IPčko je občianske združenie, ktoré od roku 2012 stojí pri ľuďoch, keď potrebujú pomoc a podporu. Cieľom IPčka je, aby ľudia, ktorí sa ocitajú v náročných situáciách, mali nonstop dostupnú odbornú psychologickú pomoc a podporu. Pri plnení tohto cieľa využívame a prepájame najnovšie psychologické poznatky s modernými technológiami. Chceme byť mladým ľuďom blízko, preto zámerne využívame pozitíva technológií a online sveta. Neignorujeme však riziká, ktoré so sebou nové technológie a internet prinášajú. Uvedomujeme si, že online svet ľuďom umožňuje rýchle – “instantné” – naplnenie potrieb v porovnaní s offline svetom. Našim cieľom je vytvárať bezpečné miesto na internete a spájať ľudí, možnosti a spôsoby, ako tento cieľ dosiahnuť.

Mnoho skupín vzniká s jedinečným úmyslom spojiť sa s ostatnými na internete a s myšlienkou byť pre seba navzájom nápomocní. 

V každej skupine sa však môže stať, že narazíte na situácie, v ktorých nebudete vedieť, čo robiť. Preto sme spísali zopár užitočných rád od vzniku až po spravovanie skupiny, ktoré vám môžu pomôcť v nej vytvoriť bezpečný priestor pre všetkých členov. 

Na to, aby sme sa však v skupine dokázali cítiť bezpečne potrebujeme vedieť, do akej skupiny vstupujeme. S kým budeme zdieľať svoj priestor, svoje postrehy a kam, a ku komu všade sa naše myšlienky dostanú. Názov skupiny by mal odrážať cieľ alebo zameranie skupiny, aby bolo pre ľudí ľahšie ju vyhľadať. 

Skupiny môžu byť otvorené alebo uzavreté. Otvorené skupiny majú možnosť obsiahnuť viac ľudí, ale zároveň do nich môže vstúpiť ktokoľvek. Ak skupina vznikla s cieľom vytvorenia komunity a zdieľania osobných, náročných vecí tak uzavretá skupina pomáha udržať informácie iba v rámci skupiny. Admini majú totiž väčší prehľad o tom, kto vstupuje do skupiny. 

Skupiny môžu byť rovnako viditeľné alebo skryté. Pri viditeľných skupinách si ich môže dohľadať ktokoľvek, kto vyhľadáva podobné slovo, slovné spojenie alebo zameranie. Pri skrytých skupinách je nevyhnutné pozvanie od admina alebo členov skupiny. Do skrytej skupiny sa teda dostane len niekto, koho už poznáte. 

         Na to, aby sa Vám skupina ľahšie spravovala, si môžete prizvať členov, ktorým dáte úlohu moderátorov. Títo môžu spravovať jednotlivé príspevky a uľahčiť vám prácu v tom, aby ste vytvorili bezpečný priestor pre všetkých. 

Aj v reálnom živote má každá skupina nejaké očakávania a pravidlá. Očakávania nám môžu hovoriť o tom, čo od nás čakajú ostatní členovia alebo tvorcovia skupiny. Tieto očakávania môžete vyjadriť v pravidlách alebo aj v otázkach pre uchádzačov o členstvo.

Otázky pre uchádzačov o členstvo môžeme nastaviť tak, aby sme ako admini lepšie vedeli, koho do skupiny pridať. Môžeme sa spýtať na osobný záujem človeka o skupinu, (Prečo sa chcete pridať do skupiny? Čo vás na skupine oslovilo? Čo od skupiny očakávate?) a teda zistiť, či sa očakávania člena zhodujú s tým, čo je cieľom alebo zameraním skupiny. Zároveň si môžeme overiť ochotu človeka spolupracovať s adminmi a s pravidlami skupiny (Súhlasíte, že budete dodržiavať pravidlá skupiny? Súhlasíte s tým, že sa budete riadiť usmerneniami administrátorov?). V otázkach pre uchádzačov zároveň môžeme uviesť naše vlastné očakávania (Na vstup do skupiny je nutné vyplniť tento dotazník a zaviazať sa k rešpektovaniu pravidiel).  

Pravidiel môžeme nastaviť hneď niekoľko, ale rovnako by mali vypovedať o tom, čo sa od členov očakáva, a aké sankcie sú možné za porušenie týchto pravidiel. Zároveň v nich môžeme vyjadriť, aké témy sú alebo nie sú prípustné na diskusiu v tejto skupine. Tu je len niekoľko príkladov pravidiel, ktoré si môžete nastaviť: 

  1. Všetci sa navzájom rešpektujeme – Každý z nás môže prežívať niečo iné, preto je dôležité, aby sme sa všetci vzájomne rešpektovali a správali sa k sebe prívetivo a s úctou. Takéto prostredie si vytvárame medzi sebou spoločne 
  2. Žiadne nenávistné prejavy alebo šikana – Akékoľvek šikanovanie na základe rasy, pohlavia, rodovej príslušnosti, sexuálnej orientácie alebo náboženstva nie je povolené. Dbajte na to, aby ste sa Vy aj všetci ostatní, cítili v tejto skupine bezpečne. 
  3. Žiadne navádzanie k nebezpečnej alebo protizákonnej činnosti – Akékoľvek navádzanie na nelegálnu alebo nebezpečnú činnosť bude potrestané vyhadzovom zo skupiny. 

Snažte sa vymyslieť také, ktoré budú špecifické pre Vašu skupinu, a ktoré budú konkrétne. Vám aj Vašim členom sa bude ľahšie posudzovať, aké správanie je v rozpore s pravidlami skupiny. 

Ak je Vaša skupina aktívna alebo sa v nej nachádza veľa členov, je prirodzené, že nie je možné efektívne kontrolovať každý príspevok. Existuje však niekoľko funkcií, ktoré Vám túto úlohu môžu uľahčiť. 

Kľúčové slová 

Nastavenie kľúčových slov nám pomáha rýchlejšie reagovať na príspevky alebo komentáre, ktoré môžu byť v rozpore s pravidlami skupiny alebo môžu byť pre ostatných členov, či autora príspevku nebezpečné. Ak tieto kľúčové slová alebo frázy niekto použije, príde Vám špeciálne upozornenie. 

Nastaviť si ich môžete v upozorneniach pre moderátorov. Napríklad, ak je vo Vašej skupine zakázané používať nadávky, môžete ich tam vypísať. Alebo môžete použiť slová alebo frázy opisujúce náročné situácie, pri ktorých si príspevky zaslúžia Vašu pozornosť. 

Príkladom kľúčových slov môže byť: zbil ma, udrel ma, samovražda, chcem sa zabiť, nevládzem žiť, chcem zomrieť a pod.   

Nastavenia upozornení na príspevok 

Ak narazíte na príspevok, ktorý môže byť potenciálne nebezpečný alebo máte pocit, že môže vyvolať diskusiu, ktorá nemusí byť efektívna, môžete si tento príspevok označiť a nastaviť si na neho upozornenie. Vždy keď sa pridá nový komentár, príde Vám správa, a tak máte možnosť kontrolovať, čo sa v príspevku deje. 

Vypnutie komentovania 

V prípade, že sa pod príspevkom strhla debata, ktorá nemusí byť efektívna, alebo pri ktorej ste usúdili, že už je veľa odpovedí, môžete komentovanie tohto príspevku vypnúť. Žiadne nové komentáre sa teda nezobrazia a členovia nebudú mať možnosť reagovať ani na tie predchádzajúce. 

Upravenie tém príspevku 

Každý z nás si vo svojom živote niečím prechádza. A niekedy tieto veci môžu byť náročné. Je prirodzené, že máme potrebu tieto veci zdieľať a je to vážne obdivuhodné, ak na to nájdeme odvahu. Avšak čítanie takýchto príspevkov môže byť občas náročné pre ostatných členov. 

Ak si všimnete, že niektorí z príspevkov obsahuje takéto náročné témy, môžete o tom dať vedieť ostatným členom a nechať im možnosť rozhodnúť sa, či tento príspevok prečítajú. Pridaním tém sa v príspevku zobrazia #, ktoré ostatných upozorňujú na to, aké témy sa v príspevku spomínajú. Môžete tam pridať # ako: #náročnémyšlienky, #sebapoškodzovanie, #násilie. 

Poproste zároveň svojich členov, ak je to v ich silách, aby tieto # využívali aj sami a dávali ich na hornú časť svojho príspevku. Nemusíte ich používať iba pri náročných témach a takéto # sa potom oveľa ľahšie v skupine aj vyhľadávajú. Napríklad si môžete vymyslieť aj vlastné: #otázka #témadodiskusie #hľadámpsychológa #recenzia #lieky a podobne.  

Navrhnutie úprav 

Ak máte pocit, že príspevok, ktorý bol pridaný nespĺňa všetky pravidlá, ktoré ste si v skupine stanovili, môžete autorovi príspevku navrhnúť jeho úpravu pomocou funkcie Give Feedback. Vaše poznámky budú anonymné, avšak môžete označiť, ktoré pravidlo tento príspevok porušuje a navrhnúť, ako by ho člen mohol upraviť tak, aby bol vhodný. 

Vymazanie príspevku 

Pokiaľ príspevok úplne porušuje pravidlá skupiny, môžete ho rovnako vymazať. Pred vymazaním príspevku však máte možnosť poskytnúť členovi odozvu a vysvetliť mu, prečo bol tento príspevok odstránený.   

Anonymné príspevky 

V skupinách je možnosť pridávať príspevky aj anonymne. Poskytuje členom väčšie bezpečie, ak veci, o ktorých rozprávajú sú osobné, citlivé alebo bolestivé. Ako admin ste jediný človek, ktorý vidí skutočný profil člena. Každý takýto príspevok musí pred zverejnením prejsť schválením od admina. Skúste dobre zvážiť, ktoré príspevky je vhodné zverejniť takýmto spôsobom. Ak nemáte priestor na to, aby ste všetky takéto príspevky schvaľovali, pokojne môžete túto funkciu v nastaveniach vypnúť. 

Pripnutie príspevku 

Ak chcete nejaký príspevok zvýrazniť- či už sú to oznamy alebo upozornenia spojené s chodom skupiny, alebo chcete, aby tento videli všetci členovia, môžete ho pripnúť. Takto sa vždy zobrazí na vrchu vašej skupiny a určite ho nikto neprehliadne. 

Zapnutie schvaľovania príspevkov 

Ak natrafíte na členov, ktorí majú tendenciu porušovať pravidlá skupiny alebo rozprávajú o náročných témach, môžete si pre nich špecificky zapnúť schvaľovanie príspevkov. Táto funkcia sa dá nastaviť na deň až 28 dní a každý príspevok, ktorý v tomto období pridajú musí prejsť Vašim schválením. 

Obmedzenie činnosti člena 

Pri členoch, ktorí toho pridávajú veľa a ich obsah nie je relevantný k cieľu skupiny môžeme využiť funkciu obmedzenia činnosti člena. Táto funkcia rovnako trvá po dobu 1 až 28 dní a pomáha nám nastaviť, koľko príspevkov a komentárov denne môže tento člen pridať na to, aby mal v skupine každý priestor sa vyjadriť.  

Pozastavenie členstva 

Pozastaviť členstvo môžeme na 12 hodín až 28 dní. Môže to byť sankcia za porušenie pravidiel, ale aj veľmi dobrý nástroj ako nechať členom priestor, aby sa upokojili napríklad po tom, čo sa s niekým nepohodli alebo reagovali agresívne. 

Algoritmus vie byť niekedy náš veľký priateľ, ale niekedy nám dokáže dať aj poriadne zabrať. Avšak funguje veľmi jednoducho. Algoritmus vyhľadáva veci, ktoré prinášajú viac reakcii, viac komentárov, a ktoré nás teda v skupine alebo na sociálnej sieti udržia dlhšie. Častokrát sa teda stáva, že vyzdvihuje príspevky, ktoré nie sú práve vhodné, pretože majú zväčša veľa reakcii a komentárov. Je prirodzené, že ak nás niečo nahnevá alebo rozruší máme tendenciu reagovať viac.   

Ak sa chceme s algoritmom skamarátiť, potrebujeme teda rozmýšľať viac ako on. Ak je niečo, čoho by ste chceli vidieť viac, reagujete na to. A ak je niečo, čoho by ste chceli vidieť menej, nechajte to bez reakcie. Preto ak vidíte pekný príspevok, môžete ho komentovať. Ak vidíte prospešný komentár, reagujte na neho a čím viac reakcii bude mať, tým skôr sa členom zobrazí. A aj keď je to niekedy náročné, tak komentáre, ktoré sú urážlivé alebo nie sú prospešné nechajte tak. A čím menej ľudí na nich bude reagovať, tým rýchlejšie sa v algoritme aj stratia 

Na to, aby bola skupina príjemným a bezpečným miestom sa vyžaduje veľa Vašej starostlivosti a práce. Je normálne, že niekedy sa toho nakopí viac (žiadostí o členstvo, príspevkov, ktoré si žiadajú Vašu reakciu alebo pozornosť). Ak máte pocit, že by ste na to potrebovali viac času, ktorý práve teraz ale nie je, môžete si ho vytvoriť. Je v poriadku na chvíľu pozastaviť skupinu a jej činnosť. 

Táto funkcia tu existuje presne na to. Môžete členom napísať správu, v ktorej situáciu ozrejmite. Do pozastavenej skupiny nemôže nikto pridávať nové príspevky, ani reagovať na tie staršie avšak všetky, ktoré tam doteraz boli vytvorené zostanú. Skupinu potom môžete kedykoľvek znova rozbehnúť. A pri troche oddychu z nej bude oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie miesto.  

Kedy spozornieť 

Pozornosť by ste mali venovať tým príspevkom, ktoré opisujú náročné situácie a bolestivé emócie. Napríklad sú to príspevky, v ktorých sa opisuje domáce násilie alebo myšlienky na samovraždu. V tomto momente je dôležité, aby na to človek nezostal osamote. 

Môžete im poskytnúť informácie o tom, kde vyhľadať pomoc. Ak si však nie ste istí ako v niektorej situácii postupovať, pokojne môžete napísať mail na ipcko@ipcko.sk a my Vám v tom veľmi radi budeme nápomocní. 

Kedy určite reagovať 

Ak vidíte, že človek vo svojom príspevku opisuje situáciu, v ktorej by mohol ublížiť sebe alebo ostatným je nutné reagovať. Najmä, ak sa nachádza v priamom nebezpečenstve a vidíte to na fotografiách alebo videách, ktoré posiela. Bezpečie každého človeka je to najdôležitejšie. 

Ak takýto príspevok uvidíte, spravte si určite screenshot a všetky fotky, a videá si uložte. Následne môžete tento príspevok vymazať alebo ho skryť tak, aby nepôsobil zraňujúco aj pre ostatných členov. 

Pokúste sa o autorovi príspevku zistiť čo najviac informácii: meno, mesto v ktorom býva, spoloční priatelia, jeho priatelia. 

Následne volajte na 112 alebo 158 a všetky tieto informácie im povedzte. Veríme, že urobia všetko pre to, aby tohto človeka vypátrali, a aby mu zabezpečili pomoc, ktorú potrebuje.    

#POMOCEXISTUJE

#SOMTU

Tento materiál vznikol s podporou spoločnosti SK-NIC, ktorá je správcom domény najvyššej úrovne.