo svedomí i na ukončenie komunikácie z osobných dôvodov, či z dôvodu konfliktu záujmov. Ak tak urobí poradca, je povinný Ťa o tom informovať.

9

Správny smer

Úlohou poradcu je pomôcť Ti a nasmerovať Ťa k riešeniu, no reálne skutky vedúce k zmene musíš vo svojom živote uskutočniť Ty. Chatovou komunikáciou neprestávaš niesť zodpovednosť za svoje kroky. V prípade, ak Tvoje vlastné rozhodnutie alebo konanie, či rozhodnutie alebo konanie druhých z Tvojho okolia, je pre Teba alebo pre druhých nebezpečné, a na ktoré sa zo zákona vzťahuje nahlasovacia povinnosť, podnikneme také kroky, ktoré sú potrebné na minimalizáciu nebezpečenstva a vyplývajú zo zákona.

10

Limity

Nezabúdaj, že chatová komunikácia má svoje limity. Naša online služba preto nenahrádza osobný kontakt so psychológom, či iným odborníkom. V prípade, že naše možnosti nevedia naplniť rozsah Tvojich potrieb, radi Ti pomôžeme nájsť spôsob, aký Ti bude viac vyhovovať.

11

Iné poradenstvo

Ak sa rozhodneš pre iné odborné poradenstvo, je potrebné, aby si vyjadril/a svoj súhlas písomne. Odbornú konzultáciu sa budeme snažiť doručiť mailom do 72 hodín alebo sa s Tebou dohodneme podľa Tvojich možností.

12

Etický kódex

Poradca je povinný dodržiavať etický kódex organizácie a Teba prosíme, aby si to plne rešpektoval.

13

Dodržiavanie pravidiel

V online poradni dodržiavame kultúru slušnej komunikácie, nepoužívame vulgarizmy a urážky.

14

Spokojnosť

Chatová komunikácia v našej poradni nie je priestorom pre nabádanie k sexuálnemu kontaktu, podávanie sexuálnych návrhov, žiadostí o sexuálne služby a iné verbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy.

15

Súkromie

Akceptuj právo poradcu na súkromie. V rámci ochrany vlastného súkromia Ti neposkytne na seba žiadny iný kontakt než ten, ktorý máš na webovej stránke IPcko.sk.

16

Komunikácia

Ak nedodržíš tieto pravidlá počas komunikácie s poradcom, poradca Ťa na to môže upozorniť a následne ukončiť komunikáciu s Tebou.

17

Kultúra

Ak by si s našimi službami nebol spokojný, môžeš nám poslať písomnú sťažnosť a mi ju starostlivo prešetríme a o výsledku Ťa budeme písomne informovať.

18

Hodnotenie

Vzhľadom na to, že sa snažíme svoju prácu skvalitňovať a zveľaďovať vzájomnú komunikáciu, prosíme Ťa, zapájaj sa do hodnotenia našej služby.

Naši poradcovia

Kliknutím na fotku poradcu sa ti o ňom zobrazí stručné info.

ipčko - vedenie - madro

Marek

ipčko - vedenie - vincová

Katka

ipčko - poradca - boris

Boris

ipčko poradca veronika T

Veronika

ipčko - vedenie - nemcová

Lenka N.

Michaela (CZ)

IMG_20210409_075508
Nikola

Nikola

Tomas_F

Tomáš F. (CZ)

Lukáš (CZ)

Lukas
Judita

Judita

ipčko - poradca - zuzana

Zuzana

ipčko poradca maťa

Maťa

nikoleta

Nikoleta

Barbora B

Barbora B.

Alica

Alica
ipčko - vedenie - rajznerová

Dominika R.

Zuzana D.

fotka
IMG-3861

Lenka L.

diana

Diana H.

ipčko poradca tomáš

Tomáš

kristian

Kristián

Adam (CZ)

adam

Katarína B.

IMG_6480
Hana P.

Hana

IMG_6386

Matej

Simona H.

801AD0D0-5435-4AC6-9CE3-0639BBF14C2B (1)
admin

Katarína

beata

Beáta

B425A154-675A-42AF-903D-92D44222E018

Marianna

20201115_122535

Markéta (CZ)

Lucia

IMG_20210314_184103
IMG_0590

Milan

IMG_20210314_092833

Valentína

Alžbeta

Alzbeta
Peter

Peter

Sara

Sára

IMG-20190410-WA0020

Monika P.

Barbora_V

Barbora V.

Lenka V.

Lenka V.

Kristína

121262229_684475162176119_3563901611649149074_n
Silvia

Silvia

Terézia

F

Petra R.

Petra_R
IMG_6481a

Laura V.

b-R9800894_47078_20180817_39914

Eva

Martina H.

Martina_P.
Katarina_A

Katarína A.

Zuzana G.

zuzana
IMG-6588

Petra

Kamila

Kamila

Livia

Lívia

Kristýna K.

Kristyna_K
Aneta

Aneta

Daniela

Daniela

Ľubo

Lubo

Klaudia

Klaudia

Daniela J.

Daniela
foto ipčko - Ráchel

Ráchel

fotka

Barbora

ja-Dávid

Dávid

Tereza

Tereza (CZ)

Vladimíra

Vladimíra

Sabina

Sabína

Sabína