V bežnom živote sa často stretávame so stigmatizáciou a negatívnym postojom spoločnosti voči mladým LGBTI ľuďom. Na našu linku dôvery IPčko.sk sa často obracajú mladí ľudia, ktorí sú touto stigmatizáciou ovplyvnení, poznačení a bytostne sa ich dotýka. Trápi ich strach z nepochopenia, odsúdenia, vyčlenenia zo spoločnosti. Často sme úplne prví, komu sa zdôveria s tým čo prežívajú a prví, s ktorými hovoria o svojej sexuálnej orientácii.

IPčko je tu pre všetkých, bez rozdielov.

V roku 2020 sme uskutočnili 2378 pomáhajúcich komunikácií práve s mladými LGBTI ľuďmi, ktorí v rôznych témach – neprijatie, strach, obavy, šikanovanie, domáce násilie, myšlienky na samovraždu a samovražedné pokusy.

Sme v tom s nimi….

Preto nás potešila grantová výzva Ministerstva spravodlivosti zameraná na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Náš projekt sme zamerali na mladých LGBTI ľudí, ktorí sú až príliš často obeťami diskriminácie, xenofóbie a akejkoľvek intolerancie a na efektívnejšiu a dostupnejšiu prvú psychologickú pomoc.

Našim hlavným cieľom bolo eliminovať negatívne spoločenské postoje stigmatizujúce mladých LGBTI ľudí prostredníctvom dištančného poradenstva a pomáhajúceho obsahu v online priestore. V rámci projektu sme pripravili dva live streamy – „Opýtaj sa psychológa“, a dva podcasty s odborníčkami Mgr. Katarínou Franekovou z projektu inPoradňa – poradenské centrum pre LGBT ľudí a ich blízkych a MUDr. Máriou Matisovou, z organizácie No more stigma.

S Katarínou sme sa rozprávali o tom, ako sa po psychickej a emocionálnej stránke žije ľuďom s menšinovou sexuálnou orientáciou a rodovou identitou na Slovensku, aké majú vzťahy s okolím, prečo je pre nich dôležité sebaprijatie a komunita, čo je to homofóbia, prečo je naopak škodlivá aj neviditeľnosť a v čom sa líšia sexuálna orientácia, sexuálna identita a sexuálne správanie.

Mária s Dominikou sa venovali tomu, čo presne znamená transrodovosť, akým problémom čelia transrodoví ľudia na Slovensku, ako môže u nich prebiehať tranzícia a ako je na tom ich duševné zdravie.

Oba podcasty nájdete na rôznych podcastových platformách a rovnako aj na našom webe:

Okrem tvorby pomáhajúceho obsahu sme sa v projekte zamerali aj na odbornosť našich poradcov a pripravili sme pre nich štyri skupinové supervízie s externou supervízorkou Mgr. Bohunkou Horskou, ktorá pôsobí v českej Modrej linke. Zároveň každý poradca absolvoval individuálnu intervíziu s koordinátorkou chatovej poradne IPčko.sk a Dobrá linka. Supervízia a intervízia je pre nás veľmi dôležitá, je to nástroj podpory a pomoci.

Vďake nej stále udržiavame a zlepšujeme svoju profesionalitu, kompetencie a kvalitu. Toto všetko venujeme ľuďom, ktorí za nami prichádzajú v rôznych životných momentoch.

V supervízii  môžeme spoločne zdieľať pocity a skúsenosti, ktoré pri pomáhaní zažívame a zároveň sa nám vytvára priestor pre náš odborný rast, sebapoznanie a motiváciu robiť to, čo robíme a robiť to ešte lepšie.

Sme vďační, že celý projekt sme mohli realizovať s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR.