Stav duševného zdravia mladých ľudí nie je dobrý a systémové nastavenie pomoci nepostačuje alarmujúcej situácii. Nielen tragická udalosť v Prahe, ale aj dianie na Slovensku nám opakovane ukazujú aký vážny problém je radikalizácia mladých.

Občianske združenie IPčko preto iniciovalo niekoľko aktivít pre prevenciu radikalizácie mladých a spustilo nový projekt pre frustrovaných mladých ľudí s názvom Nevypočutý.

Okrem pomoci pre mladých ľudí prichádza aj s ponukou pomoci pre odborníkov a odborníčky z pomáhajúcich profesií.

Pripravili sme:

Vzdelávanie odborníkov a odborníčok „NEVYPOČUTÝ: Ako na radikalizáciu v škole“ po celom Slovensku, na ktorom spolupracujeme s Protiteroristickou centrálou NAKA P PZ. Na vzdelávanie sa môžete prihlásiť vyplnením jednoduchého formulára: https://forms.gle/zbo95QUFqzskgrn56

Kampaňové nálepky „NEVYPOČUTÝ“, ktoré odkazujú na webovú podstránku www.ipcko.sk/nevypocuty, kde môžu mladí ľudia zanechať textový alebo hlasový odkaz, na ktorý budú psychológovia a psychologičky odpovedať každý štvrtok na live streame na Twitchi. Podstránka taktiež obsahuje informácie o možnostiach a pomoci IPčka.

Nálepky sú vytvorené v dvoch formátoch:

  • 20×20 cm, ktoré sú určené na toalety stredných škôl. Toalety si vyberáme zámerne, pretože na nich si často mladí ľudia dovolia dať dole masku, nehrať rolu a byť tými, kými sú.
  • 50×50, ktoré sú určené na podlahy tried, chodieb alebo spoločných priestorov v budove stredných škôl.

Kampaňové nálepky si môžete objednať bezplatne cez e-mail nevypocuty@ipcko.sk. Počet bezlatných kusov je obmedzený.

Triednické hodiny s IPčkom – preventívne a intervenčné aktivity pre študentov a študentky stredných škôl v téme radikalizácie. Triednické hodiny sú realizované s časovou dotáciou 90 minút pre jednu triedu. Každá trieda dostane aj pomáhajúci materiál v podobe vizitiek, letákov či brožúr.

Triednické hodiny s IPčkom si môžete dohodnúť na e-mailovej adrese nevypocuty@ipcko.sk.

Výjazdový Krízový intervenčný tím IPčko v škole – v prípade, že sa v škole vyskytne situácia spojená s radikalizáciou, ktorá si vyžaduje okamžitú intervenciu, je na privolanie k dispozícii tím psychológov z IPčka.

Kontaktovať nás môžete taktiež cez e-mailovú adresu nevypocuty@ipcko.sk.

Ďakujeme, že chcete byť mladým ľuďom blízko a sme pripravení v tom byť nápomocní. Časť nákladov projektu NEVYPOČUTÝ podporil Nadačný Fond Telekom pri Nadácii Pontis.
ĎAKUJEME