IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných a krízových situáciách mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu.

Poradenskú a krízovú pomoc poskytujeme anonymne, bezplatne, nonstop a diskrétne na linkách pomoci OZ IPčko, v ďalších projektoch a krízových službách.

IPčko je súčasťou Integrovaného záchranného systému a členom International Association for Suicide Prevention. 

Odborníci a odborníčky z liniek pomoci a krízových služieb IPčka sa denne stretávajú s krízovými situáciami. Majú za sebou odborné a akreditované vzdelávania v krízovej intervencii na Slovensku aj v zahraničí, ako aj bohaté skúsenosti zo svojej práce s klientmi a klientkami v kríze, o ktoré sa s Vami chcú podeliť na dlhodobom kurze krízovej intervencie

Skupinový kurz krízovej intervencie, navrhnutý tak, aby prezentoval základné prvky komplexného, systematického a viaczložkového učebného plánu krízovej intervencie, ktorý pripraví účastníkov a účastníčky na pochopenie širokého spektra služieb krízovej intervencie. Načrtnú sa základy manažmentu stresu pri kritických incidentoch a účastníci odídu s vedomosťami a nástrojmi na poskytovanie krízových intervencií. 
V rámci kurzu sa zameriame na teóriu, prax a ciele krízovej intervencie a manažmentu stresu.

Účastníci a účastníčky kurzu spoznajú:

 • TYPY KRÍZ 
 • FÁZY KRÍZOVÉHO STAVU 
 • FAKTORY SÚVISIACE S KRÍZOU 
 • FENOMÉNY SPREVÁDZAJÚCE KRÍZU 
 • IDENTIFIKÁTORY KRÍZY 
 • MANAŽMENT STRESU
 • ŠPECIFICKÉ KRÍZOVÉ SITUÁCIE – suicídium, suicidálny pokus a tendencie, prítomnosť trestného činu, domáce násilie, sexuálne násilie a zneužívanie, tragické a traumatické udalosti, vojnové udalosti, rôzne typy strát, ako aj špecifické situácie vyplývajúce z online prostredia, a to kybergrooming a sexuálne násilie online, telefonická krízová intervencia.
 • POSUDZOVANIE MIERY SUICIDÁLNEHO RIZIKA, POSUDZOVANIE MIERY OHROZENIA OBETE DOMÁCIM NÁSILÍM POSUDZOVANIE MIERY RIZIKA PÁCHANIA NÁSILIA, ČI INÉHO TRESTNÉHO ČINU
 • MODEL KOMPLEXNEJ KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
 • METÓDY A TECHNIKY KRÍZOVEJ INTERVENCIE 
 • KRÍZOVÚ KOMUNIKÁCIU S MÉDIAMI
 • ZÁKLADY KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE ŠKOLY
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE RODINY A PRIAMO ZASIAHNUTÝCH 
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU PRE NEPRIAMO ZASIAHNUTÝCH
 • ETIKU V KRÍZOVEJ INTERVENCII 
 • OZNAMOVACIU POVINNOSŤ 
 • STAROSTLIVOSŤ O KRÍZOVÉHO PRACOVNÍKA 
 • KRÍZOVÚ INTERVENCIU V DIŠTANČNOM PRIESTORE 
 • ROZDIEL ZRUČNOSTÍ KRÍZOVEJ INTERVENCIE OD VŠEOBECNÝCH PORADENSKÝCH ZRUČNOSTÍ
 • SMÚTKOVÉ PORADENSTVO A STRATA
 • TRAUMATICKÉ UDALOSTI
 • VYTVÁRANIE BEZPEČIA A BEZPEČNOSTNÉ STRATÉGIE
 • POSTTRAUMATICKÝ STRES 
 • HUGGY-ORANGUTAN INTERVENCIA
 • KRÍZOVÚ KOMUNIKÁCIU
 • POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ PRED/POČAS/PO KRÍZE

Pre koho je kurz určený?
Dlhodobý kurz krízovej intervencie je určený odborníkom a odborníčkam z pomáhajúcich profesií z celého Slovenska. Najvhodnejší je pre psychológov a psychologičky, pre sociálnych pracovníkov a pracovníčky, riaditeľov a riaditeľky škôl a záchranné zložky.

Forma kurzu?
Kurz bude prebiehať prezenčnou formou. 
Pripravili sme pre Vás 165 – hodinový akreditovaný výcvik (akreditácia MŠVVaŠ SR).

Súčasťou výcviku je 12 teoretických výcvikových dní 15 hodín praxe v teréne pod supervíziou lektorov.

Možné je absolvovať aj len samostatne prvé tri výcvikové dni ako ZÁKLADNÝ VÝCVIK v rozsahu 20 hodín. Prvé tri výcvikové dni sú dostupné pre širšiu skupinu (max. 20 – 26 účastníkov). Obsahom “trojdňovky” je základná filozofia, identifikácia, metódy a techniky krízovej intervencie a praktická výučba. Nasledujúcich 9 stretnutí je určených pre malú skupinu (10-12 účastníkov).

Cena kurzu?
Cena kompletného kurzu krízovej intervencie (165 hodín) je 1520 EUR. Dlhodobý kurz krízovej intervencie je možné financovať aj cez Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo z Plánu obnovy a odolnosti SR .

V cene sú študijné materiály a občerstvenie počas celého kurzu.
Cena základného kurzu (20 hodín) je 480 EUR.

Kde bude prebiehať kurz krízovej intervencie?
Vzdelávanie sa bude realizovať v priestoroch IPčka. 

Termíny kurzu krízovej intervencie?

Základný kurz bude prebiehať prezenčnou formou v školiacej miestnosti „MOZGOVŇA“ v sídle IPčka (Na vŕšku 6, Bratislava – Staré Mesto) 

7. – 9. septembra 2023, vždy v čase od 9,00 – 15,00 hod. a o ďalších termínoch Vás budeme informovať. 

Prihlášky definitívne uzatvoríme 31. 8. 2023.

Kto bude kurz lektorovať?
Grantom a lektorom kurzu je psychológ a riaditeľ IPčka PhDr. Marek Madro, PhD., MBA

Ďalšími lektormi a lektorkami kurzu, s ktorými sa počas kurzu môžete stretnúť sú: Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová, Mgr. Veronika Tóthová, PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA, Mag. phil. Marta Marošová, Mgr. Martina Bočkayová. 

Ako sa prihlásiť?
Jednoducho vyplňte formulár, v ktorom nám odpoviete na niekoľko otázok.

Ak by ste mali akékoľvek otázky na nás, napíšte nám e-mail na eventy@ipcko.sk a v predmete uveďte “Dlhodobý kurz krízovej intervencie”.

Ak by ste chceli informácie k možnostiam finančnej úhrady, kontaktujte email renata@ipcko.sk.

Ďakujeme, že sa chcete zdokonaľovať v tejto náročnej, ale veľmi zmysluplnej práci!

Tešíme sa na Vás
.